Medlemsmöte Stockholm

FOKUS: Modeller och utveckling
-Vad är egentligen en modell, och hur relaterar modellen till sin metamodell?
-Vad är det för skillnad på modell-driven och modell-baserad utveckling?
-Är modellering en abstrakt dröm, eller en realitet i dagens industri?
-Håller formella standards måttet (som t.ex. OMGs MDA)?

Vi går igenom fundamentala modelleringskoncept, med tyngdpunkt på hur modeller och metamodeller hänger ihop, och diskuterar även en del praktiska aspekter av att införa modell-driven utveckling. Om tid gives demonstrerar vi också ett eller ett par open source verktyg (ramverk) för modell-driven utveckling.

 

Peer Törngren

Peer Törngren is a software architect/developer with more than 30 years experience in the computer industry, and a special interest in model-driven techniques and software engineering practice, including over 15 years experience in object-orientation and model engineering.  Peer is a practitioner with an empirical understanding of technical, organisational and cultural challenges and patterns for large scale software production, in particular in geographically distributed teams.