Projekt Akropolis

En svensk bok om it-arkitektur.
Postad 2013-06-03:

Intresseanmälan för deltagande i boken är stängd.

Vad är syftet med “Projektet Akropolis” ?

Målet är att skapa en svensk oberoende bok om IT-arkitektur . Målgruppen är aspirerande it-arkitekter samt redan praktiserande it-arkitekter med ett antal år i yrket som vill få en bättre förståelse för vad it-arkitektur verkligen innebär. Avsikten är att boken ska fungera som en översikt över de viktigaste områdena som berör en it-arkitekt och ge praktiska tips i ämnet.

 


Team Akropolis

Master Editor
Daniel Akenine

Redaktionellt stöd:

 • Måns Langert
 • Allan Strand
 • Mattias Kressmark

1. Verksamhetsarkitektur och affären

Editor:
Eva Kammerfors

Författare:

 • Tommy    Eneroth
 • Kristian    Karre
 • Stephen    Dougall
 • Jimmy    Sterner
 • Joshua    Anthony
 • Jenny    Sjövall
 • Marino    Büström
 • Johanna Värild
 • Annika Klyver

 

2. Enterprisearkitektur och organisation

Editor:
Jonas Toftefors

Författare:

 • Henrik Högberg
 • Peter Dickson
 • Stefan Asanin
 • Ulrika Thor
 • Göran Ask

 

 

3. Lösningsarkitektur och infrastruktur

Editor:
Sven-Håkan Olsson

Författare:

 • Wictor Wilén
 • Herbjorn Wilhelmsen
 • Peter Waher
 • Magnus Nilsson
 • Joachim Lindborg
 • Daniel Mårtensson
 • Göran Roseen

4. Mjukvaruarkitektur och utvecklingsprocesser

Editor:
Robert Folkesson

Författare:

 • Tomas    Roos
 • Mikael    Brodd
 • Jimmy    Nilsson
 • Peter    Flink
 • Torbjörn    Gyllebring
 • Marcus    Hammarberg
 • Mats    Janemalm
 • Björn     Eriksen
 • Peer    Törngren
 • Per-Erik Padron

5. Vad behöver en it-arkitekt kunna?

Editor:
Christer Berg

Författare:

 • Mats    Andreasen
 • Lars    Wiktorin
 • Per     Elgh
 • Mats    Gustafsson
 • Anders    Larsson
 • Michael Thurell

 

 


Hur kommer boken skrivas?

Boken kommer att skrivas av 40-50 svenska praktiserande it-arkitekter. Boken kommer ha en ”master editor” som är ansvarig för produktionen samt 5 st ”editorer” som är ansvariga för var sitt delområde inom it-arkitektur. Under denna kommer det finnas ett antal författare som är ansvariga för att skriva ett enskilt avgränsat kapitel.

Vad innebär det att vara en författare?

Att bidra med ett (eller flera) kapitel på max 10 sidor inom ett ämne där författaren har kunskap. Texten kan komma att förkortas eller ändras av editorn som du kommer leverera din text till. Det ingår också att ta ansvar för korrekturläsning åt författare till ett annat kapitel. Författare kommer bli presenterade i boken. Dock kommer enskilda kapitel vara anonyma. Boken måste kännas som en helhet och inte som oberoende kapitel.

“Table of Content” för boken:

I. Översikt.
a. Vad är it-arkitektur? Vad är en it-arkitekt? (Master Editor)
II. IT-arkitektur och verksamheten
a. Verksamhetsarkitektur och affären (Editor 1)
i. …
b. Enterprisearkitektur och organisation (Editor 2)
i. …
III. IT-arkitektur och teknik
a. Lösningsarkitektur och infrastruktur (Editor 3)
i. …
b. Mjukvaruarkitektur och utvecklingsprocesser (Editor 4)
i. …
IV. Kompetens
a. Vad behöver en it-arkitekt kunna? (Editor 5)
i. …
V. Exempel från verkligheten

Exempel på ämnen för författare: 

• Designfilosofier, designstrategier
• Arkitekturella krav
• Metoder, modeller, ramverk, standarder
• Verktyg, visualiseringsteknik
• Designmönster för arkitekturer
• Domain-driven design
• Test
• Agil utveckling
• Best practice, benchmarking av arkitekturer
• Mognad, nyckeltal, uppföljning
• Kravfångst, kravanalys
• Kanban
• Case Studies, verkliga arkitekturprojekt. Hur gick det till? Hur tänkte ni?
• Relevanta tekniktrender och teknikutmaningar
• Säkerhet
• Kvalitetsattribut
• Mönster
• Capability Modeling
• Affär och verksamhet.
• Organisation
• Design och dokumentation
• Standarder
• Infrastruktur
• Evendriven design
• SOA
• … ja, det finns hur mycket som helst. Föreslå.

Marknadsföring:

Boken kommer att marknadsföras mot en målgrupp på c:a 150 000 utvecklare, arkitekter och andra IT-proffs i Sverige. Målsättningen är att skapa en ”nyckelbok” kring it-arkitektur i Sverige.

Etiska regler:

Det finns många anledningar till varför man vill delta som författare. Framförallt handlar det om en vilja att dela med sig, att själv utvecklas och pröva egna tankar. Viktigt är dock att syftet med boken inte handlar om att marknadsföra egna produkter eller tjänster i huvudtexten. Det kommer vara möjligt att sponsra boken på andra sätt men inte som del i huvudtexten.

Sponsring?

Det kommer vara möjligt att sponsra boken på olika sätt. Kontakta
info@iasa.se

Ersättning:

Produktionen kommer beskostas av IASA för den svenska marknaden som ett led i att sprida kompetensen om it-arkitektur i Sverige. IASA är en ideell organisation utan vinstsyfte och då en bok av det här slaget har svårt att generera något överskott kan ingen ersättning utlovas.

Tidsestimat:

Ett första startmöte är planerat innan sommaren för att sätta strukturen och arbetet framåt. Boken kommer vara klar innan april 2014 då nästa ITARC går av stapeln.

Vad är kravet på mig som författare?

Vi begär inte att du ska ha skrivit tidigare. Någon gång måste vara den första. Vi begär dock att du kan ditt ämne som du vill skriva om. Författarna kommer bestå av både erfarna utvecklare/arkitekter som blivit internationellt publicerade samt personer som inte skrivit tidigare och kommer behöva extra redigering. Vi hjälps åt.


 

Frågor ? Maila info@iasa.se eller posta frågan i kommentarsfältet.