Ny bok: Att utvärdera arkitektur

Alice:

Kan du snälla tala om vilken väg jag ska ta härifrån?

Katten:

Det beror till stor del på vart du vill gå

I en tid när alla ska “digitalisera” och förändras behöver vi veta vart vi står och vart vi vill.

Kan du inte utvärdera de olika vägarna framåt och hur det påverkar er nuvarande och framtida arkitektur så blir det likadant som för Alice; du vet inte VAD och HUR du ska förändra för att nå organisationens mål.

Denna bok går igenom VARFÖR arkitekturen bör utvärderas, NÄR man bör utvärdera och HUR man väljer metod för utvärderingen. VILKA som behöver engageras och hur resultatet av utvärderingen kan hanteras diskuteras också samt ett antal frågeställningar som är till hjälp för att mäta vilka utvärderingsförmåga som finns i organisationen.

Boken har skrivits av en grupp yrkesverksamma IT-arkitekter inom Iasa som under lång tid arbetat inom området. Deras erfarenheter återspeglas i boken. Boken vänder sig främst till de som har viss erfarenhet av att arbeta med arkitektur inom IT-området.

ITARC 2020

Nu vet vi alla att en ny framtid kan bli verklighet snabbare än vi anar. Globalt står vi inför en annorlunda framtid där både arbete och privatliv påverkas i det stora hela – och det snabbare än vad vi någonsin kunnat tänka oss.

Pandemin har drivit på digitaliseringen, vilket gör att många av Sveriges IT-arkitekter fortsatt sitter i avgörande nyckelroller men hur länge till egentligen?

Och samtidigt är det än mer utmanande att samverka och påverka ute i våra organisationer när så många jobbar på distans.

Hur ser egentligen framtiden ut för världens och Sveriges IT-arkitekter?

Vi har samlat en rad experter för att inspirera er kring denna fråga.

Iasa Sverige är stolt medarrangör av ITARC, Sveriges största konferens för it-arkitekter.

Läs mer om programmet på https://itarc.nu/ så möts vi där i oktober – IRL eller Online.

IT-ARKITEKTROLLER 2020

LANSERING: Nytt rolldokument för IT-arkitekter


2012 var den sista stora revideringen av Iasa:s rekommenderade IT-arkitektroller och nu lanserar IASA en uppdaterad version. 

En stor undersökning som genomfördes 2019 visade att 9 av 10 IT-arkitekter i Sverige känner till rolldokumentet och att 4 av 10 har använt det vid skapade av en arkitekturorganisation. Nu har en grupp på fem personer under ledning av Johanna Värild samt en granskningskommitté på 25 personer arbetat fram en uppdatering. 

TIPS: INNAN DU LADDAR NER:
Passa på kontrollera att du finns med på IASAs medlemslista så att du får uppdateringar kring IT-arkitektrollerna.

Material:
IASA IT-ARKITEKTROLLER 2020
Powerpointpresentation från lanseringen
– Video av lanseringen (se nedan)

Video från lanseringen
https://dfkompetens.solidtango.com/video/lansering-2020-arkitektroller-17-feb-17-26-18-36–2

Föreläsare:
Johanna Värild, Architect and SAFe® Program Consultant (SPC). Johanna verkar som Thought leader och senior konsult inom Enterprise Architecture. Hon har lång praktisk erfarenhet av affärs- och IT utveckling från en mängd olika branscher
 

Årsmöte 2020

ÅRSMÖTE FÖR IASA MEDLEMMAR 2020 17:e mars kl. 17.30

Hej,

Välkommen till årsmöte för IASA Sweden. På årsmötet presenteras verksamhetsberättelsen för det gångna året samt att det sker val till styrelseposter. Det är här du kan påverka föreningens verksamhet.

Smörgås eller liknande serveras. Passa på att skicka in frågor eller motioner innan mötet till: info@iasa.se

Fullt medlemskap krävs för rösträtt.

