The Other Architect

Härom veckan hade jag nöjet att delta på konferensen Agila Sverige 2011. Inslagen på konferensen var sk Open Space-sessioner samt något som kallas “blixttal”, vilket innebär korta anföranden om 10 minuter av föredragshållaren. Ett av dessa föredrag, som särskilt väckte min uppmärksamhet, hölls av Ulrika Park under rubriken “The Others”.

“The Others” var en grupp människor som återfanns i TV-serien “Lost”, om någon nu kommer ihåg den. Det var en sådan där evighetsserie av såpakaraktär där förvecklingarna bara blir värre och värre för varje avsnitt. Huvudpersonerna var ett gäng skeppsbrutna på en öde ö efter en flygolycka. Nånstans i säsong X av denna serie upptäcktes att det fanns en grupp inneboende på ön. Dessa gick alltså under benämningen “The Others”, eller ännu värre “The Hostiles”. “The Others” hade som huvuduppgift att till varje pris försvara denna öde ö mot inkräktare och andra yttre hot.

Enterprise Architecture Council?

Metaforen “The Others” syftar alltså på arkitekter, projektledare eller andra utomjordiska varelser som inte upplevt “välsignelsen” att få ingå i ett agilt team. Poängen i anförandet var att alla agila förespråkare har ett ansvar att få med dessa avvikande yrkeskategorier i gemenskapen. En anekdot var att hon (Ulrika) gick och knackade på dörren hos en arkitekt (arkitekter har egna arbetsrum) för att fråga om han kunde hjälpa till med informationsmodellering under en workshop för ett visst projekt. Det visade sig att det kunde han. Ett lovvärt initiativ av Ulrika att knyta denna kontakt med arkitekten ifråga. Men har vi inte som arkitekter också ett ansvar att bjuda upp till denna dans?

Arkitekten som en introvert person med sin huvudsakliga uppgift att lägga ut vägspärrar för verksamhetsutveckling utgör ju förstås nidbilden av en arkitekt. Vi har under senare år kommit ganska långt med att tvätta bort stämpeln av denna nidbild. Det finns idag ingen rollbeskrivning för någon arkitekt som antyder detta, eller arkitektutbildning som skulle förespråka något sådant. Men om vi fortfarande delvis uppfattas på detta vis av vår omgivning har vi kanske ännu en bit kvar i vår mission?

Nu är det ju långt ifrån något självandamål att vara alla agila förespråkare till lags. Däremot är ett av våra viktigaste mål att tjäna verksamheten som sådan. Och också att göra det ur ett “bottom-up” perspektiv, såväl som ett “top-down”.

Vem är du i bilden ovan? Eller har du ställt dörren på glänt gentemot verksamheten?….

/Anders Larsson

Två nya IASA certifierade arkitekter!

image

IASA har nu kört igenom sin andra CITA-P process för certifierade IASA arkitekter i Sverige. Vi har därmed  5 stycken arkitekter som uppnått nivån CITA-P i Sverige. av c:a 100 stycken I världen. Grattis Magnus Nilsson ifrån MainOne och Daniel Lindbom ifrån HiQ !

 

clip_image002

Review Board – Jonas Toftefors (CITA-P), Lajos Farkas (CITA-P), Anders Larsson(Chair), Per-Erik Padron

Vill du veta mer hur man blir certifierad ?

Den 25:e maj planerar vi ett nytt kvällsmöte på Comparo i Stockholm för att berätta mer om hur certifieringen fungerar. Ta chansen och anmäl dig på http://citapsjalvstudie.eventbrite.com/

image

ITARC 2011

ITARC 2011 är avslutat. Tack för alla som deltog och hoppas vi ses nästa år igen !

Agenda

Vad väntar runt hörnet? – framtidstrender och framtidsutmaningar
Thomas Fürth, forskningsledare, Kairos Future

Utan spaning ingen aning heter det. Den som inte håller koll på omvärldsförändringar missar tåget till framtiden. Förr såg man ofta tiden komma och gå i tidevarv. Numera upplevs tiden mer linjär. Vi söker efter olika utvecklingsförlopp och istället för olika tidevarv letar vi efter trender och skiften i dessa trender. Vi vill förstå de stora förloppen och vilka drivkrafter som ligger bakom kommande samhällsförändringar.

