ÅRSMÖTE FÖR IASA MEDLEMMAR 2024

Välkommen till årsmöte för IASA Sweden.

På årsmötet presenteras verksamhetsberättelsen för det gångna året samt att det sker val till styrelseposter. Det är här du kan påverka föreningens verksamhet.

Passa på att skicka in frågor eller motioner innan mötet till: info@iasa.se

Medlemskap krävs för rösträtt.

TID: Onsdag den 27 mars 17:00 – 18:00
PLATS: Mötet kommer ske online (länk skickas ut innan mötet)

Med vänlig hälsning
Styrelsen för IASA Sweden

Anmäl dig här

ITARC 2024

Den 14-15 oktober arrangeras året höjdpunkt för IT-arkitekter. ITARC är den perfekta mötesplatsen för dig och alla andra som befinner sig inom IT-arkitekturens värld! Två dagar fullspäckade med utbyte av erfarenheter, inspiration, kunskap och energi. 

För att läsa mer se här

ÅRSMÖTE FÖR IASA MEDLEMMAR 2023

Välkommen till årsmöte för IASA Sweden. 
På årsmötet presenteras verksamhetsberättelsen för det gångna året samt att det sker val till styrelseposter. Det är här du kan påverka föreningens verksamhet. 
Passa på att skicka in frågor eller motioner innan mötet till: info@iasa.se 
Medlemskap krävs för rösträtt. 
TID: Torsdagen den 23 februari 17:00 – 18:00 
PLATS: Mötet kommer ske online (länk skickas ut innan mötet) 

Med vänlig hälsning 
Styrelsen för IASA Sweden 

Anmäl dig här

ITARC 2022


I år riktar vi fokus på det nätverket som vi tillsammans utgör!

Den 18-19 oktober arrangerar vi ITARC – en konferens för IT-arkitekter!

Årets ITARC går inte under ett specifikt tema. Istället för att fokusera på ett enskilt ämne riktar vi i år fokuset på just nätverket. Hur gör vi vårt nätverk starkare? Hur ökar vi möjligheterna till att diskutera, arbeta med och lära av varandra?

I år kommer vi att presentera idén om memo-sessioner. Mindre, informella grupper samlas kring ett ämne för aktiv diskussion och debatt. Detta kommer ge dig chansen att få träffa fler människor, göra din egen röst hörd och samla olika perspektiv på ett problem som är direkt relevant. Detta kommer också ge dig som arkitekt en chans att, om man vill, presentera på en mindre scen och bygga upp din förmåga att tala inför publik i en säkrare och mindre miljö.

Naturligtvis kommer vi fortfarande att ha talare i världsklass med intressanta och lärorika ämnen som du kan lyssna till!

För att läsa mer, se www.itarc.nu

Vi ser fram emot att se dig på ITARC 2022!

ÅRSMÖTE FÖR IASA MEDLEMMAR 2022

Välkommen till årsmöte för Iasa Sweden.

På årsmötet presenteras verksamhetsberättelsen för det gångna året samt att det sker val till styrelseposter. Det är här du kan påverka föreningens verksamhet. Passa på att skicka in frågor eller motioner innan mötet till: info@iasa.se Medlemskap krävs för rösträtt. TID: Torsdagen den 31 mars 17:00 – 18:30 PLATS: Mötet kommer ske online (länk skickas ut innan mötet) Med vänlig hälsning Styrelsen för Iasa Sweden Anmäl dig här

ITARC 2021

Last year we looked at the future of architecture – this year we will ask what kind of architect you want to be in the future.

For the fourteenth year in a row, on October 18-19 2021, we will host ITARC – A conference for IT architects.

Architecture today is a patchwork of ideas, formed across decades with underlying assumptions often hidden or obscured, or buried deep in the past. Fads and trends compete with vendor marketing for attention, academia is largely absent from the development of new approaches, and scientific rigor is seldom present . There is still no agreement on what architecture or an architect actually is.

The patchwork of ideas and lack of formalism creates the Rorschach architect: each and every architect is free to see their own vision in the mess of frameworks and ideas that is the current state of the profession. Despite having spent several decades on this problem we still offer architects nothing more than the same blotted Rorschach picture and implicitly ask them to become whatever they see.

