IASA styrelse och kontakt 2014


Ordförande :
Daniel Akenine, Microsoft

Styrelse:
Per-Erik Padron, Perago
Anders Larsson, Softronic
Eva Kammerfors, Cordial
Lajos Farkas, Lafa Data
Jonas Toftefors, Centiro
Mats Andreasen, Ascom
Mattias Vannergård, Sjöland & Thyselius

Styrelsesuppleanter
Peter Norrhall, Extenda
Stefan Asanin, Mawell

Revisor
Charles Kiviö, SystemTeknik

Revisor suppleant
Jens Chef, Tele 2

===============================
Kontaktpersoner
===============================

Community Manager
Moderator och ansvarig vårt online community.
Kontakt: Eva Kammerfors

Event Manager
Ansvarig för IASA’s konferenser och medlemsträffar.
Kontakt: Daniel Akenine

Education Manager
Ansvarig för IASA’s utbildning och certifieringsprogram – foundation och professional.
Kontakt:Anders Larsson

Intellectual Capital Manager
Ansvarig för IASA’s intellektuella kapital. Arkitektroller 2.0, definitioner etc..
Kontakt: Per-Erik Padron

ÖVRIGT: Kontakta IASA på : info@iasa.se