Frukostdebatt 22/10 – Agilt eller arkitektur ?

IASA, DSDM och Agile Sweden bjuder till

Paneldebatt: ”Agile vs. Arkitektur”

Finns det en inbyggd konflikt mellan IT arkitektur och agil utvecklingsmetodik?

Innan du går till jobbet den 22/10 kom och ta en frukost och lyssa på en spännande paneldebatt med förespråkare för både agil utveckling och för IT arkitektur.

NÄR: 22 oktober 8.30 (frukost 8.00) 
PLATS: World Trade Center Stockholm, lokal Trade Wind (i anslutning till Clarion Hotels frukostmatsal)
Kostnad: Gratis 

Agila systemutvecklingsmetoder har under det senaste årtiondet rönt stora framgångar och kraftigt bidragit till högre kvalitet i utveckling av mjukvara. Grundtankarna bakom agile bygger på ett mycket nära samarbete mellan utvecklaren och beställaren eller mottagaren. Agile bygger också på en decentraliserad syn på beslutsfattande. Det är stort fokus på samarbete mellan individer och rolldefinitioner är av underordnad betydelse.

Samtidigt med denna utveckling har fokus i företag och organisationer förändrats från att ersätta manuella processer med lokala system till att istället skapa företags­övergripande IT-system, ständigt närvarande med information, processer och integration i realtid. Att bygga, styra och kontrollera lösningar i denna, mer komplexa IT-miljö, har skapat ett behov av arkitektur och i förlängningen nya roller i företagen. Roller som systemarkitekt, lösningsarkitekt, verksamhetsarkitekt etc. har uppstått med olika typer av uppgifter. Denna ansats kan sägas ha en mer centraliserad syn på fattande av beslut. Samtidigt har analysföretaget Gartner nyligen betonat vikten av en mer decentraliserad syn på s.k. Enterprise Architecture.

Är det nu dags att uppnå transparens mellan agil utveckling och övergripande arkitektur­arbete? Eller kommer dessa företeelser fortsätta att utvecklas var för sig? Eller får någon av dem stryka på foten i den framtida IT-utvecklingen?

Anmälan till info@dsdm.se. Skriv Paneldebatt i ämnesraden.

Agenda  
8.00 – 8.30 Frukost
8.30 – 8.45 Martin Völcker presenterar ett projekt ifrån SLL där agil utvecklingsmetodik ”samsats” med övergripande arkitekturkrav
8.45 – 10.00 Paneldebatt

 

Paneldeltagare:
Joakim Holm  Agil coach, debattör och utbildare inom agila metoder, styrelsemedlem i Agile Sweden
Henrik Kniberg Agil coach, författare, föredragshållare, debattör och utbildare inom agila metoder, styrelsemedlem i Agile Alliance
Peter Tallungs   Verksamhetsarkitekt, föredragshållare, debattör och utbildare inom bl a informationsmodellering, styrelsemedlem i IASA Sweden
André Ekespong   Verksamhetsarkitekt och Scrum Master
Martin Völcker Projektledare, utbildar och certifierar inom DSDM i Sverige, styrelsemedlem i DSDM Consortiet 
Lennart Eriksson Enterprise architect med mångårig erfarenhet från både bank- och finans samt sjuk- och hälsovårdssektorn

 

Moderator för debatten är Daniel Akenine, ordförande i IASA Sweden

Välkommna

IASA, DSDM och Agile Sweden