Tid: 17:e mars kl. 17.30 -19.00
Plats: Regeringsgatan 25

ANMÄLAN HÄR: https://www.eventbrite.com/e/arsmote-iasa-2020-registrering-95092619585

Med vänlig hälsning
Styrelsen för IASA Sweden

P.S Behöver du vara med remote så kommer det gå att delta via Microsoft Teams.

Sara Danius konfirmerad för ITARC 2019

ÅRETS TEMA – FÖRTROENDE Användare av digitala tjänster får ta emot ständiga larmrapporter om stölder av personuppgifter, hackade betalsystem och falska nyheter. Senaste exemplet är 1177.

Iasa är väldigt glada att kunna annonsera att Sara Danius tackat ja till att hålla inledningsanförandet på årets ITARC konferens kring begreppet förtroende. Missa inte det!

Programteamet, ITARC 2019

Uppdatering 2019-04-29: Föreläsningen med Sara Danius har blivit inställd men missa inte Emma Frans som ersätter Sara på ITARC 2019.

Årsmöte 2019

ÅRSMÖTE FÖR IASA MEDLEMMAR 2019

Hej,

Välkommen till årsmöte för IASA Sweden den 25:e mars kl. 16.30-18.00. På årsmötet presenteras verksamhetsberättelsen för det gångna året samt att det sker val till styrelseposter. Det är här du kan påverka föreningens verksamhet.

Smörgås eller liknande serveras. Passa på att skicka in frågor eller motioner innan mötet till: info@iasa.se

Fullt medlemskap krävs för rösträtt.

Anmälan till årsmötet görs på : https://www.eventbrite.com/e/arsmote-iasa-2019-tickets-58252825770

Med vänlig hälsning
Styrelsen för IASA Sweden

ANNOUNCING – ITARC 2019

ÅRETS TEMA – FÖRTROENDE

Användare av digitala tjänster får ta emot ständiga larmrapporter om stölder av personuppgifter, dold övervakning av kommunikation, hackade betalsystem och falska nyheter. Inte ens välrenommerade och etablerade aktörer upplevs längre tillförlitliga. Vem vill ha en kamera från en global IT-aktör installerad i sitt hem? Lagstiftarna svarar med allt hårdare lagar och regleringar.

En konsekvens av utvecklingen är att drabbade och myndigheter letar efter skyldiga. Det räcker inte längre med att ett företag är skyldigt, rättssystemen vill ha fram skyldiga individer. I det här fallet är det  yrkesverksamma som kan anses ha agerat försumligt eller vårdslöst vid design av digitala lösningar. Mot vem tror du blickarna riktas?

Förtroende och etik har blivit en allt större fråga vid utveckling av digitala tjänster. Det handlar om förtroendet hos kunder och användare, mellan medarbetare i team och inom organisation samt inte minst tilliten till dig själv i din yrkesroll. Är förtroende på väg att bli ett nytt icke-funktionellt krav?

Under två dagar har vi samlat svenska och internationella tankeledare som belyser förtroende ur olika infallsvinklar som berör it-arkitekter. Det är en konferensdag och en dag med fördjupande workshopar. Välkommen till nästa utmaning inom din yrkesroll.

Programteamet, ITARC 2019

LÄS MER OCH ANMÄL DIG PÅ: www.itarc2019.se

ITARC 2019 – Call for papers

Årets tema:
TRUST
Förtroende

Digitaliseringen befinner sig i en fas där teknikens möjligheter ifrågasätts allt mer. Nyligen lanserade Facebook sin första hårdvara: Portal+, en liten kommunikationsterminal med video. Wall Street Journal-kolumnisten Joanna Sterns reaktion: aldrig i mitt hem! När hon fick testa den under en vecka för att recensera, förvarades den i källaren med en duk över.

