Studiecirkel kring Boken om IT-arkitektur

Runt i landet så har det startats upp ett stort antal studiecirklar kring Boken om IT-arkitektur (thearchitectbook.com) .

Vissa cirklar drivs helt på egen regi men för de som vill ha stöd med studiecirkeln så har IASA paketerat en studiecirkel på 6 ggr där varje tillfälle gästas av redaktören för aktuellt kapitel.

Erbjudande – Hjälp med studiecirkel. 

  • 6 studiecirkeltillfällen med 5-20 deltagare
  • Varje tillfälle gästas av aktuell redaktör för kapitlet (fysiskt eller via Skype beroende på ort) som går igenom kapitlet och faciliterar en diskussion.
  • Tillfällena bör ligga mellan 2-3 veckor emellan vilket innebär c:a 3-4 månaders studiecirkel
  • Kostnad: Fast kostnad 25.000 kr + moms (kan delas på av deltagarna)

Kontakta: info@iasa.se för förfrågningar.