Med hjälp av några viktiga megatrender orienterar Thomas Fürth oss såväl i nuet som visar oss vad som kan komma att ske i framtiden. Därtill får du reda på hur dessa förändringar kan komma att påverka såväl företag som deras medarbetare och kunder.

 • Välkommen till en raplex värld
 • Med nya sätt att skapa tillväxt och sysselsättning
 • Med nya värderingar och livsstilar
 • Med nya arbetsuppgifter
 • Med nya marknader
 • Där djupet och det existentiella har blivit hårdvaluta…
 • …men där maskinerna kan ha tagit över?

Thomas Fürth är forskningsledare vid Kairos Future. Han är historiedocenten som ser de långa tidsperspektiven samtidigt som han kan ta temperaturen på den rådande tidsandan. Thomas är välkänd för sina studier av olika generationers värderingar. Senast publiceras böcker är ”Framtiden börjar i klassrummet” och ”Den dubbla utmaningen”.

09:50

De nya prylarna
Joakim Jardenberg, vd, utvecklingsbolaget Mindpark

Smarta mobiler, plattor, AR, VR, datorytor… vad kommer härnäst? Joakim tar med deltagarna på en resa in i förändringsdrivande ny teknik. Det handlar om mer än bara nya prylar och nya accessväger. Nya beteendemönster och högt ställda förväntningar sätter press på arkitekturerna som ska leverera kundnytta.

 • Trender för framtidens gränssnitt
 • Nya beteendemönster, nya behov, nya möjligheter
 • Nytt värdeskapande
 • Hur ser de nya plattformarna ut?
 • Krav på bakomliggande arkitekturer

Joakim Jardenberg är en förändringsförespråkare, framtidskramare och debattör i allt som rör sig runt gamla, nya, digitala och sociala medier. Redan 1994 internetifierade Joakim mediesverige, bland annat genom att starta upp aftonbladet.se, fixa ut resultaten från riksdagsvalet och ta plats redan på sidan 59 i boken ”De som byggde internet”. Idag arbetar han bland annat som rådgivare i internetfrågor åt vd och ledningsgrupp för fem stora börsbolag samt även pro bono för ett bättre samhälle, bland annat som projektledare för ”Makten och öppenheten” som drivs tillsammans med tidningen Fokus.

10:40

Kaffe

Vi är på väg in i en period av tillväxt, där förmågan att attrahera riskkapital blir avgörande för satsningar på IT i många bolag. Är det något IT-arkitekter kan bidra till att öka?

11:00

Hur riskkapitalister och investerare värderar IT-arkitekturer
Till Gutzen, partner, Cubera

Varför genomförs inte vissa investeringar och projekt, fastän alla kriterier verkar vara uppfyllda? Ökar en väl genomtänkt IT-arkitektur värdet på ett bolag? I vilka sammanhang är en IT-arkitektur värdeskapande? Till Gutzen tar dig med in i huvudet på en riskkapitalist. Han förklarar vad riskkapitalister tittar på vid investeringar och vad IT-arkitekter bör tänka på när de kommunicerar affärsvärden.

 • Hur marknaden för riskkapital fungerar
 • Struktur för styrning och ledning av företag – Vem ansvarar för vad – ägare, styrelse, vd, ledningsgrupp?
 • Vad bygger värde i ett företag utifrån ägarperspektiv – värdebyggstenar
 • En affärsplan på en sida – ett användbart verktyg i sammanhanget
 • Hur IT påverkas av ägardirektiv och affärsplan – och tvärtom
 • Glöm aldrig ägarperspektivet – några exempel!

Till Gutzen har lång erfarenhet från riskkapitalföretag och investeringsfonder, bland annat som portföljansvarig under fem år på Sjätte AP-fonden och investeringsansvarig på AB Traction. Till har också varit verksam i företagsledningar som CEO för Maxitech Elektronik AB och medgrundare av Leipzig Rail Service GmbH (LRS). Idag är Till Gutzen partner i private equity-företaget Cubera.

11:45

Paneldiskussion: Värdeskapande framgångsfaktorer 2011 …och framåt
Förmiddagens föreläsare

12:15

Lunch

En förändrad omvärld förändrar i sin tur företagens infrastrukturer, utvecklingsprocesser och ledarskap. Hur förändrar det arkitektrollerna?