Litar vi på tekniken? Facebook är inte ensamt ifrågasatta. De hamnade i fokus när skandalen med Cambridge Analytica uppdagades, men det är bara en i raden liknande incidenter som involverar många aktörer. Mest skrämmande är kanske alla rykten om vad som händer med informationen om oss.

Vem vill ha en kamera installerad i sitt hem? Det behöver inte vara uppsåtligt från leverantören, det räcker med försumligt säkerhetsarbete. Många IoT-prylar har visat sig vara enkla att hacka. Hur många känner du som har en tejpbit över kameran på laptopen? Och varför har de det?

Användare och konsumenter får ta emot ständiga larmrapporter om stölder av personuppgifter, dold övervakning av kommunikation, hackade betalsystem och falska nyheter. Inte ens välrenommerade och etablerade aktörer upplevs längre tillförlitliga. Lagstiftarna svarar med allt hårdare lagar och regleringar, GDPR är bara början. Nu debatteras också vilket ansvar aktörer bakom digitala tjänster har för spridning av extremism och hatbrott.

På vems bord hamnar problemet? Förtroende och etik blir en allt större fråga vid utveckling av digitala tjänster.

Är förtroende på väg att bli ett nytt icke-funktionellt krav?

En konsekvens av utvecklingen är att drabbade och myndigheter letar efter skyldiga. Det räcker inte längre med att ett företag är skyldigt, rättssystemen vill ha fram skyldiga individer. I det här fallet är det yrkesverksamma som har agerat försumligt eller vårdslöst vid design av digitala lösningar. Mot vem tror du blickarna riktas?

Förslag på innehåll

ITARC arrangeras för 12:e året i rad. Formatet är en konferensdag med presentationer och paneler och en dag med workshopar. Presentationerna kan vara 20-45 min och workshopar 3 tim.

Vi efterlyser nu förslag som tar upp:

• Arkitektens roll i att skapa förtroende för en verksamhet
• Arkitektens roll vid incidenter
• Hur arkitekter kommunicerar och samspelar med intressenter
• Hur arkitekter bygger förtroende internt, med till exempel ledningar
• Nya lagar och regelverk som arkitekter behöver förhålla sig till
• Hur nya krav på säkerhet inkluderas i arkitekturarbetet
• Arkitekters ansvar vid estimeringar och budgetarbeten

Vi behöver ditt förslag senast 18:e december 2018.

Anmäl det här: https://iasaswe.wufoo.com/forms/callforspeakers-itarc-2019/

 

IASA publicerar URVERK – en rekommendation om arkitektens ansvar

När något går fel hör man ibland frågan ”Vem är arkitekten bakom detta?”. Ja, vilket ansvar har arkitekten och vilket stöd måste arkitekten ha för att kunna ta detta ansvar?

URVERK-modellen beskriver ett antal områden som faller inom en IT-arkitekts ansvar, varför det faller inom ansvaret och vilket stöd som behövs för att kunna ta detta ansvar.

IASA vill tacka Per-Erik Padrón , Ulrika Thor , Johanna Värild och Stefan Asanin för denna rapport.

Samt, Anders Larsson, Marika Wasserman och Mats Andreasen för värdefulla kommentarer.

Ladda ner URVERK här: Urverk Ver 1.0

Välkommen på boksläpp!

Vi kan vara hur bra som helst på IT-arkitektur men det spelar ingen roll om vi inte kan kommunicera den.

Under de senaste 1,5 åren har en grupp yrkesverksamma IT-arkitekter i Iasa’s regi tagit fram en handbok hur man kan utforma kommunikationen av IT-arkitektur på ett bra sätt.

Ambitionen med boken är att skapa en praktisk handbok som baserar sig på de erfarenheter som finns av lyckade och misslyckade försök att kommunicera arkitektur. Detta innebär att boken innehåller praktiska tips och förslag på hur man kan kartlägga kommunikationsbehovet och hur man stimulerar ett konstruktivt, ömsesidigt samtal om arkitektur inom den egna organisationen och med parter utanför organisationen.

