19:e April – Studiegrupp CITA-P 5 Behörighetshantering

Den 19 april är det dags för en träff med självstudiegruppen IASA CITA-P. Denna gång är ämnet ämnet Behörighet och föreläsare är Pekka Hagströmer.

Ämnet är alltså behörighetshantering – behörighet har ju konsekvenser för helhetsarkitekturen, då all autentisering, auktorisering och administration av behörigheter externaliseras ur applikationer till en centraliserad tjänst … vilket är en förutsättning för SOA (oberoende tjänster som ‘orkestreras’ enligt användarens behörigheter).

Alla välkomna även de som inte har deltagit tidigare!

OBS! Träffen är på Arbetslöshetskassornas Samorganisation på Klara Norra Kyrkogata 33, 6 tr.

Om du har frågor ring Caisa 070-60 511 60.

Bekräfta på Eventbrite http://citap5.eventbrite.com om du kommer!

Boka redan nu in nästa träff 6 Business Technology Strategy – 24 maj!

Kommande teman på träffarna är:
7 Human Dynamics
8 IT environment
9 Quality Attributes
10 Design

Bakgrund till träffen:

För er som är intresserade av IASAs CITA-P-certifiering, men som känner att ni inte är riktigt redo för certifieringen så har IASA nu en självstudiegrupp.