Nya IT-arkitektroller ifrån IASA Sverige

2007 publicerade IASA Sverige de svenska rekommenderade IT-arkitektrollerna. Dessa roller har med tiden blivit någon av en de-facto standard på många svenska företag och används t.ex. av arbetsförmedlingen för att klassificera IT-arkitektroller. Det har nu gått 5 år sedan den första versionen och IASA Sverige har arbetat en lång tid med att ta fram nya omarbetade roller och det är otroligt roligt att vi idag kan publicera resultatet av en nästan två år lång process.

Som alla förstår så är det ingen enkel uppgift – det finns många olika synsätt på vad som skall ingå i rollerna och det går aldrig att hitta en beskrivning som kommer passa alla. Ambitionen har dock varit att hitta de roller som bäst beskriver verkligheten, tar höjd för framtiden och samtidigt hamnar närmare de internationella IASA rollerna. Vilket vi tror att vi lyckats med.

På många sätt har det varit en unik process och vi vill passa på att ge lite bakgrund till hur arbetet gått till.

Under 2010 så påbörjde vi ett tjugotal öppna diskussioner på LinkedIn för att samla in feedback inför de nya rollerna. Diskussionerna pågick under många månader och blev input till en arbetsgrupp öppen för intressenter och som började sitt arbete under 2011 under ledning av Dick Klingemo (då vid ForeFront) och som senare togs över av Jonas Toftefors ifrån Centiro. Under 2011 till 2012 pågick det ett antal arbetsmöten för att få fram grunden till de nya arkitektrollerna som nu finns den nya rekommendationen och dessa gick under 2012 ut på remissrunda till olika intressenter i Sverige som Dataföreningen, KTH etc..

En draft publicerades sedan i April 2012 inför ITARC konferensen och det slutliga dokumentet publicerar vi alltså idag.

IASA vill passa på att tacka alla de personer som lagt ner en mycket stor tid på möten, reviews, underlag och diskussioner för att få fram detta dokument och speciellt vill vi passa på att tacka:

  • Jonas Toftefors, Centiro, certifierad CITA-P
  • Anders Larsson, Softronic
  • Annelie Wiberg, IRM
  • Eva Kammerfors, Cordial
  • Kerstin Jonsson, IRM
  • Per-Erik Padrón, Perago, certifierad CITA-P

Dokumentet finns nu publicerat här

//IASA Styrelsen