IASA kickoff möte i Göteborg, Informator, Drakegatan

IASA Göteborg är nu igång med ett 20-tal arkitekter i nätverket. Tack för en intressant kväll ! För mer info om IASA Göteborg så kontakta

mats.andreasen@ascom.se