The way to solve this is not through certification, MBA’s, or standardization. The way to solve this is to make sure that every architect is capable of understanding that this is happening and making sure that they have the tools to navigate this.

This year’s conference will focus on presenting cutting edge ideas, forcing attendees to constantly reflect about where these ideas fit or don’t fit with their own personal view of architecture. This year’s conference asks architects to think about where they’ve been, where they want to go, and how they are going to get there. Rather than arguing for one particular approach or methodology, architects should be agnostic, capable of assessing different ways of solving problems and acting on these assessments, aware of many methodologies and capable of choosing different approaches for different problems.

The Rorschach architect* is something to be embraced, not reduced, restricted, or standardized to fit in a certain box – but the architect should be capable of seeing many different things in every image, not just their favorite framework or approach.

Read more at www.itarc.nu

*The concept Rorschach architect is inspired by Black Tulip’s research about complexity.

ÅRSMÖTE FÖR IASA MEDLEMMAR 2021

Välkommen till årsmöte för IASA Sweden.

På årsmötet presenteras verksamhetsberättelsen för det gångna året samt att det sker val till styrelseposter. Det är här du kan påverka föreningens verksamhet.

Passa på att skicka in frågor eller motioner innan mötet till: info@iasa.se

Medlemskap krävs för rösträtt.

TID: Torsdagen den 25 mars 17:00 – 18:30
PLATS: Mötet kommer ske online (länk skickas ut innan mötet)

Med vänlig hälsning
Styrelsen för IASA Sweden

Anmäl dig här..

Erbjudande: Utgåva 2 av ”Verksamhetsarkitektur – Strategi och praktik för effektivare företag”

Verksamhetsarkitektur handlar om att beskriva de komplexa samband som en verksamhet består av för att få insikter, kunna fatta bra beslut och genomföra förändringar på ett effektivt och säkert sätt.

Precis som i den första utgåvan är fokus på processer och information, av den enkla anledningen att den kunskap och de insikter som modeller i dessa perspektiv ger, är nödvändiga vid genomförande av förändringar.

Förutom de beskrivningar av hur många utmaningar kan hanteras med hjälp av verksamhetsarkitektur som finns i utgåva 1, innehåller utgåva 2 förklaringar till hur verksamhetsarkitektur kan verka som ‘enabler’ för t ex, ’Business agility’ (förmågan att snabbt ändra verksamheten) och digitalisering, möjliggöra datadrivet beslutsfattande och AI, samt säkerställa konsekvent informationssäkerhet och regelverksefterlevnad.

Utgåva 2 har också större fokus på förvaltning, ägarskap och styrning, med exempel på hur principer kan formas, hur ansvarsfördelning, processer och uppföljning kan etableras, samt metoder och verktyg väljas.

Som gratis medlem i IASA kan du köpa boken till rabatterat pris 309 SEK exkl moms och frakt (ordinarie pris 447 SEK. Du lägger ordern genom att skicka ett mejl till staffan.augustsson@sanoma.com. Skriv “IASA Verksamhetsarkitektur 2 upp” i ämnesraden och ange antal, leverans- och faktureringsadress i mailet.

”Iasa Sverige skriver vidare – vill du vara med?

Iasa Sverige bedriver ett intensivt arbete med att ta fram IP (Intellectual property) för arkitekturarbete i Sverige. Detta gör vi genom att:
* Hålla konferenser
* Skriva vitpapper
* Skriva böcker
* Genomför lean coffe
* …
Hittills har vi tagit fram böckerna;
* Arkitekturell förmåga
* Att kommunicera arkitektur
* Att utvärdera arkitektur

Du kan läsa mer om böckerna och beställa dom på https://www.iasa.se/projekt/

Vitpappren har handlat om
* Arkitektroller för den digitala organisationen
* Arkitektens ansvar
* Arkitekturarbete under corona
De första två vitpapprena kan du ladda ner från www.iasa.se.

