ITARC 2016

Moderatorer Daniel Akenine, ordförande Iasa Sweden och Annika Klyver, IRM

09:00

Keynote – Designing the post-digital enterprise

Chris Potts, Corporate Strategist and Author, London, England

The world never stands still.  While some enterprises are still treating digital business as today’s reality (or even tomorrow’s vision), markets and consumers are already post-digital.

 Designing the post-digital enterprise, and investing in the changes that drive success, are the strategic challenges now facing executives and managers.

With a legacy structure, processes, technologies and culture, and an inertia still rooted in what worked in the past, how can our organization keep pace with the world out there?  Can we turn these apparent constraints to our advantage, and quickly enough?

The enterprise’s architects are vital for success in meeting these challenges.  There has never been a more important time for them to use their talents and techniques in ways that guide innovation, influence investments, and shape the change portfolio.

  • Welcome to the post-digital world!
  • Key characteristics of the post-digital enterprise
  • Enterprise inertia – friend or foe?
  • Guiding the key decisions, shaping the change portfolio
  • Organizing for success

Chris is a world-leading specialist and mentor in corporate strategies for Enterprise Architecture, Investment in Change, and Enterprise Investment which is the combination of the two.  He works with executives and managers on achieving breakthroughs in business and personal performance, with a goals-led strategy, innovative enterprise architecture, and an efficient portfolio of investments in change.

Chris is also a renowned speaker, delivering inspirational keynotes, masterclasses and workshops around the world.  He is the author of the world’s only trilogy of business novels, The FruITion Trilogy:  “FruITion”, “RecrEAtion” and “DefrICtion”.

Read more…

Continue reading “ITARC 2016”

Boken om Arkitektuell Förmåga färdig.

Under de senaste åren har företag och myndigheter utsett olika typer av arkitekter såsom verksamhetsarkitekter, lösningsarkitekter och systemarkitekter. Dessa har arbetat i utvecklingsprojekt, i linjen och i staber. Iasa har standardisera olika typer av arkitektroller.

Problemet är dock att företagen och organisationerna inte ”får till det”. I Iasa´s handbok ”Arkitekturell förmåga” beskrivs hur man i en organisation kan ta ett helhetsgrepp för att öka sin arkitekturella förmåga.

Boken är framtagen av en grupp som består av 12 yrkes­verksamma arkitekter. I boken beskrivs hävstänger och fallgropar i arbetet med att förbättra en organisations arkitekturella förmåga. Dessutom beskrivs en metod att värdera organisationens förutsättningar och skicklighet i detta arbete.

  • Morgonmingel är på Knowit AB Klarabergsgatan 60,  Stockholm, måndagen  den 16 november kl 07:30 – 09:30. Boken går att köpa på plats och en enkel frukost serveras.
  • Anmäl dig här redan idag. (kontaktperson är per-erik.padron@perago.se)

Iasa Think Tank 2015

Varje år samlas Iasa’s styrelse för att diskutera trender som påverkar oss IT-arkitekter. I år samlades styrelsen på Marstrand och diskuterade kring följande trender. Trender som vi kommer ta oss med in i nästa ITARC konferens under 2016.