IASA medlems möte, AddSkills, Stockholm

Kvällens möte kommer att handla inte bara vad som fungerar utan också diskutera runt vad som inte alltid fungerar som planerat.

Agenda

  • Intro: Vad är senaste nytt inom IASA samt presentation av kvällens sponsor Addskills Ladda ner –>
  • Mats Andreasen, "mjukvaruutvecklare och aspirerande lösningsarkitekt på Ascom i Göteborg” har kämpat med att införa arkitektur som arbetsmodell i sin organisation – men utan större framgång. Mats kommer och berättar om erfarenheterna.
    Ladda ner–>
  • Lennart Eriksson har arbetat som chefsarkitekt i organisationer som SEB, ICA banken och Stockholms Läns Landsting och deltagit i både stora och ambitiösa projekt. Vad kan man lära av dessa projekt, vad fungerar och vad fungerar inte ?   Ladda ner –>

ITARC 2008 – Trender och framtid för IT-arkitekter

En av Sverige första och största konferenser inom IT arkitektur.
Polstjärnan Stockholm

Program

8:50

Inledning
Moderator: Lars Wiktorin, rektor, Certifierad IT-arkitekt

9:00

The Value of an Architect: What You Know You Don’t Know
Paul Preiss, IASA

ITARC08-1

Most architects in today’s IT are unaware of the vast options and array of perspectives in the industry. They cannot accurately compare TOGAF, DODAF and FEAF. They’ve never done a real ROI calculation on their architecture recommendations. They cannot accurately compare and contrast the .NET framework vs JEE for their particular context. They simply don’t have time to do that kind of research. In this presentation the president of IASA will show you the skills you need to possess to show value to your organization or any organization. He will describe the detailed process of acquiring those skills and filling up your architect toolbox.
     After this talk you will know exactly where architects fit and what they can really bring to an employer if they commit to knowing what they don’t know.

Paul Preiss är chef för IASA (www.iasahome.org), världen största yrkesorganisation för IT-arkitekter.


9:45

Simple Architectures for Complex Enterprises
Roger Sessions, ObjectWatch

ITARC08-2 

It is common to hear of massive IT failures; projects that are over budget, late, poorly aligned to business needs, or all of the above. Often, the resulting losses are in the hundreds of millions of dollars. The cause is almost always the same: uncontrolled complexity. The solution to complexity is simple — or more specifically, simplicity.
     We need to understand what makes systems simple with as much critical reasoning as we do what makes systems fast, secure, or reliable. This talk is about the mathematical models of complexity and the methodologies needed to control it. The methodology introduced in this talk is called Simple Iterative Partitions, or SIP. SIP is an enterprise architectural methodology that focuses almost exclusively on complexity. It is unique in that it is grounded in a mathematical model for complexity that borrows from set theory, partition theory, and probability theory.
     Complexity is the most insidious problem facing enterprise architects. Control it, or it will bury you! This talk will be thought provoking and open new areas for exploration.

Roger Sessions is a well known speaker and presenter in the field of high-end enterprise architectures. He is the author of six books, dozens of articles, and many white papers. Roger writes and publishes the ObjectWatch Newsletter, a widely read and highly regarded newsletter on high-end enterprise software technologies. He is on the Board of Directors of the International Association of Software Architects, the Editor in Chief of Perspectives of the International Association of Software Architects, and is recognized by Microsoft as an MVP in Architecture.

10:45 cirka

Kaffe


11:15

DYA; Dynamic Enterprise Architecture
Ivo van Ouwerkerk och Per Björkegren, Sogeti

ITARC08-3ITARC08-4  

DYA är en praktisk guide som steg för steg visar vägen mot och upprätthåller en dynamisk IT-arkitektur. Ivo och Per kommer att berätta mer.

Ivo van Ouwerkerk är en av Hollands mest erfarna verksamhetsarkitekter.

Per Björkegren är chefsarkitekt på Sogeti.

12:15

Lunch


13:15

Referensarkitektur (RA) – återbruk av kunskap och gjorda investeringar
Per Johannisson, Bendz & Co

ITARC08-5

Att utveckla olika produkter kostar en hel del pengar. Om man dessutom beräknar kostnaden ur ett livscykelperspektiv (LCC), så kan det bli ännu mer.  Myndigheterna investerar mängder med pengar i utveckling av IT-produkter till sina stödjande processer. Det är i princip samma behov på informationssystem hos alla myndigheter. Detta innebär att våra skattepengar kanske används för att betala samma produkter flera gånger om.
     Svenska myndigheter är per definition självständiga relativt varandra. Samverkan i materielförsörjningen förekommer i princip inte alls.
      ”Myndigheter skola dock räcka varandra handen” sa Axel Oxenstierna (1583-1654) arkitekten bakom det svenska myndighetsväsendet.
     Genom att skapa ett myndighetsgemensamt strukturkapital (återbruksbibliotek), så kan myndigheterna ”räcka varandra handen” och multibruka gjorda investeringar. Vinster som kommer skattebetalarna till del med omedelbar verkan.
     Vi måste snarast skapa en ”Open Source” av referensarkitekturer (RA), där olika myndighetsfunktioner kan publicera systemlösningar (arkitekturer) och som kan återbrukas av andra myndigheter som referensmaterial, då motsvarande behov föreligger.
     En fråga man kan diskutera är om det finns möjligheter att även kommersiella företag kan se detta som en framtida marknad för en ny typ av affärskanaler till myndigheter.
     Detta föredrag sammanfattar pågående arbete med syfte att öka myndighetssamverkan genom bland annat styrande arkitekturramverk.