Vill du vara med att ta fram nästa bok eller vitpapper? Vi arbetar i grupp. Vi börjar med att diskutera temat för boken och vilka frågeställningar som ska behandlas. När vi har satt denna struktur så tar en person texten för ett kapitel. Denna text diskuteras sedan på ett skypemöte. Detta upprepas till hela boken är skriven. Arbetet kan ta cirka 1,5 år. Har du en idé vilka tema vi ska behandla eller vill du också vara med i framtagandet av boken hör av dig till per-erik.padron@perago.se.

Ny bok: Att utvärdera arkitektur

Alice:

Kan du snälla tala om vilken väg jag ska ta härifrån?

Katten:

Det beror till stor del på vart du vill gå

I en tid när alla ska “digitalisera” och förändras behöver vi veta vart vi står och vart vi vill.

Kan du inte utvärdera de olika vägarna framåt och hur det påverkar er nuvarande och framtida arkitektur så blir det likadant som för Alice; du vet inte VAD och HUR du ska förändra för att nå organisationens mål.

Denna bok går igenom VARFÖR arkitekturen bör utvärderas, NÄR man bör utvärdera och HUR man väljer metod för utvärderingen. VILKA som behöver engageras och hur resultatet av utvärderingen kan hanteras diskuteras också samt ett antal frågeställningar som är till hjälp för att mäta vilka utvärderingsförmåga som finns i organisationen.

Boken har skrivits av en grupp yrkesverksamma IT-arkitekter inom Iasa som under lång tid arbetat inom området. Deras erfarenheter återspeglas i boken. Boken vänder sig främst till de som har viss erfarenhet av att arbeta med arkitektur inom IT-området.

ITARC 2020

Nu vet vi alla att en ny framtid kan bli verklighet snabbare än vi anar. Globalt står vi inför en annorlunda framtid där både arbete och privatliv påverkas i det stora hela – och det snabbare än vad vi någonsin kunnat tänka oss.

Pandemin har drivit på digitaliseringen, vilket gör att många av Sveriges IT-arkitekter fortsatt sitter i avgörande nyckelroller men hur länge till egentligen?

Och samtidigt är det än mer utmanande att samverka och påverka ute i våra organisationer när så många jobbar på distans.

Hur ser egentligen framtiden ut för världens och Sveriges IT-arkitekter?

Vi har samlat en rad experter för att inspirera er kring denna fråga.

Iasa Sverige är stolt medarrangör av ITARC, Sveriges största konferens för it-arkitekter.

Läs mer om programmet på https://itarc.nu/ så möts vi där i oktober – IRL eller Online.

IT-ARKITEKTROLLER 2020

LANSERING: Nytt rolldokument för IT-arkitekter


2012 var den sista stora revideringen av Iasa:s rekommenderade IT-arkitektroller och nu lanserar IASA en uppdaterad version. 

En stor undersökning som genomfördes 2019 visade att 9 av 10 IT-arkitekter i Sverige känner till rolldokumentet och att 4 av 10 har använt det vid skapade av en arkitekturorganisation. Nu har en grupp på fem personer under ledning av Johanna Värild samt en granskningskommitté på 25 personer arbetat fram en uppdatering. 

TIPS: INNAN DU LADDAR NER:
Passa på kontrollera att du finns med på IASAs medlemslista så att du får uppdateringar kring IT-arkitektrollerna.

Material:
IASA IT-ARKITEKTROLLER 2020
Powerpointpresentation från lanseringen
– Video av lanseringen (se nedan)

Video från lanseringen
https://dfkompetens.solidtango.com/video/lansering-2020-arkitektroller-17-feb-17-26-18-36–2

Föreläsare:
Johanna Värild, Architect and SAFe® Program Consultant (SPC). Johanna verkar som Thought leader och senior konsult inom Enterprise Architecture. Hon har lång praktisk erfarenhet av affärs- och IT utveckling från en mängd olika branscher
 

Årsmöte 2020

ÅRSMÖTE FÖR IASA MEDLEMMAR 2020 17:e mars kl. 17.30

Hej,

Välkommen till årsmöte för IASA Sweden. På årsmötet presenteras verksamhetsberättelsen för det gångna året samt att det sker val till styrelseposter. Det är här du kan påverka föreningens verksamhet.

