Standarder – behövs dom?

Onsdagen den 30/11 anordnade IASA ett frukostmöte på temat nyttan med standarder för arkitekturbeskrivningar. Det välbesökta seminariet hölls i konsultbolaget HiQ’s lokaler.

Seminariet inleddes med att Per-Erik Padron presenterade standarderna IEEE 1471 och nyheterna i dess efterföljare ISO 42010. Efter detta vidtod en paneldebatt där nyttan av standarder debatterades. Moderator för debatten var Lars Wiktorin, som bl a under många år varit rektor för Dataföreningens IT-arkitektutbildning.

Paneldebatt

Några av frågeställningarna som togs upp var:

  • Vad menar vi egentligen med en standard?
  • Vad kan standardiseras och vad bör inte standardiseras?
  • Vad behöver man kunna om standarder som praktiserande arkitekt?
  • Vad skall man använda en arkitekturbeskrivning till?
  • Hur formell bör man vara i sina beskrivningar?

De övergripande standarderna diskuterades, såsom ISO/IEEE, samt även olika “de-facto”-standarder, t ex olika arkitekturramverk, där dessa övegripande standarder avspeglas. Nyttan av formalisering i arkitekturbeskrivningar tangerades också, framförallt i sammanhanget att kunna utbyta modeller mellan olika modelleringsverktyg. Många diskussionspunkter landade i hur vi kommunicerar arkitekturen till olika intressenter och vilka krav de ställer på utformandet av beskrivningarna.

Huruvida frågorna besvarades under debatten blir väl upp till åhöraren att avgöra :-) Det flesta var nog överens om att standarder behövs på någon nivå. Däremot gick väl åsikterna isär huruvida vi har så mycket nytta av dem i det konkreta arkitekturarbetet.

Vad tycker du förresten själv? Låt inte debatten sluta här och nu. Kommentera gärna denna post här nedan eller fortsätt diskussionen på vårt LinkedIn-forum.

Presentation ISO 42010