13:15

Den nya infrastrukturen – Molnet
Predrag Mitrovic, Cloud Sweden

Molnet har gått över hajpen och behöver leverera enligt utlovade värden. Var ligger innovationen, vem leder racet och hur lyckas man är några av frågorna. Dessutom öppnas planen för helt nya former av cloudsourcing. Arkitekturen är av vital betydelse för en lyckad molnsatsning. 45 minuter kommer att handla om precis de frågorna.

 • Marknaden för molntjänster – PaaS, IaaS och SaaS
 • Aktörerna – vem gör vad och det kommande marknadskriget
 • Innovativa molntjänster
 • Hur cloudsourcing tranformerar marknaden för konsulttjänster och tjänsteleveranser
 • Standardiseringsinitiativ – Cloud Sweden och SIS

Predrag äger företaget MyNethouse, som specialiserat sig på effektiva molnstrategier. Han är även utsedd talesman för Dataföreningen Stockholm kring molnfrågor. Predrag är upphovsman och medgrundare av Cloud Sweden, ett nationellt kompetenscenter kring molnfrågor. I sina olika roller förstår han att omvandla abstrakt teknik till lättförståelig information som han gärna förmedlar vidare som konsult, föreläsare, moderator eller workshopledare. Predrag är även författare till sju böcker, de senaste fem om IT-säkerhet.

14:00

Reinventing Architecture Work
Robert Elm och Peter Tallungs, företagsarkitekter på IRM och trendspanare på Trendspaning.se

Hur förändras arbetssättet för företags- och IT-arkitekter? Gemensamt är att företagen ställer om för att bli mer anpassningsbara och snabbfotade i en mer föränderlig värld. Förändringen placerar arkitekten i centrum och ger arkitektarbetet ett större värde i företaget. Hur kan vi ta aktiv del i utvecklingen, som individer, som team och som community? Hur påverkas karriären?

 • Ny syn på innovations- och utvecklingsarbete – bedrivs experimentellt (i små steg med återkoppling) och kontinuerligt
 • Ny syn på organisationer – ses som nätverk av löst kopplade autonoma komponenter (Business Components, Business Functions eller Business Capabilities)
 • Ny syn på relationen mellan verksamhet och IT – en integrerad del av verksamheten och inte längre en avgränsad stödfunktion
 • Ny syn på relationen mellan affärs- och it-utveckling – affärsutveckling är nära integrerat med it-utvecklingsarbetet
 • Ny syn på strategisk styrning – uppgiftsstyrning i stället för detaljerad mål- och regelstyrning.
 • Ny syn på taktisk och operativ ledning – på plats i frontlinjen i stället för kommandostyrning

Peter Tallungs är konsult och företagsarkitekt på IRM, communityansvarig i IASA och trendspanare på trendspaning.se. Peter intresserar sig särskilt för informationsarkitekturen i en verksamhet och hjälper organisationer att bygga upp ett arbetssätt runt en gemensam “Business Information Model”.

Robert Elm är managementkonsult och företagsarkitekt med lång erfarenhet från affärs-, produkt- och verksamhetsutveckling inom både industri- och tjänstesektorn. Robert är verksam på IRM som konsult inom affärs- och verksamhetsutveckling samt trendspanare på trendspaning.se.

14:45

Kaffe

15:15

Agile vs upfront design arkitektur
Magnus Mickelsson, systemutvecklare och arkitekt, Citerus

Magnus Mickelsson

Agila utvecklingsmetoder och arbete med upfront design i en lösning är i mångas ögon varandras motpoler. Är det verkligen så? Hur brukar en arkitektur utvecklas i agila projekt? Magnus ringar in konflikten och stakar sedan ut en väg framåt där lättrörlighet och arkitekturarbete kan mötas.

 • Vad bör man känna till rörande lättrörlig systemutveckling från ett arkitekturperspektiv?
 • Från Bowling Kata till rymdfärjeutveckling, var hittar vi oss själva på skalan?
 • Hur påverkar domändriven design, BDD och TDD arkitekturarbetet?
 • Entropi i mjukvara och hur vi motverkar den

Magnus Mickelsson är konsult och arbetar sedan 1996 som systemutvecklare och arkitekt. Han är en Certified Scrum Master och har en bred och djup erfarenhet inom lättrörlig systemutveckling och Java-plattformen. Magnus har ett stort intresse för hur man lägger grunden för framgångsrika projekt från ett utvecklarperspektiv, men med helhetssyn.