Kom och fira med oss!

Välj:

Boksläpps-frukost
hos Cybercom tisdag 24/4 från 07:45 – info och anmälan på http://bit.ly/2oT05L9

Boksläpps-AW 
hos Tieto torsdag 26/4 från 17:00 – info anmäl på www.tieto.se/boksläpp

Nytt bokprojekt – ”Att utvärdera arkitektur – Handboken”

Nu drar vi igång nästa bokprojekt. Iasa Sverige har sedan tidigare varit delaktiga i framtagandet av tre böcker-

  • Boken om IT-arkitektur
  • Arkitekturell förmåga – Handboken
  • Att kommunicera arkitektur – Handboken

Tanken är att nästa bok ska handla om ”Att utvärdera arkitektur – Handboken”. Vi tänkte arbeta på samma sätt som de tidigare. En (eller två personer) skriver ett kapitel per månad. Därefter kommenterar och kvalitetstestar en grupp texten. Om du vill vara med i denna grupp så skicka din intresseanmälan till per-erik.padron@perago.se. Tanken att vi ska kombinera fysiska möten med Skypemöten för att göra det oberoende på var du bor.

Årsmöte 2018

Hej,

Välkommen till årsmöte för IASA Sweden den 20:e mars. På årsmötet presenteras verksamhetsberättelsen för det gångna året samt att det sker val till styrelseposter. Det är här du kan påverka föreningens verksamhet.

Smörgås eller liknande serveras. Passa på att skicka in frågor eller motioner innan mötet till: info@iasa.se

Fullt medlemskap krävs för rösträtt.

Anmäl dig här.

Med vänlig hälsning
Styrelsen för IASA Sweden

Välkommen till ITARC 2018 2-3 maj- The Evolution of Architecture

Välkommen till 2018 års ITARC
================================

Under temat The Evolution of Architecture har vi samlat experter och arkitekter som haft anledning att ifrågasätta, förändra och vidareutveckla arkitekturen och arkitekternas roll. Vilka är de arkitekturdrivande kraven? Vilken roll har arkitekterna för att forma framtiden?
Möt föreläsare från Svenska Spel, H&M, Skatteverket, Försäkringskassan, SenseSmartRegion, University of Luxembourg, Luleå tekniska universitet, Forefront, IRM, One Agency, Eniga, Iasa och Dataföreningen. Den första dagen, 2 maj, är en gemensam konferens. Den andra dagen, 3 maj, består av workshopar i tre parallella spår.
Välkommen!

Läs mer om programmet och anmäl dig på www.itarc2018.se

Call-for-speakers ITARC 2018

DEADLINE 31/12- 2017

ITARC 2018
The Evolution of Architecture
2-3 maj i Stockholm

Digitaliseringen av Sverige har tagit fart på allvar. Vi går från effektivisering till förändring i handel, tjänstesektor, tillverkande industri och offentliga verksamheter. Med automation fortsätter vi att förändra våra organisationer. Under nästa år är den nya Digitaliseringsmyndigheten igång, då skruvas tempot upp i det offentliga Sverige.

Varför gör vi det här? Har vi verkligen en tydlig bild av vart vi vill komma? Med ny teknik är vi på väg mot det självkörande samhället. Vem sitter vid ratten? Blir det en ny nivå av välstånd och frihet eller slaveri under överlägsna robotar?

AI, machine learning, chatbotar, AR, VR, IoT, edge computing, blockchain, kryptovalutor är exempel på teknik som driver förändringen. Vi interagerar med tekniken på helt nya sätt, på helt nya marknader. Förväntningarna är stora. Har du med röststyrda gränssnitt i planen för 2018? Finansierar du ditt nästa projekt med en kryptovaluta?

Med plattformsekonomin kommer en våg av specialiserade aktörer som samverkar i värdenätverk. Kunder blir delägare, producenter, distributörer och investerare — alla roller blir möjliga för alla.

