ITARC 2009 – en dag om hur Cloud Computing påverkar IT-arkitekturer

ITARC09-1

 

Program 12 mars

8:30

Inledning
Moderator: Per Björkegren, Sogeti

ITARC09-2
Per Björkegren

Per Björkegren har varit verksam inom IT sedan 1984, då han jobbade som datatekniker i samband med ATG:s datorisering av landets travbanor. Per har jobbat inom Cap Gemini-gruppen sedan 1991 och har haft de flesta roller, som till exempel systemutvecklare, systemdesigner, managementkonsult, IT-chef, projektledare, affärsutvecklare, IT-arkitekt, säljare och konsultchef.
    Idag är Per chef för ett arkitektur- och strategiteam, konsult inom Enterprisearkitektur och IT-strategi, samt CTO för den svenska delen av Sogeti. Per driver också Sogetis EA-nätverk SEAN liksom det rikstäckande EA-nätverket SWEAN. Han är formellt knuten till Sogetis globala forskningsinstitut VINT.

8:35

Architectural Challenges of Cloud Computing: Bridging the Data Center and The Cloud
Reuven Cohen, Enomaly Inc

ITARC09-3
Reuven Cohen

Keynote 1

As cloud computing becomes more commonplace, creating a secure method to bridge the gap between existing data centers and remote sources of compute capacity is being more and more important. The ability to efficiently and securely tap into remote cloud resources is one of the most important opportunities in the cloud computing today.
In this session Cohen will discuss some of the challenges and opportunities to deploying across a diverse global cloud infrastructure. Location, security, portability, interoperability, reliability and managing the problem of cloud federation, he will explain, all play critical roles in a scalable IT environment leveraging clouds.
Reuven Cohen is Founder & Chief Technologist for Toronto based Enomaly Inc – a developer of Cloud Computing products and solutions focused on enterprise businesses. Cohen is a thought leader in the emerging cloud computing industry and maintains a blog at www.elasticvapor.com. He was awarded the 2006 FITC Canadian Software Developer of the Year.

Dokumentation >>

9:30

Cloud computing för arkitekter
Sten Sundblad, Sundblad & Sundblad

ITARC09-4
Sten Sundblad

Keynote 2

Vad innebär möjligheten att flytta data och applikationer till molnet för IT-arkitekten? Och vilka möjligheter finns att etablera en mjukvaruarkitektur som är väl anpassad till verksamhetens arkitektur? För att förstå detta behöver arkitekter förstå vad IT i molnet är, hur det skiljer sig från IT i egen utrustning och hur molntjänster kan kombineras med IT i egen utrustning. Sten Sundblad ger en introduktion och överblick.

 • Den långa svansen – SaaS och S+S
 • En ny nivå av virtualisering
 • Divergerande definitioner och divergerande inriktning
 • Drivkrafter
 • Serviceorienterad teknologi i botten
 • Privata och publika moln

Sten Sundblad är nestorn inom IT-arkitektur i Sverige med flera internationella bestsellers inom ämnet. Sten har med mer än 20 års erfarenhet och är verksam i Uppsala med utbildning av certifierade arkitekter.

Dokumentation >>

10:30

Utmaning – Integration mellan molnet och din interna IT
Sven-Håkan Olsson, Definitivus

ITARC09-5
Sven-Håkan Olsson

Under många år har vi arbetat med att integrera information/funktionalitet mellan applikationer inom en organisation, de senaste åren med SOA. Att integrera med molnet utanför din brandvägg kommer att kräva andra mönster än vad du kunnat använda inuti din egen datahall.

 • Rätt datafärskhet och Cloud Computing
  – Verksamhetsbehov ska avgöra färskhetskrav!
  – Online-SOA – latens, prestanda?
  – Cache-mönster
  – Replikerad information
 • Överväganden vid dubbellagrad information.
  – Bristande öppenhet hos molnapplikationer eller interna lösningar
  – Master Data Management
  – Händelsestyrd integration eller replikering?
 • Hur kan du vara säker på att informationen kommer fram?
  – Leveransgaranti
  – Obrytbara transaktioner?
  – Långa verksamhetstransaktioner

Sven-Håkan Olsson är särskilt intresserad av att kombinera verksamhetsnytta med teknikhöjd. Han har en lång karriär sedan 70-talet som IT-konsult (IT-arkitektur, systemdesign, programmering, reviewer, utredningar, kursledning) och entreprenör (medgrundare av Know IT). Sven-Håkan är också en av lärarna på Dataföreningens certifierande utbildning av IT-arkitekter.

Dokumentation >

11:15

Utmaning – Identitet
Eric Quist, IRM och Herbjörn Wilhelmsen, Objectware

ITARC09-6 ITARC09-7
Eric Quist           Herbjörn Wilhelmsen

Har du en fungerande single-sign-on lösning idag? Den dåliga nyheten är att tjänsterna utanför brandväggen inte bryr sig om det. Den goda nyheten är att det finns lösningar som kan ge dig en single-sign-on även i molnet.

