ITARC 2011

ITARC 2011 är avslutat. Tack för alla som deltog och hoppas vi ses nästa år igen !

Agenda

Vad väntar runt hörnet? – framtidstrender och framtidsutmaningar
Thomas Fürth, forskningsledare, Kairos Future

Utan spaning ingen aning heter det. Den som inte håller koll på omvärldsförändringar missar tåget till framtiden. Förr såg man ofta tiden komma och gå i tidevarv. Numera upplevs tiden mer linjär. Vi söker efter olika utvecklingsförlopp och istället för olika tidevarv letar vi efter trender och skiften i dessa trender. Vi vill förstå de stora förloppen och vilka drivkrafter som ligger bakom kommande samhällsförändringar.

Med hjälp av några viktiga megatrender orienterar Thomas Fürth oss såväl i nuet som visar oss vad som kan komma att ske i framtiden. Därtill får du reda på hur dessa förändringar kan komma att påverka såväl företag som deras medarbetare och kunder.

 • Välkommen till en raplex värld
 • Med nya sätt att skapa tillväxt och sysselsättning
 • Med nya värderingar och livsstilar
 • Med nya arbetsuppgifter
 • Med nya marknader
 • Där djupet och det existentiella har blivit hårdvaluta…
 • …men där maskinerna kan ha tagit över?

Thomas Fürth är forskningsledare vid Kairos Future. Han är historiedocenten som ser de långa tidsperspektiven samtidigt som han kan ta temperaturen på den rådande tidsandan. Thomas är välkänd för sina studier av olika generationers värderingar. Senast publiceras böcker är ”Framtiden börjar i klassrummet” och ”Den dubbla utmaningen”.

09:50

De nya prylarna
Joakim Jardenberg, vd, utvecklingsbolaget Mindpark

Smarta mobiler, plattor, AR, VR, datorytor… vad kommer härnäst? Joakim tar med deltagarna på en resa in i förändringsdrivande ny teknik. Det handlar om mer än bara nya prylar och nya accessväger. Nya beteendemönster och högt ställda förväntningar sätter press på arkitekturerna som ska leverera kundnytta.

 • Trender för framtidens gränssnitt
 • Nya beteendemönster, nya behov, nya möjligheter
 • Nytt värdeskapande
 • Hur ser de nya plattformarna ut?
 • Krav på bakomliggande arkitekturer

Joakim Jardenberg är en förändringsförespråkare, framtidskramare och debattör i allt som rör sig runt gamla, nya, digitala och sociala medier. Redan 1994 internetifierade Joakim mediesverige, bland annat genom att starta upp aftonbladet.se, fixa ut resultaten från riksdagsvalet och ta plats redan på sidan 59 i boken ”De som byggde internet”. Idag arbetar han bland annat som rådgivare i internetfrågor åt vd och ledningsgrupp för fem stora börsbolag samt även pro bono för ett bättre samhälle, bland annat som projektledare för ”Makten och öppenheten” som drivs tillsammans med tidningen Fokus.

10:40

Kaffe

Vi är på väg in i en period av tillväxt, där förmågan att attrahera riskkapital blir avgörande för satsningar på IT i många bolag. Är det något IT-arkitekter kan bidra till att öka?

11:00

Hur riskkapitalister och investerare värderar IT-arkitekturer
Till Gutzen, partner, Cubera

Varför genomförs inte vissa investeringar och projekt, fastän alla kriterier verkar vara uppfyllda? Ökar en väl genomtänkt IT-arkitektur värdet på ett bolag? I vilka sammanhang är en IT-arkitektur värdeskapande? Till Gutzen tar dig med in i huvudet på en riskkapitalist. Han förklarar vad riskkapitalister tittar på vid investeringar och vad IT-arkitekter bör tänka på när de kommunicerar affärsvärden.

 • Hur marknaden för riskkapital fungerar
 • Struktur för styrning och ledning av företag – Vem ansvarar för vad – ägare, styrelse, vd, ledningsgrupp?
 • Vad bygger värde i ett företag utifrån ägarperspektiv – värdebyggstenar
 • En affärsplan på en sida – ett användbart verktyg i sammanhanget
 • Hur IT påverkas av ägardirektiv och affärsplan – och tvärtom
 • Glöm aldrig ägarperspektivet – några exempel!

Till Gutzen har lång erfarenhet från riskkapitalföretag och investeringsfonder, bland annat som portföljansvarig under fem år på Sjätte AP-fonden och investeringsansvarig på AB Traction. Till har också varit verksam i företagsledningar som CEO för Maxitech Elektronik AB och medgrundare av Leipzig Rail Service GmbH (LRS). Idag är Till Gutzen partner i private equity-företaget Cubera.

11:45

Paneldiskussion: Värdeskapande framgångsfaktorer 2011 …och framåt
Förmiddagens föreläsare

12:15

Lunch

En förändrad omvärld förändrar i sin tur företagens infrastrukturer, utvecklingsprocesser och ledarskap. Hur förändrar det arkitektrollerna?

13:15

Den nya infrastrukturen – Molnet
Predrag Mitrovic, Cloud Sweden

Molnet har gått över hajpen och behöver leverera enligt utlovade värden. Var ligger innovationen, vem leder racet och hur lyckas man är några av frågorna. Dessutom öppnas planen för helt nya former av cloudsourcing. Arkitekturen är av vital betydelse för en lyckad molnsatsning. 45 minuter kommer att handla om precis de frågorna.

