Sveriges IT arkitekter publicerar definition för Cloud Computing

IASA – Sveriges IT arkitekter har sedan i somras arbetat tillsammans med svenska IT- arkitekter för att skapa en bättre förståelse kring vad den nya trenden ”Cloud Computing” innebär samt de termer som cirkulerar kring detta begrepp.

IASA’s styrelse har idag godkänt följande rekommenderade definition på Cloud Computing.

====================================================================================

Termen Cloud Computing relaterar både till applikationer som levereras som tjänster över Internet och till den hårdvara och systemmjukvara som tillhandahåller dessa tjänster.

Applikationstjänsterna talar vi om som Software as a Service.

Hårdvaran och systemmjukvaran är det vi kallar för molnet (The Cloud).

Cloud Computing karaktäriseras av två viktiga egenskaper; upplevt oändliga resurser och betalning per resursförbrukning. Den tjänst som erbjuds av molnet kallas Utility Computing, vilket närmast kan jämföras med resursförbrukning av t.ex. el och vatten.

När ett moln är publikt tillgängligt kallas det för ett publikt moln (Public Cloud). Ett moln som inte görs publikt tillgängligt kallas för ett privat moln (Private Cloud). Ett moln som inte kan erbjuda upplevt oändliga resurser och betalning per resursförbrukning erbjuder inte cloud computing.

Cloud Computing kan därför anses bestå av tjänsterna Utility Computing och Software as a Service

====================================================================================

I de fall det är möjligt så har översatta svenska termer använts med den engelska analogin i parentes.