16:00

Reinventing the architect
Trendspaning på arkitektroller

Tre trendspanare ger tre perspektiv på hur trenderna i branschen förändrar arkitektrollen. Presentationerna avslutas med en paneldiskussion.

 • Lösningsarkitekturer: Magnus Mårtensson, Diversify
 • Enterprisearkitekturer: Robert Lagerström, KTH
 • Arkitektroller: Dick Klingemo, Forefront Consulting

Magnus Mårtensson är Business Responsible Cloud på Diversify där han är ansvarig för molnfrågor och utvecklande av erbjudanden kring Molnet. Som .NET-arkitekt arbetar han med bland annat realtids- och enterprise-system. Skalbarhetsfrågor, services och distribuerade system har alltid varit högt på Magnus agenda och han har varit involverad i molnfrågor under hela tiden med Windows Azure.

Dr. Robert Lagerström är forskare på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm på avdelningen Industriella informations- och styrsystem. Han forskar och undervisar i Enterprise Architecture sedan 2006. Robert disputerade i april 2010 med avhandlingen “Enterprise Systems Modifiability Analysis – An Enterprise Architecture Modeling Approach for Decision Making”.

Robert Lagerström

17:00

Konferensen avslutas

 

Besök av Paul Preiss

Vad händer inom IASA just nu ?

Välkommen till ett öppet medlemsmöte om IASA’s arkitektcertifieringar samt aktiviteter i Europa och Sverige.

Vi har nöjet att ifrån USA ha med oss Paul Preiss och Andy Ruth under kvällen som kommer berätta om framtidsplanerna för IASA internationellt. Paul är grundare och ordförande för IASA world-wide och Andy Ruth är arkitekten bakom utbildningsprogrammet och certifieringarna som IASA nu lanserar world-wide. Vi kommer att diskutera vad som ingår i arkitektprogrammet, hur certifieringarna fungerar samt få höra om IASA’s framtida planer.

Tid: Måndagen den 13:e september klockan 17.15 
Plats: Informator, Karlavägen 108, Stockholm

Vi serverar en smörgås. Anmälan görs på epost till info@iasa.se (skriv “medlemsmöte” i ämnesraden)

Vi ses !
Styrelsen IASA Sverige

Seminarium den 4:e maj

IASA ordnar tillsammans med DSDM ett för medlemmarna kostnadsfritt seminarium den 4:e maj under rubriken ”Agile Enterprise Architecture” Vad kan vi som arbetar med företagsövergripande arkitektur lära oss av Agile-rörelsen? Är lättrörligt och adaptivt arkitekturarbete en självmotsägelse?
 
Peter Tallungs berättar om de nya tankarna inom Enterprise Architecture-området. Peter är verksamhetsarkitekt hos IRM och skriver trendspaningar inom Enterprise Architecture-området på trendspaning.se.
 
NÄR: 4 maj 8.30 (frukost 8.00)
 
PLATS: Fru Ingeborgs konferens, Malmskillnadsgatan 29, lokal Brunkeberg
ANMÄLAN: info@dsdm.se skriv Frukost i ämnesraden
 
Det finns endast ett begränsat antal platser så anmäl er gärna så snabbt som möjligt om ni är intresserade.

Första CITA-P certifierade

IASA Sverige kört sin första certifieringsprocess för IT arkitekter och det är med glädje vi nu kan säga att vi nu har fått 3 st CITA-P arkitekter i Sverige.  

Niklas Hedin och Jonas Tofterfors, båda ifrån Centiro, och Lajos Farkas ifrån Lafadata kan nu titulera sig CITA-P arkitekter ! Grattis !

(se även mer info här)

Årsmöte 2010

Den 18/3 kl 17.00 är det årsmöte i IASA Sweden. På årsmötet presenteras verksamhetsberättelsen för det gångna året samt att det sker val till styrelseposter. Kom och var aktiv medlem! Det är här du kan påverka föreningens verksamhet. 

Anmäl dig nu till årsmötet här 

Tid: 18:e mars kl 17.00
Plats: Microsoft, Finlandsgatan 36, Akalla

Styrelsen för IASA Sweden


 

Agenda

============ 

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
3. Val av kombinerad protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av dagordning.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 

     b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste 
           verksamhets- /räkenskapsåret.
7. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets- / räkenskapsåret.
11. Val av ordförande i föreningen
12. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter
13. Val av revisor samt suppleant
14. Fråga om valberedning behövs och i förekommande fall val av sådan.
15. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.
16. Övriga frågor.