Nu överträffar dock tongivande tankeledare varandra i dystopier. Samtidigt varnade nyligen över 15.000 forskare för att planetens ekosystem är farligt nära en kollaps. Hållbarhet, klimatpåverkan, cybersäkerhet och riskerna med AI landar också på IT-arkitekternas skrivbord.

Arkitekternas roll är att förstå vart utvecklingen är på väg och vilka de arkitekturdrivande kraven är för att möta framtiden. Vilken betydelse har arkitekturer för att forma framtiden?


Under temat The Evolution of Architecture bjuder vi nu in att komma med förslag till presentationer och workshops för ITARC 2018, 2-3 maj i Stockholm.

Vi söker utmanande och ifrågasättande presentationer som stresstestar nutiden. Eller som berör temat ur andra perspektiv. Det får gärna vara erfarenheter i skarpa projekt.

Exempel på ämnesområden;

– Trender
Hur förändras arkitekturarbetet?

– Hur digitaliseringen påverkar samhällsutvecklingen
Är hållbarhet och klimatpåverkan nya icke funktionella krav?

– Ny teknik
AI, AR, VR, IoT, edge, blockchain, industry 4.0

– Nya modeller, metoder och artefakter
Design Thinking for Architects, MVA (Minimum Viable Architectures), är det möjligt att experimentera med arkitekturer?

– Nya digitala infrastrukturer
Gemensamma arkitekturer för branscher och offentlig sektor

– Cybersäkerhet.
Hur mycket får det kosta?

Den första dagen, 2 maj, är en gemensam konferens. Där söker presentationer på 20-45 min. Den andra dagen, 3 maj, består av tretimmars workshopar i parallella spår. För en workshop ger vi ett arvode på 1.000 euro.

Lämna ditt förslag här. https://iasaswe.wufoo.com/forms/callforspeakers-itarc-2018/

Välkommen!
Programteamet för ITARC 2018

Erbjudande: Verksamhetsarkitektur – Strategi och praktik för effektivare företag

Verksamhetsarkitektur handlar om att beskriva de komplexa samband som en verksamhet består av för att få insikter, kunna fatta bra beslut och genomföra förändringar på ett effektivt och säkert sätt.

Detta arbete sker med hjälp av en mängd olika modeller, grafiska bilder, som visar verksamheten ur olika perspektiv. Dessa modeller kan användas på många olika sätt, i oändligt många olika situationer, för att tydliggöra ett utgångsläge eller problembild, det mål som man vill uppnå, samt vägen dit.

Denna bok beskriver övergripande hur detta kan gå till och riktar sig till dem som ännu inte vet så mycket om verksamhetsarkitektur. Den beskriver en mängd olika användningsområden för den grund som verksamhetsarkitekturen skapar, samt går in mer detaljerat på några typer av modeller – Informations- och processmodeller – efter önskemål från många läsare.

Om du arbetar som verksamhetsarkitekt kan du använda boken för att förklara vad verksamhetsarkitektur kan bidra med, för de beställare, beslutsfattare och deltagare du arbetar med.

Arbetar du som lösningsarkitekt och inte redan känner till hur du kan nyttja de strukturer som verksamhetsarkitekturen bidrar med, kan du få hjälp med idéer i denna bok.

Om du arbetar som lärare eller är student fungerar boken som studielitteratur och ger en översikt över vad verksamhetsarkitektur är och vilka effekter som kan uppnås när insikter skapas på detta sätt.

Som medlem i IASA kan du köpa boken till rabatterat pris 308 SEK (ordinarie pris 394 SEK) genom att skicka ett mail till kundtjanst@sanomautbildning.se. Skriv “IASA Verksamhetsarkitektur” i ämnesraden och ange antal, leverans- och faktureringsadress i mailet. 

Studiecirkel kring Boken om IT-arkitektur

Runt i landet så har det startats upp ett stort antal studiecirklar kring Boken om IT-arkitektur (thearchitectbook.com) .

