CITA-P – Internationellt certifierad IT arkitekt

Internationell peer-review certifiering för IT-arkitekter

clip_image001IASA Sverige är godkänd för att certifiera arkitekter enligt den internationella certifieringen CITA-P – den högsta möjliga oberoende IT-arkitektcertifieringen i Sverige. Certifieringen består av ett antal skriftliga förberedelser samt en 110 minuters intervju.

Nuvarande ansökningsomgång är stängd. Anmäl intresse till info@iasa.se

      Vi har på denna sida samlat information om denna certifiering och en beskrivning av hur processen går till i Sverige. Förnärvarande så finns det cirka 200 CITA-P certifierade arkitekter i världen. Se vilka som är certifierade i Sverige.

Certifieringsprocessen kommer bedöma din kompetens som lösnings-/mjukvaruarkitekt inom följande sex områden:

– Business Technology Strategy
– IT Environment
– Design Skills
– Human Dynamics
– Quality Attributes
– Software Architecture

Exempel på processen och förhållande till tid:

– 16 december 2015: Ansökningsperioden öppnar.
– 31 januari 2016: Sista dag för ansökan.
– 6 februari 2016: Besked kring om ansökan är antagen för denna omgång
– 23 april 2016: Panelbedömning i Stockholm.


Delar av certifieringspanelen

Hur du ansöker:

Du anmäler dig genom att fylla i denna ansökan samt ett sk självskattningsformulär och skicka dessa båda dokument till certifiering@iasa.se.

Tips
: Självskattningsformuläret kan du också använda för att bedöma dig själv som arkitekt, även om du ännu inte är intresserad eller känner dig mogen för denna certifiering. Det går också bra att skicka frågor om certifieringen till denna adress. IASA bedriver 1-2 certifieringsprocesser per år så det tar typiskt 4-10 månader innan du får möjlighet att göra testet beroende på vilken tid i processen du ansöker.

Mer information

Mer information finns på IASA International (observera att det kan skilja vissa detaljer mellan den amerikanska beskrivningen och certifieringen i Europa)

Externa länkar om CITA-P

IDG om CITA-P certifieringen
Intervju med Niklas Hedin, vår första CITA-P
Text om hur själva intervjun går till
http://certmag.com/five-year-mission-overcoming-challenges-in-pursuit-of-cita-p-certification/

Frågor & Svar:

Vad innebär en peer-review certifiering?

Arkitektur är svårt att certifiera inom då det inte handlar om specifika kunskaper (inte bara) utan om erfarenhet och andra kompetenser som kan vara svåra att mäta i ett prov. CITA-P certifiering handlar inte om ett test utan det handlar om att en kommitté av professionella arkitekter bedömer andra arkitekter genom bakgrundsmaterial, ett skrivet material och en intervju.

Vilka förkunskaper bör jag ha?

Du ska ha arbetat som IT-arkitekt i flera år och arbetar idag självständigt inom din IT -arkitektroll. Du kan de ramverk och metoder som finns inom din roll och du har en både bred och djup förståelse för IT.

Hur förhåller sig CITA till övriga arkitektcertifieringar?

CITA-P certifiering är inte en certifiering mot en specifik teknologi eller en specifik kunskap som baseras på t.ex. en kurs – utan en certifiering som visar att du har tillräcklig kompetens inom området, oavsett hur du skaffat dig denna kompetens. Om du dock redan idag gått igenom något utbildnings- eller certifieringsprogram inom arkitektur som till exempel Dataföreningens eller Sundblad & Sundblads så är det något som hjälper certifieringskommittén att bedöma din kompetens.

Hur fungerar processen?