Per Johannisson är en teknisk expert på arkitekturfrågor, rörande främst verksamhetsarkitektur och dess relation till teknisk infrastruktur/arkitektur. Har bland annat deltagit i Elektronisk Samverkan (ELSA-projektet) hos Verva som utredde Sverigeportalen.se och dess framtid.

14:30

Bensträckare, kaffe


14:45

Utvärdering av IT-arkitekturer vid företagsuppköp och -sammanslagningar
Marcus Wideroth och Magnus Krusberg, Visab Consulting

ITARC08-6 ITARC08-7

Den ökade global iseringen ökar intresset för uppköp och sammanslagningar av företag. Detta har lett till att intresset för Enterprise Architecture har kommit in i styrelserummet och vikten av att värdera ett företag ur flera perspektiv har ökat.
     Många har fått en kalldusch när man under due dilligence-fasen inte tagit med värderingen av arkitekturen i företaget och först efteråt förstått komplexiteten i att integrera verksamheterna.
Genom att länka samman den tänkta förvärvsstrategin med ett strukturerat angreppssätt kring Enterprise Architecture, blir det möjligt att säkerställa rätt värdering från början utifrån den tänkta målbilden med sammanslagningen eller uppköpet.

Marcus Wideroth och Magnus Krusberg har arbetat med frågeställningar kring uppköp och sammanslagningar framförallt inom bank, finans och försäkringsbranschen. Alla med sina speciella utmaningar. Med lärdomar från dessa beskriver de ett strukturerat förhållningssätt till Enterprise Architecture som ökar möjligheterna att lyckas med sammanslagningar och uppköp.


15:45

Framtidsspaning
Olle Olsson, SICS och Daniel Akenine, Microsoft

 ITARC08-8 ITARC08-9

Vad kommer efter Web 2.0? Hur kommer information att hittas i framtiden? Lyssna på Olle Olsson, forskare på SICS och Daniel Akenine på Microsoft som kommer att berätta om vad som händer inom den semantiska webben och andra trender.

Olle Olsson arbetar på SICS (Swedish Institute of Computer Science) och som programordförande för W3C).

Daniel Akenine är arkitekt och evangelist på Microsoft.


16:30

Publiken mot experterna
Moderator: Lars Wiktorin

Föreläsarna utmanar publiken i prognoser om framtiden. Alla deltagare har var sin mentometer att rösta med.

ITARC WORKSHOPS 17 APRIL

ITARC 2008: Complexity Control in EA Endagskurs 17 april med Roger Sessions

Attendees will gain a detailed understanding of the principles behind SIP and the use of case studies and exercises will give a practical understanding of each phase of the SIP process.      Learn how SIP could be applied to your organization and how partitioning can guide the development of architectures that prove the business value of simplicity.

· The Enemy: Complexity.

· The Solution: Partitioning.

· The Way: SIP

ITARC 2008: SOA på riktigt Endagskurs 17 april med Peter Tallungs och Herbjörn Wilhelmsen

Just nu byggs det tjänster överallt. Men många har upptäckt att de inte är så lätt att få till en portfölj av tjänster som blir de återanvändbara resurser som man önskar – tjänster som kan lyfta företaget till att bli ”The agile enterprise”. Det är här IT-sidan möter verksamheten på allvar, och det är här det avgörs om IT kan bli en tillgång eller black om foten för företaget. Peter och Herbjörn går igenom följande:

· Strategi för övergång till tjänsteorientering

· Enterprise Architecture: Hur vi bygger en gemensam förståelse för verksamhet och IT

· Portföljplanering av tjänster

· Modellering av tjänster

· Design av tjänster

IASA Kick-Off möte

kick-off4
 
I ett smått historisk möte samlades runt 200 aktiva arkitekter för att diskutera framtiden för yrket IT arkitekt i Sverige. Allt ifrån enterprise till verksamhet till systemarkitekter fanns representerade. Nedan finns agendan för kvällen och en PDF med allt material kan laddas ner här.

Vi i IASA’s styrelse skulle vilja tacka alla som kom till kickoff mötet och hoppas att vi snart ses igen !
Agenda

image

 

kick-off1
kick-off3

kick-off2