Vissa cirklar drivs helt på egen regi men för de som vill ha stöd med studiecirkeln så har IASA paketerat en studiecirkel på 6 ggr där varje tillfälle gästas av redaktören för aktuellt kapitel.

Erbjudande – Hjälp med studiecirkel. 

  • 6 studiecirkeltillfällen med 5-20 deltagare
  • Varje tillfälle gästas av aktuell redaktör för kapitlet (fysiskt eller via Skype beroende på ort) som går igenom kapitlet och faciliterar en diskussion.
  • Tillfällena bör ligga mellan 2-3 veckor emellan vilket innebär c:a 3-4 månaders studiecirkel
  • Kostnad: Fast kostnad 25.000 kr + moms (kan delas på av deltagarna)

Kontakta: info@iasa.se för förfrågningar.

Har du förslag på ny bok?

Som en del i Iasa:s arbete med intellektuellt kapital så tar vi fram böcker. Den första var en “bibel” om IT-arkitektur, den andra handlade om arkitekturell förmåga. Vi är strax klar med en bok om “Att kommunicera arkitektur”. Men vad ska nästa bok handla om?

Kom med förslag. Om du dessutom vill vara med att ta fram nästa bok så skicka ett brev till per-erik.padron@perago.se  

Välkommen till årsmöte 22/3 2017

ÅRSMÖTE FÖR IASA MEDLEMMAR  2017-03-22

Hej,

Välkommen till årsmöte för IASA Sweden. På årsmötet presenteras verksamhetsberättelsen för det gångna året samt att det sker val till styrelseposter. Det är här du kan påverka föreningens verksamhet.

Anmälan och mer info om agendan och lokal finns här.

Smörgås eller liknande serveras.Passa på att skicka in frågor eller motioner innan mötet till: info@iasa.se

Med vänlig hälsning
Styrelsen för IASA Sweden

ITARC 2017 – öppen för anmälan

ITARC 2017 – 10 års jubileum!

Politik för IT-arkitekter
Arkitekten som roll är i ständig utveckling. Det värde som it-arkitekter skapar har gradvis blivit allt mer uppskattat. Det har inneburit både fler arkitektroller och att arkitekter kommit närmare högre beslutsnivåer.

Men mer makt kräver också nya förmågor. Du behöver kunna övertyga på olika sätt i olika sammanhang till olika intressenter. Du behöver också kunna prioritera. Vilka aspekter av en arkitekturfråga är viktigast att du får igenom?

Ibland är det inte bästa idén eller bästa designen som vinner. Avgörande är ofta vem som driver en idé eller en agenda. Vad är det som gör att vissa personer alltid får igenom sina idéer?

ITARC 2017 genomförs under två dagar. En konferensdag 26 april med presentationer och aktiviteter samt en workshopdag 27 april.

Keynote:


SÅ HÄR FÅR DU IGENOM BESLUT

Göran Persson, fd statsminister

Göran Persson är en ledarprofil som personifierar framgångsrikt beslutsfattande. Han har befunnit sig i roller där många har försökt påverka de beslut han fattat.

ANMÄL DIG PÅ www.itarc2017.com

Vi lanserar idag nya iasa.se

IASA Sveriges nyårslöfte är att vara mer aktiv på digitala kanaler och vi lanserar idag officiellt vår nya sajt med helt ny design, uppdaterat innehåll och anpassad bättre för mobiler.

För er som vill komma i kontakt med IASA eller följa vad som händer inom området IT-arkitektur så följ också vårt återuppväckta twitterkonto på https://twitter.com/iasaswe (som tidigare så finns naturligtvis också vår LinkedIn grupp med 2.500 medlemmar). På vårt twitterkonto kommer vi lägga ut länkar både till globala diskussioner som lokala.

Har ni tips om saker ni vill dela via dessa kanaler så maila till vår sociala media redaktör.