Call for speakers: Vill du vara med och föreläsa på ITARC 2014?

The Intelligence Age

ITARC är Sveriges årliga konferens för IT-arkitekter, som arrangeras av IASA Sverige och Dataföreningen. ITARC 2014 är den sjunde konferensen i rad. Antalet deltagare ligger mellan 2-300 per år.

Årets tema är intelligenta system och arkitekturer för tillämpning av AI

——————————————————————————————————-

Nu kommer de intelligenta systemen. För två år sedan byggde IBM datorn Watson som kunde besegra de amerikanska mästarna i Jeopardy. Idag används Watson för analyser av värdepappershandel, medicinska diagnoser och automatiserade kundtjänster. Det handlar om adaptiv inlärning och Cognitive Computing.

Artificiell Intelligens (AI) börjar bli en naturlig komponent i IT-system och IT-prylar. Den möjliggörande tekniken har helt enkelt kommit ikapp de utopiska visionerna. En utveckling har startat som kommer att förändra arkitekturerna för plattformar, system och lösningar.

Taligenkänning och talande botar är på väg att bli en naturlig del av användargränssnitt och kommunikation. Ett exempel är Fritt tal på Skatteverket, där en automatiserad telefonsvarartjänst kan föra en dialog och svara på frågor. Brittiska motsvarigheten till Försäkringskassan använder en intelligent lögndetektor som flaggar för om personer som ringer in ljuger.

Smart mönsterigenkänning tillämpas också allt mer. Ett brittiskt utvecklingsbolag har en lösning där en människas känslostämning kan tolkas med en vanlig webcam.

Utvecklingen gör systemen mänskligare. Robotar förutspås ta över en mångfald av yrken och arbetsuppgifter. 50 procent av tillfrågade amerikaner är övertygade om att de har en robot som kollega inom 5-10 år Enligt bland andra Chris Anderson kommer yrken som polis, kirurg, sjuksköterska, lärare, servitör, personlig tränare, musiker och byggnadsarbetare att utföras av robotar inom överskådlig framtid. Redan idag finns botar som ersätter jurister. General Electric har ett system som sköter förhandlingar i tvister under 50.000 euro. Först om de kör fast, tar en mänsklig jurist över.

En annan infallsvinkel är AI för analys av extremt stora datamängder, det som kommit att kallas Big data. Adaptiv inlärning, Cognitive Computing och mönsterigenkänning i realtid kommer att ge bland annat affärssystem helt nya möjligheter att möta kundbehov.

Hur påverkar de allt smartare systemen arkitekturarbetet? Vad händer när systemen förändrar sig snabbare än verksamheten? Än beställaren av arkitekturarbetet?

I samband med ITARC 2014 presenteras också den första heltäckande svenska boken om IT-arkitektur.

Du har nu möjlighet att lämna in förslag till presentationer eller workshops

 

Vi efterfrågar presentationer för programmet inom:

=======================================================

  • Praktisk tillämpning av AI

  • Tillämpad Cognitive Computing

  • Big data och analys

  • Cloud Programming

  • Affärsnyttan av AI

  • Arkitekturella aspekter på AI

  • Framtida kvalitetsattribut (som till exempel affärsnytta och värdeskapande)

  • Case studies

  • Andra fördrag som ni skulle vilja dela mer er. Kom med förslag!

Tiden för presentationer är 30-45 min och är inte arvoderade.

Förslagen ska vara oss tillhanda senast 20 december 2014.

Anmäl ditt bidrag här: STÄNGD