Studiegrupp CITA-P 4 ITABoK – 8:e Mars

Direkt efter sportlovet den 8 mars är det dags för en träff med självstudiegruppen IASA CITA-P. Denna gång är ämnet ITABoK.

Patrik Servin har tagit fram förslag på studiematrial:

Till nästa möte läser vi Module One och sidorna 1-35 i Module Two (http://www.iasaglobal.org/Document.asp?DocID=487)

På mötet så diskuterar vi frågorna i Module Two som finns på sidorna 27, 31 och 35. Det finns även en del frågor att diskutera i "CITA-P Proficiency and Knowledge Assessment Manual" kopplat till de olika modulerna (http://www.iasaglobal.org/Document.asp?MODE=DOWNLOAD&DocID=477).

Jag skulle även vilja föreslå att alla som inte gjort det går igenom självskattningsformuläret för CITA-P (http://www.iasa.se/wp-content/uploads/2010/12/Candidate-Skills-Assessment.rtf). På så sätt kan vi se om det är något område som vi behöver fokusera extra mycket på och se vem som kan bidra med vad.

Alla välkomna även de som inte har deltagit tidigare!

OBS! Träffen är i en ny lokal denna gång, Arbetslöshetskassornas Samorganisation på Klara Norra Kyrkogata 33, 6 tr.

Om du har frågor ring Caisa 070-60 511 60.

Bekräfta på Eventbrite http://citap4.eventbrite.com om du kommer!

Bakgrund till träffen:

För er som är intresserade av IASAs CITA-P-certifiering, men som känner att ni inte är riktigt redo för certifieringen så har IASA nu en självstudiegrupp.