Sveriges IT arkitekter publicerar definition för Cloud Computing

IASA – Sveriges IT arkitekter har sedan i somras arbetat tillsammans med svenska IT- arkitekter för att skapa en bättre förståelse kring vad den nya trenden ”Cloud Computing” innebär samt de termer som cirkulerar kring detta begrepp.

IASA’s styrelse har idag godkänt följande rekommenderade definition på Cloud Computing.

====================================================================================

Termen Cloud Computing relaterar både till applikationer som levereras som tjänster över Internet och till den hårdvara och systemmjukvara som tillhandahåller dessa tjänster.

Applikationstjänsterna talar vi om som Software as a Service.

Hårdvaran och systemmjukvaran är det vi kallar för molnet (The Cloud).

Cloud Computing karaktäriseras av två viktiga egenskaper; upplevt oändliga resurser och betalning per resursförbrukning. Den tjänst som erbjuds av molnet kallas Utility Computing, vilket närmast kan jämföras med resursförbrukning av t.ex. el och vatten.

När ett moln är publikt tillgängligt kallas det för ett publikt moln (Public Cloud). Ett moln som inte görs publikt tillgängligt kallas för ett privat moln (Private Cloud). Ett moln som inte kan erbjuda upplevt oändliga resurser och betalning per resursförbrukning erbjuder inte cloud computing.

Cloud Computing kan därför anses bestå av tjänsterna Utility Computing och Software as a Service

====================================================================================

I de fall det är möjligt så har översatta svenska termer använts med den engelska analogin i parentes.

Ladda ner arkitekt/agilist debatten

Idag ordnade IASA en debatt i World Trade Center tillsammans med Agile Sweden och DSDM  bestående av flera av Sveriges främsta experter kring både IT arkitektur och agil utveckling. Frågan kretsade kring kring frågeställningen “Hur arbetar man tillsamman?”. 

Ladda ner programmet här.

Hela debatten kan du laddar ner som MP3 här.

Debatten blev snabbt överbokad – det känns verkligen som ett högaktuellt ämne..

Frukostdebatt 22/10 – Agilt eller arkitektur ?

IASA, DSDM och Agile Sweden bjuder till

Paneldebatt: ”Agile vs. Arkitektur”

Finns det en inbyggd konflikt mellan IT arkitektur och agil utvecklingsmetodik?

Innan du går till jobbet den 22/10 kom och ta en frukost och lyssa på en spännande paneldebatt med förespråkare för både agil utveckling och för IT arkitektur.

NÄR: 22 oktober 8.30 (frukost 8.00) 
PLATS: World Trade Center Stockholm, lokal Trade Wind (i anslutning till Clarion Hotels frukostmatsal)
Kostnad: Gratis 

Agila systemutvecklingsmetoder har under det senaste årtiondet rönt stora framgångar och kraftigt bidragit till högre kvalitet i utveckling av mjukvara. Grundtankarna bakom agile bygger på ett mycket nära samarbete mellan utvecklaren och beställaren eller mottagaren. Agile bygger också på en decentraliserad syn på beslutsfattande. Det är stort fokus på samarbete mellan individer och rolldefinitioner är av underordnad betydelse.

Samtidigt med denna utveckling har fokus i företag och organisationer förändrats från att ersätta manuella processer med lokala system till att istället skapa företags­övergripande IT-system, ständigt närvarande med information, processer och integration i realtid. Att bygga, styra och kontrollera lösningar i denna, mer komplexa IT-miljö, har skapat ett behov av arkitektur och i förlängningen nya roller i företagen. Roller som systemarkitekt, lösningsarkitekt, verksamhetsarkitekt etc. har uppstått med olika typer av uppgifter. Denna ansats kan sägas ha en mer centraliserad syn på fattande av beslut. Samtidigt har analysföretaget Gartner nyligen betonat vikten av en mer decentraliserad syn på s.k. Enterprise Architecture.

Är det nu dags att uppnå transparens mellan agil utveckling och övergripande arkitektur­arbete? Eller kommer dessa företeelser fortsätta att utvecklas var för sig? Eller får någon av dem stryka på foten i den framtida IT-utvecklingen?

Anmälan till info@dsdm.se. Skriv Paneldebatt i ämnesraden.

