Certifierad IASA arkitekt – ansökningsprocess öppnar idag

IASA Sverige är godkänd för att certifiera arkitekter enligt den internationella certifieringen CITA-P – den högsta möjliga oberoende IT-arkitektcertifieringen i Sverige.

  • Idag finns det 7 st CITA-P i Sverige.
  • En ny ansökningsomgång öppnar idag och stänger den 4:a Januari 2013.
  • Planerad panelbedömning sker i Stockholm lördag 27:e April 2013.

Läs mer på : http://bit.ly/hbMtEC