1. Fyll i ansökningsblanketten och självskattningsformuläret om att bli antagen till nästa certifieringsprocess.

2. Om du får ett positivt svar så gör den formella ansökan på IASA’s internationella websajt och betala certifieringsavgiften

3. Ha ett första telefonmöte med din mentor för att förbereda den dokumentation som skall tas fram.

4. Arbete med att ta fram dokumentation som består av två delar.

– Del 1
Kompetensdokument: består av cirka 500 ord för varje grundpelare samt 50-100 ord per underfunktion som beskrivs i CITA-P certifieringsguiden

– Del 2 Erfarenhetsdokumentation: Totalt 1.500-2.000 ord med minst 500 ord per underrubrik som beskriver:
– Ditt första projekt som arkitekt
– Ditt största misstag som arkitekt
– Det projekt du är mest stolt över

För att stärka din kandidatur vill vi också ha ett exempel på arkitekturdokument som du har producerat.  Det är självklart möjligt att “anonymisera” känsliga uppgifter i ett sådant dokument. Du behöver också lämna en referens till någon som nyttjat dokumentet.

5. Diskutera dokumentationen med din mentor.  Dokumentationen måste vara komplett för att du ska kunna gå upp på intervju.

6. Intervju av certifieringskommitté för slutlig bedömning

Hur går en intervju till?

Vid certifieringsintervjun ska du under 30 minuter presentera hur du arbetar med IT-arkitektur inför en certifieringskommitté bestående av erfarna IT-arkitekter. Därefter följer två intervjuer under 2×40 minuter. Panelen diskuterar fram ett beslut som kan vara 1) godkänd, 2) underkänd eller 3) ett gränsfall, vilket kan leda till godkännande under speciella villkor. Språket är svenska.

Till vem vänder sig certifieringen?

Till alla IT-arkitekter som önskar en certifiering och har tillräcklig kompetens inom lösnings-/mjukvaruarkitektur.

Vad är kostnaden för certifiering?

Kostnaden för att delta i certifieringsprocessen är i Sverige 21 000 kr (exkl. moms). Det krävs även att man är eller blir IASA medlem. Om du blir antagen bekräftar du ditt deltagande genom att betala avgiften inom tio dagar efter du fått fakturan. I samband med betalning är anmälan bindande.

Är processen konfidentiell?

Ja, ansökningarna kommer att hanteras endast av certifieringskommitten eller IASA’s styrelse. Vi inser att det ofta kan finnas känsliga uppgifter i de uppdrag som gjort – informationen kommer inte att spridas utanför kommittén men du måste själva göra en bedömning kring vad som är ok eller inte att ta med. De antagna i varje process kommer ev. ha tillgång till de övrigas kontaktuppgifter.

Hur många arkitekter certifieras per år?

Vår ambition är att kunna erbjuda två certifieringstillfällen per år, vilket skulle innebära 10 möjliga kandidater årligen.

Är certifieringen internationellt gångbar?

Ja, certifieringen till IASA arkitekt finns i hela världen och har en normerad baslinje så att det krävs samma nivå i alla länder.

Vad har en CITA-P certifiering för värde?

En CITA-P certifiering är en oberoende kvalitetsstämpel på att du har den kompetens som krävs för att arbeta som en professionell IT-arkitekt med stort ansvar. Du kommer få ett signerat diplom ifrån IASA international samt en del övrigt material.

Hur länge gäller en CITA certifiering?

För att upprätthålla en CITA-P certifiering så krävs det 60 timmars sk. Continuing Education Units/CEU var 3:e år. Det kan vara olika typer av konferenser, utbildningar eller artiklar etc som visar på att kompetensen upprätthålls.

Vad händer om jag inte klarar certifieringen ?

Det händer att man missar certifieringen då någon kompetensnivå inte nås fullt ut. Det finns möjlighet att (för en reducerad kostnad) gå upp för intervjun igen efter komplettering om panelen anser chanserna vara rimliga. Även om man inte klarar certifieringen så ser många ett stort värde i både processen och möjligheten att få sina förmågor bedömda.

Vem sitter i panelen?

Panelen består av tidigare CITA-P certifierade med en gedigen insikt i processen. Blir du certifierad så ser vi gärna att du framöver engagerar dig i framtida CITA-P paneler som medlem.

Jag har fler frågor?

Det går bra att maila till info@iasa.se