 • Single-sign-on för SOA
 • Single-sign-on för Cloud Computing
 • Identity Metasystem
 • Bastjänster för Informationsförsörjning (BIF)
 • Hur Siemens Health Services har anpassat sina lösningar till BIF

Eric Quist är lösningsarkitekt på IRM där han jobbar med tjänsteorienterade arkitekturer som är baserade på verksamhetsarkitektur. Eric har i många av dessa projekt valt att lösa säkerheten med hjälp av Security Token Service. Eric är också en av lärarna på Dataföreningen Kompetens kurser SOA & verksamheten samt SOA-specialist.

Herbjörn Wilhelmsen är seniorkonsult och arkitekt på Objectware. Han specialiserar sig på SOA och Business Architecture. Herbjörn är medförfattare till böckerna ”SOA Design Patterns” och ”SOA with .Net” och håller kurser i SOA. Han har uppdrag som SOA-arkitekt hos Arbetsförmedlingen och Siemens.

Dokumentation >>

13:00

Utmaning – Överlever dagens affärssystem en tjänsteorientering i moln?
Eskil Swende, IRM

ITARC09-8
Eskil Swende

Idag är flexibilitet och utveckling av verksamhetens processer ett måste. Dagens affärssystem har ett fokus på att standardisera och ensa verksamhetens processer – en viktig effektivisering för standardprocesser i en verksamhet, men förödande för de processer som är affärskritiska. Tjänsterorientering (SOA) innebär en annan möjlighet, genom att  återanvända de investeringar som gjorts i affärskritiska system.

Presentationen beskriver vad en tjänsteorientering innebär, vilka krav det ställer på dagens och morgondagens affärssystem samt hur tjänsteorienteringen nu kan lyfta med Cloud Computing.

 • Hur påverkas tjänsteorientering av Cloud Computing?
 • Utveckling av verksamhetens processer som utgångspunkt
 • Nyttan och vådan med dagens affärsssystem
 • Hur kan dagens affärssystem utvecklas för att överleva paradigmskiftet?
 • Framtidsscenario

Eskil Swende är seniorkonsult och grundare av konsultföretaget IRM, där han under 25 år har arbetat med arkitekturplaner och verksamhetsmodellen IRM Stadsplan.

Dokumentation >>

13:45

Utmaning – Prestanda, skalbarhet och tillgänglighet
Torbjörn Stavenek, Bwin Games

ITARC09-9
Torbjörn Stavenek

En av de mest avancerade realtidsapplikationerna du kan tillhandahålla över nätet är skalbara spelsystem. Du behöver inte bara bygga ett tillräckligt snabbt system, det måste vara tillräckligt snabbt oavsett antalet användare, och dessutom tillgängligt utan avbrott.

När du bygger en tjänst som används av 10 miljoner användare och 45 000 samtidiga spelare så måste du ha tänkt igenom din arkitektur!

 • Topologier
 • Redundanta system
 • ACID, BASE och CAP
 • Olika perspektiv på tillgänglighet
 • Proprietära lösningar vs färdiga system

Torbjörn Stavenek har jobbat i IT-branschen i mer än 10 år och då oftast i ledande tekniska roller. Han eftersträvar alltid enkelhet inom systembyggande och trivs bäst i gränslandet mellan teknik och verksamhet. Torbjörn har tidigare även varit talare på JFokus. Idag jobbar han som systemarkitekt i Bwin Games arkitektgrupp.

Bwin Games utvecklingsavdelning i Stockholm består av ca 150 personer som i huvudsak arbetar med pokerutveckling i Java.

Dokumentation >>

15:00

Utmaning – Vad innebär molnet för framtida IT-yrken?
Mathias Ekman, Modul 1

ITARC09-10
Mathias Ekman

Kommer konsultbolagen att fortsätta leverera tid/kr som affärsmodell? Kommer tjänster bli ett komplement till den traditionella modellen? Vilka nya typer av partnerförhållanden behöver inledas? Vad händer med IT-avdelningarna när molnet kan leverera tjänster som lokal IT idag är ansvariga för?

 • Nya affärsmöjligheter med tjänster
 • Vilka nya konstellationer kräver de nya möjligheterna
 • Kommer IT-avdelningen att se ut som den gör idag
 • Vad krävs för att kunna kombinera traditionell konsultning med tjänsteutveckling

Mathias Ekman är affärsområdeschef på Modul 1. Mathias har under sin tid i IT-branschen verkat i roller som Försäljningschef, Leveransansvarig och Konsultgruppschef. Under det senaste året har Mathias ansvarat för satsningen kring att kombinerat traditionell konsultning med tjänsteutveckling.

Dokumentation >>

15:45

Möjlighet – Molnplattformar
Operatörer av moln presenterar sina plattformar

Vi låter operatörerna berätta om vilka möjligheter de erbjuder på sina olika molnplattformar.

16:45

Publiken mot experterna – avslutade diskussion
Moderator: Per Björkegren

Föreläsarna utmanar publiken i prognoser om hur molnen kommer att utvecklas. Alla deltagare har var sin mentometer att rösta med.