 • Marknaden för molntjänster – PaaS, IaaS och SaaS
 • Aktörerna – vem gör vad och det kommande marknadskriget
 • Innovativa molntjänster
 • Hur cloudsourcing tranformerar marknaden för konsulttjänster och tjänsteleveranser
 • Standardiseringsinitiativ – Cloud Sweden och SIS

Predrag äger företaget MyNethouse, som specialiserat sig på effektiva molnstrategier. Han är även utsedd talesman för Dataföreningen Stockholm kring molnfrågor. Predrag är upphovsman och medgrundare av Cloud Sweden, ett nationellt kompetenscenter kring molnfrågor. I sina olika roller förstår han att omvandla abstrakt teknik till lättförståelig information som han gärna förmedlar vidare som konsult, föreläsare, moderator eller workshopledare. Predrag är även författare till sju böcker, de senaste fem om IT-säkerhet.

14:00

Reinventing Architecture Work
Robert Elm och Peter Tallungs, företagsarkitekter på IRM och trendspanare på Trendspaning.se

Hur förändras arbetssättet för företags- och IT-arkitekter? Gemensamt är att företagen ställer om för att bli mer anpassningsbara och snabbfotade i en mer föränderlig värld. Förändringen placerar arkitekten i centrum och ger arkitektarbetet ett större värde i företaget. Hur kan vi ta aktiv del i utvecklingen, som individer, som team och som community? Hur påverkas karriären?

 • Ny syn på innovations- och utvecklingsarbete – bedrivs experimentellt (i små steg med återkoppling) och kontinuerligt
 • Ny syn på organisationer – ses som nätverk av löst kopplade autonoma komponenter (Business Components, Business Functions eller Business Capabilities)
 • Ny syn på relationen mellan verksamhet och IT – en integrerad del av verksamheten och inte längre en avgränsad stödfunktion
 • Ny syn på relationen mellan affärs- och it-utveckling – affärsutveckling är nära integrerat med it-utvecklingsarbetet
 • Ny syn på strategisk styrning – uppgiftsstyrning i stället för detaljerad mål- och regelstyrning.
 • Ny syn på taktisk och operativ ledning – på plats i frontlinjen i stället för kommandostyrning

Peter Tallungs är konsult och företagsarkitekt på IRM, communityansvarig i IASA och trendspanare på trendspaning.se. Peter intresserar sig särskilt för informationsarkitekturen i en verksamhet och hjälper organisationer att bygga upp ett arbetssätt runt en gemensam “Business Information Model”.

Robert Elm är managementkonsult och företagsarkitekt med lång erfarenhet från affärs-, produkt- och verksamhetsutveckling inom både industri- och tjänstesektorn. Robert är verksam på IRM som konsult inom affärs- och verksamhetsutveckling samt trendspanare på trendspaning.se.

14:45

Kaffe

15:15

Agile vs upfront design arkitektur
Magnus Mickelsson, systemutvecklare och arkitekt, Citerus

Magnus Mickelsson

Agila utvecklingsmetoder och arbete med upfront design i en lösning är i mångas ögon varandras motpoler. Är det verkligen så? Hur brukar en arkitektur utvecklas i agila projekt? Magnus ringar in konflikten och stakar sedan ut en väg framåt där lättrörlighet och arkitekturarbete kan mötas.

 • Vad bör man känna till rörande lättrörlig systemutveckling från ett arkitekturperspektiv?
 • Från Bowling Kata till rymdfärjeutveckling, var hittar vi oss själva på skalan?
 • Hur påverkar domändriven design, BDD och TDD arkitekturarbetet?
 • Entropi i mjukvara och hur vi motverkar den

Magnus Mickelsson är konsult och arbetar sedan 1996 som systemutvecklare och arkitekt. Han är en Certified Scrum Master och har en bred och djup erfarenhet inom lättrörlig systemutveckling och Java-plattformen. Magnus har ett stort intresse för hur man lägger grunden för framgångsrika projekt från ett utvecklarperspektiv, men med helhetssyn.

16:00

Reinventing the architect
Trendspaning på arkitektroller

Tre trendspanare ger tre perspektiv på hur trenderna i branschen förändrar arkitektrollen. Presentationerna avslutas med en paneldiskussion.

 • Lösningsarkitekturer: Magnus Mårtensson, Diversify
 • Enterprisearkitekturer: Robert Lagerström, KTH
 • Arkitektroller: Dick Klingemo, Forefront Consulting

Magnus Mårtensson är Business Responsible Cloud på Diversify där han är ansvarig för molnfrågor och utvecklande av erbjudanden kring Molnet. Som .NET-arkitekt arbetar han med bland annat realtids- och enterprise-system. Skalbarhetsfrågor, services och distribuerade system har alltid varit högt på Magnus agenda och han har varit involverad i molnfrågor under hela tiden med Windows Azure.

Dr. Robert Lagerström är forskare på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm på avdelningen Industriella informations- och styrsystem. Han forskar och undervisar i Enterprise Architecture sedan 2006. Robert disputerade i april 2010 med avhandlingen “Enterprise Systems Modifiability Analysis – An Enterprise Architecture Modeling Approach for Decision Making”.

Robert Lagerström

17:00

Konferensen avslutas