Smörgås eller liknande serveras. Passa på att skicka in frågor eller motioner innan mötet till: info@iasa.se

Fullt medlemskap krävs för rösträtt.

Tid: 17:e mars kl. 17.30 -19.00
Plats: Regeringsgatan 25

ANMÄLAN HÄR: https://www.eventbrite.com/e/arsmote-iasa-2020-registrering-95092619585

Med vänlig hälsning
Styrelsen för IASA Sweden

P.S Behöver du vara med remote så kommer det gå att delta via Microsoft Teams.

Sara Danius konfirmerad för ITARC 2019

ÅRETS TEMA – FÖRTROENDE Användare av digitala tjänster får ta emot ständiga larmrapporter om stölder av personuppgifter, hackade betalsystem och falska nyheter. Senaste exemplet är 1177.

Iasa är väldigt glada att kunna annonsera att Sara Danius tackat ja till att hålla inledningsanförandet på årets ITARC konferens kring begreppet förtroende. Missa inte det!

Programteamet, ITARC 2019

Uppdatering 2019-04-29: Föreläsningen med Sara Danius har blivit inställd men missa inte Emma Frans som ersätter Sara på ITARC 2019.

Årsmöte 2019

ÅRSMÖTE FÖR IASA MEDLEMMAR 2019

Hej,

Välkommen till årsmöte för IASA Sweden den 25:e mars kl. 16.30-18.00. På årsmötet presenteras verksamhetsberättelsen för det gångna året samt att det sker val till styrelseposter. Det är här du kan påverka föreningens verksamhet.

Smörgås eller liknande serveras. Passa på att skicka in frågor eller motioner innan mötet till: info@iasa.se

Fullt medlemskap krävs för rösträtt.

Anmälan till årsmötet görs på : https://www.eventbrite.com/e/arsmote-iasa-2019-tickets-58252825770

Med vänlig hälsning
Styrelsen för IASA Sweden

ANNOUNCING – ITARC 2019

ÅRETS TEMA – FÖRTROENDE

Användare av digitala tjänster får ta emot ständiga larmrapporter om stölder av personuppgifter, dold övervakning av kommunikation, hackade betalsystem och falska nyheter. Inte ens välrenommerade och etablerade aktörer upplevs längre tillförlitliga. Vem vill ha en kamera från en global IT-aktör installerad i sitt hem? Lagstiftarna svarar med allt hårdare lagar och regleringar.

En konsekvens av utvecklingen är att drabbade och myndigheter letar efter skyldiga. Det räcker inte längre med att ett företag är skyldigt, rättssystemen vill ha fram skyldiga individer. I det här fallet är det  yrkesverksamma som kan anses ha agerat försumligt eller vårdslöst vid design av digitala lösningar. Mot vem tror du blickarna riktas?

Förtroende och etik har blivit en allt större fråga vid utveckling av digitala tjänster. Det handlar om förtroendet hos kunder och användare, mellan medarbetare i team och inom organisation samt inte minst tilliten till dig själv i din yrkesroll. Är förtroende på väg att bli ett nytt icke-funktionellt krav?

Under två dagar har vi samlat svenska och internationella tankeledare som belyser förtroende ur olika infallsvinklar som berör it-arkitekter. Det är en konferensdag och en dag med fördjupande workshopar. Välkommen till nästa utmaning inom din yrkesroll.

Programteamet, ITARC 2019

LÄS MER OCH ANMÄL DIG PÅ: www.itarc2019.se

ITARC 2019 – Call for papers

Årets tema:
TRUST
Förtroende

Digitaliseringen befinner sig i en fas där teknikens möjligheter ifrågasätts allt mer. Nyligen lanserade Facebook sin första hårdvara: Portal+, en liten kommunikationsterminal med video. Wall Street Journal-kolumnisten Joanna Sterns reaktion: aldrig i mitt hem! När hon fick testa den under en vecka för att recensera, förvarades den i källaren med en duk över.

Litar vi på tekniken? Facebook är inte ensamt ifrågasatta. De hamnade i fokus när skandalen med Cambridge Analytica uppdagades, men det är bara en i raden liknande incidenter som involverar många aktörer. Mest skrämmande är kanske alla rykten om vad som händer med informationen om oss.

