IASA Sverige erbjuder nu utbildning och certifiering i samarbete med Dataföreningen

Som många säkert känner till har IASA under många år arbetat med att ta fram en internationell utbildning för IT arkitekter. Det handlar om utbildningsmaterial, kurser och kompetenstrappor som sträcker sig ifrån IASA Foundation, vidare till IASA Associate nivå och i toppen IASA Professional.

IASA Sverige och Dataföreningen Sverige kan nu presentera ett samarbete där vi tillsammans – som ett första steg – kan erbjuda utbildning och certifiering i både IASA Foundation Certification samt delar av IASA Associate nivå (Business Technology Strategy)

IASA International har nu certifierat över 3000 arkitekter på den internationella nivån och nu finns det möjlighet för dig att tillsammans med Dataföreningen få en internationell IT-arkitekt certifiering.

Läs mer om detta på : http://su.pr/1XkeSr