ITARC 2017

ITARC 2017 är avslutat.

Keynote – Så här får du igenom beslut

Göran Persson, fd statsminister

Göran Persson är en ledarprofil som personifierar framgångsrikt beslutsfattande. Han har befunnit sig i roller där många har försökt påverka de beslut han fattat.

Keynote – The Future of the Architect role

Jeff Scott, President, Business Innovation Partners

Business leaders are just now beginning to see the value as business architects move into more business centric roles and begin to shed their IT-centric points of view.

Konsumenttrender som påverkar affärsbeslut

Rebecka Cedering Ångström, researcher and senior advisor, Ericsson ConsumerLab

Idag är det konsumentmarknaden som driver teknikutvecklingen. Det innebär att konsumenttrender påverkar beslut om affärsutveckling utmed hela förädlingskedjan. Beslut om affärsutveckling kräver i sin tur arkitekturella beslut

Att skapa strategier som driver beslut

Peter Kimber, vd, Visual Strategy

En strategi fungerar som ett ramverk för beslut. Men det finns många missuppfattningar runt vad en strategi är och hur den tas fram

Scenarieanalys som verktyg för att påverka

Bobo af Ekenstam, Docere

Scenarieanalys är en metod för att hitta alternativa bilder av framtiden. Strukturerade scenarioanalyser är effektiva för att få fram både beslutsunderlag och förståelse för beslut.

Så här får du igenom teknikbeslut

Sven-Håkan Olsson, Definitivus

Många är inblandade i beslut om till exempel arkitekturer, plattformar, middleware och molninfrastrukturer. Ofta ska beslutsfattare övertygas att ta tekniska beslut de inte förstår konsekvenserna av.

Det här förväntar jag mig av arkitekterna

Anna Martinkari, CDO, Marginalen Bank

Det finns inte en bransch idag som inte påverkats av digitalisering. Teknik, styrning, kultur och arbetssätt – allt och alla kommer att behöva anpassa sig för att på bästa sätt kunna nyttja alla möjligheter som växer fram.

Arkitekten som isbrytare

Anita Jansson, Forefront

Brukar du som arkitekt ha svårt att få gehör för att använda arkitektoniska modeller och metoder för att hantera utmaningar och fatta kloka beslut? Finns det exempel på när arkitekter gjort skillnad?

Keynote – Architects as Business and Government Leaders

Paul Preiss, president, Iasa Global

The transformation of business and society from traditional models to digital models and a technology-led life has both businesses and governments scrambling to understand how a fully digital world will function.