Pressrelease – Iasa Global utnämner svensk till Iasa Fellow

May 27, 2015AUSTIN, TexasStockholm, Sweden, The International Association of all IT architects announces a new Iasa Fellow.

Iasa Fellowship är det högsta internationella erkännande man kan få för betydande bidrag inom området IT-arkitektur. Idag finns det 14 Iasa Fellows i världen med bland andra Grady Booch, IBM Fellow och Chief Scientist Software Engineering vid IBM, Miram Grace, Teknisk Fellow vid Boeing och Len Bass på Software Engineering Institute, Carnegie Mellon.

Daniel Akenine godkändes genom en enig omröstning av Iasa Board of Directors.

”Daniel får utmärkelsen för sitt snart 10’åriga arbete inom IT-arkitektur där han bland annat varit instrumentell i att ta fram de svenska rekommenderade IT-arkitektrollerna samt sitt arbete med ”Boken om IT-arkitektur”. Båda används idag som IT-ramverk av de flesta stora organisationer i Sverige”, säger Paul Preiss, ordförande och VD för IASA International och fortsätter ”Daniel förkroppsligar alla fellowship egenskaper genom sin förmåga till vision, innovation samt passion för IT-arkitektur och arkitekter. ”

IASA

Priset delades ut på en tillställning på Vasamuseet den 20:e maj av IASA’s internationella ordförande Paul Preiss (till vänster) i närvaro av ett 50-tal inbjudna svenska och internationella IT-arkitekter.

Om Daniel

Daniel Akenine är nationell teknik och säkerhetschef på Microsoft. Han är medlem av ISO’s internationella expertgrupp för molnstandarder, styrelseledamot i Dataföreningen Stockholm, Cloud Sweden och EuroCloud, undervisar på KTH och ordförande för Iasa Sverige. Han är medgrundare till två svenska teknikföretag och har patentansökningar i Europa och USA inom tillämpad kryptering. Daniel har en tidigare historia som forskare kring hjärnan på Karolinska Institutet, utvecklare och arkitekt på Nasdaq OMX och lead architect för ett av de största kreditgivningssystemen i Europa

Läs mer på Iasa Global: http://iasaglobal.org/iasa-global-announces-new-fellow-daniel-akenine