Agenda  
8.00 – 8.30 Frukost
8.30 – 8.45 Martin Völcker presenterar ett projekt ifrån SLL där agil utvecklingsmetodik ”samsats” med övergripande arkitekturkrav
8.45 – 10.00 Paneldebatt

 

Paneldeltagare:
Joakim Holm  Agil coach, debattör och utbildare inom agila metoder, styrelsemedlem i Agile Sweden
Henrik Kniberg Agil coach, författare, föredragshållare, debattör och utbildare inom agila metoder, styrelsemedlem i Agile Alliance
Peter Tallungs   Verksamhetsarkitekt, föredragshållare, debattör och utbildare inom bl a informationsmodellering, styrelsemedlem i IASA Sweden
André Ekespong   Verksamhetsarkitekt och Scrum Master
Martin Völcker Projektledare, utbildar och certifierar inom DSDM i Sverige, styrelsemedlem i DSDM Consortiet 
Lennart Eriksson Enterprise architect med mångårig erfarenhet från både bank- och finans samt sjuk- och hälsovårdssektorn

 

Moderator för debatten är Daniel Akenine, ordförande i IASA Sweden

Välkommna

IASA, DSDM och Agile Sweden

 

ITARC 2009 – en dag om hur Cloud Computing påverkar IT-arkitekturer

ITARC09-1

 

Program 12 mars

8:30

Inledning
Moderator: Per Björkegren, Sogeti

ITARC09-2
Per Björkegren

Per Björkegren har varit verksam inom IT sedan 1984, då han jobbade som datatekniker i samband med ATG:s datorisering av landets travbanor. Per har jobbat inom Cap Gemini-gruppen sedan 1991 och har haft de flesta roller, som till exempel systemutvecklare, systemdesigner, managementkonsult, IT-chef, projektledare, affärsutvecklare, IT-arkitekt, säljare och konsultchef.
    Idag är Per chef för ett arkitektur- och strategiteam, konsult inom Enterprisearkitektur och IT-strategi, samt CTO för den svenska delen av Sogeti. Per driver också Sogetis EA-nätverk SEAN liksom det rikstäckande EA-nätverket SWEAN. Han är formellt knuten till Sogetis globala forskningsinstitut VINT.

8:35

Architectural Challenges of Cloud Computing: Bridging the Data Center and The Cloud
Reuven Cohen, Enomaly Inc

ITARC09-3
Reuven Cohen

Keynote 1

As cloud computing becomes more commonplace, creating a secure method to bridge the gap between existing data centers and remote sources of compute capacity is being more and more important. The ability to efficiently and securely tap into remote cloud resources is one of the most important opportunities in the cloud computing today.
In this session Cohen will discuss some of the challenges and opportunities to deploying across a diverse global cloud infrastructure. Location, security, portability, interoperability, reliability and managing the problem of cloud federation, he will explain, all play critical roles in a scalable IT environment leveraging clouds.
Reuven Cohen is Founder & Chief Technologist for Toronto based Enomaly Inc – a developer of Cloud Computing products and solutions focused on enterprise businesses. Cohen is a thought leader in the emerging cloud computing industry and maintains a blog at www.elasticvapor.com. He was awarded the 2006 FITC Canadian Software Developer of the Year.

Dokumentation >>

9:30

Cloud computing för arkitekter
Sten Sundblad, Sundblad & Sundblad

ITARC09-4
Sten Sundblad

Keynote 2

Vad innebär möjligheten att flytta data och applikationer till molnet för IT-arkitekten? Och vilka möjligheter finns att etablera en mjukvaruarkitektur som är väl anpassad till verksamhetens arkitektur? För att förstå detta behöver arkitekter förstå vad IT i molnet är, hur det skiljer sig från IT i egen utrustning och hur molntjänster kan kombineras med IT i egen utrustning. Sten Sundblad ger en introduktion och överblick.

 • Den långa svansen – SaaS och S+S
 • En ny nivå av virtualisering
 • Divergerande definitioner och divergerande inriktning
 • Drivkrafter
 • Serviceorienterad teknologi i botten
 • Privata och publika moln

Sten Sundblad är nestorn inom IT-arkitektur i Sverige med flera internationella bestsellers inom ämnet. Sten har med mer än 20 års erfarenhet och är verksam i Uppsala med utbildning av certifierade arkitekter.

