IASA styrelse och kontaktpersoner

Ordförande :
Daniel Akenine, Microsoft

Styrelse:
Per-Erik Padron, Perago
Anders Larsson, Softronic
Eva Kammerfors, Cordial
Lajos Farkas, Skatteverket
Jonas Toftefors, Centiro
Mats Andreasen, Ascom
Christer Ogenstad, Novatrox

Styrelsesuppleanter:
Peter Norrhall, Extenda
Stefan Asanin, Mawell

Revisor
Charles Kiviö, SystemTeknik

Revisor suppleant
Jens Chef, Tele 2

===============================
Kontaktpersoner
===============================

Community Manager
Moderator och ansvarig vårt online community.
Kontakt: Eva Kammerfors

Event Manager
Ansvarig för IASA’s konferenser och medlemsträffar.
Kontakt: Daniel Akenine

Education Manager
Ansvarig för IASA’s utbildning och certifieringsprogram – foundation och professional.
Kontakt:Anders Larsson

Intellectual Capital Manager
Ansvarig för IASA’s intellektuella kapital. Arkitektroller 2.0, definitioner etc..
Kontakt: Per-Erik Padron

ÖVRIGT: Kontakta IASA på : info@iasa.se

Historia:
IASA är en svensk ideell förening med syfte att främja IT-arkitektur i Sverige. Den är en del av IASA International.
Föreningen konstituerades 2007 av Daniel Akenine, Per-Erik Padron, Anders Larsson, Per Björkengren, Sten Sundblad och Peter Tallungs.
Föreningens stadgar kan laddas ner här.