Ny arbetsgrupp kring arkitekturella förmågor

Iasa har definierat olika arkitektroller men hur ska de arbeta ihop? Bör det inte finnas arkitekturprocesser och linjefunktioner för att det ska fungera? Hur ska man se till att man har en gemensam målbild? Hur ska man kvalitetssäkra arbetet?

Iasa har en ambition att ta fram ett liknande dokument som ”IASA’s rekommenderade arkitektroller” som behandlar hur man i en svensk kultur skapar ”arkitekturell förmåga”. Detta dokument kan behandla frågor såsom;

  • Hur formuleras de arkitekturella frågorna i organisationen
  • Hur tar man fram arkitekturen
  • Hur fattar man arkitekturella beslut, och i vilken form
  • Hur sker kvalitetsgranskningen
  • · ..

Tanken är att detta dokument ska tas fram på samma sätt som ” IASA’s rekommenderade arkitektroller”. Detta innebär att du kan anmäla ditt intresse att delta i en grupp som tar fram dokumentet. I gruppen kan vi tex göra fallstudier där vi jämför hur några organisationer arbetar med arkitektur. Gruppen kommer att samverka vid fysiska möten, via Skype, Linkedin etc beroende på deltagarnas önskemål. Det är dock viktigt att ditt deltagande inte ska vara beroende var du bor i Sverige.

Intresseanmälan sker till Per-Erik Padron per-erik.padron@perago.se
Kontaktperson: Lottie Aderinne Lottie.aderinne@vilante.se