Dokumentation >>

10:30

Utmaning – Integration mellan molnet och din interna IT
Sven-Håkan Olsson, Definitivus

ITARC09-5
Sven-Håkan Olsson

Under många år har vi arbetat med att integrera information/funktionalitet mellan applikationer inom en organisation, de senaste åren med SOA. Att integrera med molnet utanför din brandvägg kommer att kräva andra mönster än vad du kunnat använda inuti din egen datahall.

 • Rätt datafärskhet och Cloud Computing
  – Verksamhetsbehov ska avgöra färskhetskrav!
  – Online-SOA – latens, prestanda?
  – Cache-mönster
  – Replikerad information
 • Överväganden vid dubbellagrad information.
  – Bristande öppenhet hos molnapplikationer eller interna lösningar
  – Master Data Management
  – Händelsestyrd integration eller replikering?
 • Hur kan du vara säker på att informationen kommer fram?
  – Leveransgaranti
  – Obrytbara transaktioner?
  – Långa verksamhetstransaktioner

Sven-Håkan Olsson är särskilt intresserad av att kombinera verksamhetsnytta med teknikhöjd. Han har en lång karriär sedan 70-talet som IT-konsult (IT-arkitektur, systemdesign, programmering, reviewer, utredningar, kursledning) och entreprenör (medgrundare av Know IT). Sven-Håkan är också en av lärarna på Dataföreningens certifierande utbildning av IT-arkitekter.

Dokumentation >

11:15

Utmaning – Identitet
Eric Quist, IRM och Herbjörn Wilhelmsen, Objectware

ITARC09-6 ITARC09-7
Eric Quist           Herbjörn Wilhelmsen

Har du en fungerande single-sign-on lösning idag? Den dåliga nyheten är att tjänsterna utanför brandväggen inte bryr sig om det. Den goda nyheten är att det finns lösningar som kan ge dig en single-sign-on även i molnet.

 • Single-sign-on för SOA
 • Single-sign-on för Cloud Computing
 • Identity Metasystem
 • Bastjänster för Informationsförsörjning (BIF)
 • Hur Siemens Health Services har anpassat sina lösningar till BIF

Eric Quist är lösningsarkitekt på IRM där han jobbar med tjänsteorienterade arkitekturer som är baserade på verksamhetsarkitektur. Eric har i många av dessa projekt valt att lösa säkerheten med hjälp av Security Token Service. Eric är också en av lärarna på Dataföreningen Kompetens kurser SOA & verksamheten samt SOA-specialist.

Herbjörn Wilhelmsen är seniorkonsult och arkitekt på Objectware. Han specialiserar sig på SOA och Business Architecture. Herbjörn är medförfattare till böckerna ”SOA Design Patterns” och ”SOA with .Net” och håller kurser i SOA. Han har uppdrag som SOA-arkitekt hos Arbetsförmedlingen och Siemens.

Dokumentation >>

13:00

Utmaning – Överlever dagens affärssystem en tjänsteorientering i moln?
Eskil Swende, IRM

ITARC09-8
Eskil Swende

Idag är flexibilitet och utveckling av verksamhetens processer ett måste. Dagens affärssystem har ett fokus på att standardisera och ensa verksamhetens processer – en viktig effektivisering för standardprocesser i en verksamhet, men förödande för de processer som är affärskritiska. Tjänsterorientering (SOA) innebär en annan möjlighet, genom att  återanvända de investeringar som gjorts i affärskritiska system.

Presentationen beskriver vad en tjänsteorientering innebär, vilka krav det ställer på dagens och morgondagens affärssystem samt hur tjänsteorienteringen nu kan lyfta med Cloud Computing.

 • Hur påverkas tjänsteorientering av Cloud Computing?
 • Utveckling av verksamhetens processer som utgångspunkt
 • Nyttan och vådan med dagens affärsssystem
 • Hur kan dagens affärssystem utvecklas för att överleva paradigmskiftet?
 • Framtidsscenario

Eskil Swende är seniorkonsult och grundare av konsultföretaget IRM, där han under 25 år har arbetat med arkitekturplaner och verksamhetsmodellen IRM Stadsplan.

Dokumentation >>

13:45

Utmaning – Prestanda, skalbarhet och tillgänglighet
Torbjörn Stavenek, Bwin Games

ITARC09-9
Torbjörn Stavenek

En av de mest avancerade realtidsapplikationerna du kan tillhandahålla över nätet är skalbara spelsystem. Du behöver inte bara bygga ett tillräckligt snabbt system, det måste vara tillräckligt snabbt oavsett antalet användare, och dessutom tillgängligt utan avbrott.