Vem vill ha en kamera installerad i sitt hem? Det behöver inte vara uppsåtligt från leverantören, det räcker med försumligt säkerhetsarbete. Många IoT-prylar har visat sig vara enkla att hacka. Hur många känner du som har en tejpbit över kameran på laptopen? Och varför har de det?

Användare och konsumenter får ta emot ständiga larmrapporter om stölder av personuppgifter, dold övervakning av kommunikation, hackade betalsystem och falska nyheter. Inte ens välrenommerade och etablerade aktörer upplevs längre tillförlitliga. Lagstiftarna svarar med allt hårdare lagar och regleringar, GDPR är bara början. Nu debatteras också vilket ansvar aktörer bakom digitala tjänster har för spridning av extremism och hatbrott.

På vems bord hamnar problemet? Förtroende och etik blir en allt större fråga vid utveckling av digitala tjänster.

Är förtroende på väg att bli ett nytt icke-funktionellt krav?

En konsekvens av utvecklingen är att drabbade och myndigheter letar efter skyldiga. Det räcker inte längre med att ett företag är skyldigt, rättssystemen vill ha fram skyldiga individer. I det här fallet är det yrkesverksamma som har agerat försumligt eller vårdslöst vid design av digitala lösningar. Mot vem tror du blickarna riktas?

Förslag på innehåll

ITARC arrangeras för 12:e året i rad. Formatet är en konferensdag med presentationer och paneler och en dag med workshopar. Presentationerna kan vara 20-45 min och workshopar 3 tim.

Vi efterlyser nu förslag som tar upp:

• Arkitektens roll i att skapa förtroende för en verksamhet
• Arkitektens roll vid incidenter
• Hur arkitekter kommunicerar och samspelar med intressenter
• Hur arkitekter bygger förtroende internt, med till exempel ledningar
• Nya lagar och regelverk som arkitekter behöver förhålla sig till
• Hur nya krav på säkerhet inkluderas i arkitekturarbetet
• Arkitekters ansvar vid estimeringar och budgetarbeten

Vi behöver ditt förslag senast 18:e december 2018.

Anmäl det här: https://iasaswe.wufoo.com/forms/callforspeakers-itarc-2019/

 

IASA publicerar URVERK – en rekommendation om arkitektens ansvar

När något går fel hör man ibland frågan ”Vem är arkitekten bakom detta?”. Ja, vilket ansvar har arkitekten och vilket stöd måste arkitekten ha för att kunna ta detta ansvar?

URVERK-modellen beskriver ett antal områden som faller inom en IT-arkitekts ansvar, varför det faller inom ansvaret och vilket stöd som behövs för att kunna ta detta ansvar.

IASA vill tacka Per-Erik Padrón , Ulrika Thor , Johanna Värild och Stefan Asanin för denna rapport.

Samt, Anders Larsson, Marika Wasserman och Mats Andreasen för värdefulla kommentarer.

Ladda ner URVERK här: Urverk Ver 1.0

Välkommen på boksläpp!

Vi kan vara hur bra som helst på IT-arkitektur men det spelar ingen roll om vi inte kan kommunicera den.

Under de senaste 1,5 åren har en grupp yrkesverksamma IT-arkitekter i Iasa’s regi tagit fram en handbok hur man kan utforma kommunikationen av IT-arkitektur på ett bra sätt.

Ambitionen med boken är att skapa en praktisk handbok som baserar sig på de erfarenheter som finns av lyckade och misslyckade försök att kommunicera arkitektur. Detta innebär att boken innehåller praktiska tips och förslag på hur man kan kartlägga kommunikationsbehovet och hur man stimulerar ett konstruktivt, ömsesidigt samtal om arkitektur inom den egna organisationen och med parter utanför organisationen.

Kom och fira med oss!

Välj:

Boksläpps-frukost
hos Cybercom tisdag 24/4 från 07:45 – info och anmälan på http://bit.ly/2oT05L9

Boksläpps-AW 
hos Tieto torsdag 26/4 från 17:00 – info anmäl på www.tieto.se/boksläpp