ITARC 2018

EVOLUTION OF ARCHITECTURE

Onsdag 2 maj09:00

Introduktion Daniel Akenine och Jessica Cederberg Wodmar

Moderatorerna öppnar ITARC 2018 och presenterar agendan.

09.10

KEYNOTE: Den digitala transformationen är enorm – och den har knappt börjat Mats Lewan

Digitalisering är ett begrepp som ingen kommer undan idag. Ändå är förändringen som digitaliseringen kommer att medföra betydligt större än många föreställer sig, och den har dessutom knappt kommit igång. Mats Lewan förklarar på ett tydligt sätt digitaliseringens konsekvenser och de utmaningar vi står inför.

09.55

The Machine Learning Revolution

Patrick GLAUNER, University of Luxembourg

The field of Machine Learning grew out of the quest for artificial intelligence. It gives computers the ability to learn statistical patterns from data without being explicitly programmed. These patterns can then be applied to new data in order to make predictions. Machine Learning also allows to automatically adapt to changes in the data without amending the underlying model.

11.10

The Revolution of Architecture Peter Andersson, Svenska Spel

De senaste 30 åren har en lång rad förändringar av transformativ och revolutionerande karaktär ägt rum. Det tekniska landskapet står inte längre att känna igen. Förutsättningarna för företag och organisationer har liksom arbetslivet och sätten att samverka förändrats på djupet.

11:40

Hur digitaliseringen förändrar arkitekturstyrningen – från princip till förmåga? Mats Rygaard och Carl Velde, H&M.

Digitaliseringen ställer krav på en helt ny typ av arkitektur: en kundcentrisk, öppen arkitektur som möjliggör en högre förändringshastighet. Men hur kan arkitekturfunktionen ta steget från stödjande arkitekturprinciper till reell förändring? Mats Rygaard och Carl Velde berättar om H&M:s förändringsprogram: Technology Foundation.Läs mer12:10

How does organizations currently think about IT architecture and IT architects? Gar Mac Críosta, Bussiness Models Adventures, and Daniel Akenine

Daniel Akenine och Gar Mac Críosta discusses data from an upcoming report on how the architect role is valued and appreciated.

12:30LUNCH

13:30

Samordnad säker statlig IT-drift Mikael Norberg, Försäkringskassan

Den 24 aug 2017 fick Försäkringskassan i uppdrag av regeringen att erbjuda och stödja en säker och samordnad IT-drift inom statsförvaltningen. Försäkringskassan har under många år byggt upp både säkra interna IT-system och tillgängliggjort ett brett utbud av e-tjänster mot medborgare och företag. Redan i dag har myndigheten ett nära samarbete kring IT-lösningar med Pensionsmyndigheten.Läs mer14:00

Hur vi hittade vägen mot framtidens inkomstbeskattning

Christina Reinsson och Daniel Lindbom, Skatteverket

Hur förändras arkitekturarbetet? Arkitekternas roll är att förstå vart utvecklingen är på väg och vilka de arkitekturdrivande kraven är för att möta framtiden. Med ett bidrag på 700 miljarder kronor till statsbudgeten utgör inkomstbeskattningen en viktig del för att finansiera det offentliga Sverige. Vi berättar om hur vi bedrev arkitekturarbetet för att hitta vägen mot framtidens inkomstbeskattning. Läs mer

14:30 PAUS!

15:00

IoT, öppna data, AR och öppen arkitektur Christer Åhlund, Luleå tekniska universitet och Leif Häggmark, SenseSmartRegion

Digitaliseringen i samhället börjar bli ett känt begrepp men ännu finns väldigt få konkreta studier av hur digitaliseringen ska realiseras sett till teknik, tjänster och användarvänlighet. En viktigt möjliggörare för digitaliseringen är att tillgängliggöra en säker och skalbar arkitektur, som medger att addera IoT-enheter, sensorer och öppna data till en plattform för att stimulera utveckling av tjänster. Ofta är dagens plattformar testade i liten skala och adresserar endast en problemdomän (till exempel eHälsa, belysning, BIM med flera). För att skapa möjligheter för tjänstenäringen behöver ett antal krav uppfyllas.

15:30

Nästa generations arkitektur och arkitekter Jens Ohlsson, EIT Digital Professional School och Jörgen Clevensjö, Sandvik

Hur blir arkitekten och arkitekturen relevant i morgondagens distribuerade värld? Begrepp som ”Industry 4.0”, ”Digital Twins” och ”Smart Factory” innebär nya kompetensområden och ett förändrat arkitekturarbete. I processer med automatiserad och robotiserad produktion (av både tjänster och produkter), ställs nya krav på hur systemen ska integrerasför att uppnå en framgångsrik och skalbar arkitektur.

16:00

Hybrid Design – nyckeln till kunddriven affärsutveckling Maria Ravegård, Anna Sténhoff och Anneli Lindström, Forefront Consulting Group

Service Design och Design Thinking är metoder och processer för att utveckla lösningar utifrån en fördjupad förståelse av användarnas behov. Hur fungerar de? Hur hänger de ihop med arkitektur?

Hur får man dem att fungera, på riktigt? Hybrid Design är en vidareutveckling som kombinerar dem för att lyckas med digitalisering och kunddriven affärsutveckling i praktiken. Läs mer

16:30

Moderatorerna reflekterar Jessica Cederberg Wodmar och Daniel Akenine

Moderatorerna reflekterar över dagen så här långt, tillsammans med publiken.

16:45

KEYNOTE: Architecture Driven Transformation Paul Preiss, Iasa Global

Digital transformation, business transformation, people transformation. At some point the transformations all run together in a big blur. But there is some light there at the end of the tunnel. There are two types of transformation programs, the surface and the structural. Surface transformations amount to very little. Guess what? Architects excel at structural change, the kind of change that goes to the bones of the company. But to do so we have to change ourselves first. If only just a little.