När du bygger en tjänst som används av 10 miljoner användare och 45 000 samtidiga spelare så måste du ha tänkt igenom din arkitektur!

 • Topologier
 • Redundanta system
 • ACID, BASE och CAP
 • Olika perspektiv på tillgänglighet
 • Proprietära lösningar vs färdiga system

Torbjörn Stavenek har jobbat i IT-branschen i mer än 10 år och då oftast i ledande tekniska roller. Han eftersträvar alltid enkelhet inom systembyggande och trivs bäst i gränslandet mellan teknik och verksamhet. Torbjörn har tidigare även varit talare på JFokus. Idag jobbar han som systemarkitekt i Bwin Games arkitektgrupp.

Bwin Games utvecklingsavdelning i Stockholm består av ca 150 personer som i huvudsak arbetar med pokerutveckling i Java.

Dokumentation >>

15:00

Utmaning – Vad innebär molnet för framtida IT-yrken?
Mathias Ekman, Modul 1

ITARC09-10
Mathias Ekman

Kommer konsultbolagen att fortsätta leverera tid/kr som affärsmodell? Kommer tjänster bli ett komplement till den traditionella modellen? Vilka nya typer av partnerförhållanden behöver inledas? Vad händer med IT-avdelningarna när molnet kan leverera tjänster som lokal IT idag är ansvariga för?

 • Nya affärsmöjligheter med tjänster
 • Vilka nya konstellationer kräver de nya möjligheterna
 • Kommer IT-avdelningen att se ut som den gör idag
 • Vad krävs för att kunna kombinera traditionell konsultning med tjänsteutveckling

Mathias Ekman är affärsområdeschef på Modul 1. Mathias har under sin tid i IT-branschen verkat i roller som Försäljningschef, Leveransansvarig och Konsultgruppschef. Under det senaste året har Mathias ansvarat för satsningen kring att kombinerat traditionell konsultning med tjänsteutveckling.

Dokumentation >>

15:45

Möjlighet – Molnplattformar
Operatörer av moln presenterar sina plattformar

Vi låter operatörerna berätta om vilka möjligheter de erbjuder på sina olika molnplattformar.

16:45

Publiken mot experterna – avslutade diskussion
Moderator: Per Björkegren

Föreläsarna utmanar publiken i prognoser om hur molnen kommer att utvecklas. Alla deltagare har var sin mentometer att rösta med.

Medlemsmöte Stockholm

FOKUS: Modeller och utveckling
-Vad är egentligen en modell, och hur relaterar modellen till sin metamodell?
-Vad är det för skillnad på modell-driven och modell-baserad utveckling?
-Är modellering en abstrakt dröm, eller en realitet i dagens industri?
-Håller formella standards måttet (som t.ex. OMGs MDA)?

Vi går igenom fundamentala modelleringskoncept, med tyngdpunkt på hur modeller och metamodeller hänger ihop, och diskuterar även en del praktiska aspekter av att införa modell-driven utveckling. Om tid gives demonstrerar vi också ett eller ett par open source verktyg (ramverk) för modell-driven utveckling.

 

Peer Törngren

Peer Törngren is a software architect/developer with more than 30 years experience in the computer industry, and a special interest in model-driven techniques and software engineering practice, including over 15 years experience in object-orientation and model engineering.  Peer is a practitioner with an empirical understanding of technical, organisational and cultural challenges and patterns for large scale software production, in particular in geographically distributed teams.

IASA medlems möte, AddSkills, Stockholm

Kvällens möte kommer att handla inte bara vad som fungerar utan också diskutera runt vad som inte alltid fungerar som planerat.

Agenda

 • Intro: Vad är senaste nytt inom IASA samt presentation av kvällens sponsor Addskills Ladda ner –>
 • Mats Andreasen, "mjukvaruutvecklare och aspirerande lösningsarkitekt på Ascom i Göteborg” har kämpat med att införa arkitektur som arbetsmodell i sin organisation – men utan större framgång. Mats kommer och berättar om erfarenheterna.
  Ladda ner–>
 • Lennart Eriksson har arbetat som chefsarkitekt i organisationer som SEB, ICA banken och Stockholms Läns Landsting och deltagit i både stora och ambitiösa projekt. Vad kan man lära av dessa projekt, vad fungerar och vad fungerar inte ?   Ladda ner –>