Om IASA Sverige

Om IASA Sverige

ANMÄL DIG HÄR TILL ITARC 2021!

Varje år i mars-april arrangerar IASA Sveriges största konferens för IT-arkitekter ITARC tillsammans med DF Kompetens. Vi arbetar med att ta fram de svenska rekommenderade IT-arkitektrollerna samt arrangerar meetups och stöttar framtagandet av böcker och handledningar.

IASA Sverige samarbetar med DF Kompetens kring utbildning i IT-arkitektur samt är ansvariga för att peer-review certifiera IT-arkitekter på nivån CITA-Professional.

Välkommen att bli gratis medlem i Sverige eller fullt betalande genom vår internationella moderförening IASA Global.

Möten och nyheter

ITARC 2021

Last year we looked at the future of architecture – this year we will ask what kind of architect you want to be in the future. For the fourteenth year in a row, on October 18-19 2021, we will host ITARC – A conference for IT architects. Architecture today is a patchwork of ideas, formed across …

Covid-19´s påverkan på IT-arkitekten

Hur får du den kreativa processen att fungera utan whiteboardtavlan?Har du varit tvungen att ta flera snabba beslut utan fullständigtunderlag? Är detta utmaningar som du ställts inför under Covid-19?Läs Iasas senaste whitepaper där flertalet IT-arkitekter delar medsig av sina observationer och reflektioner. Ladda ner här: Covid-19´s påverkan på IT-arkitekten

ÅRSMÖTE FÖR IASA MEDLEMMAR 2021

Välkommen till årsmöte för IASA Sweden. På årsmötet presenteras verksamhetsberättelsen för det gångna året samt att det sker val till styrelseposter. Det är här du kan påverka föreningens verksamhet. Passa på att skicka in frågor eller motioner innan mötet till: info@iasa.se Medlemskap krävs för rösträtt. TID: Torsdagen den 25 mars 17:00 – 18:30PLATS: Mötet kommer …

Böcker och handledningar

En av Iasa:s uppgifter är att ta fram och stötta framtagande av intellektuellt kapital inom arkitekturområdet.

Detta gör vi genom att:

– Ta fram de rekommenderade IT-arkitektrollerna i Sverige
– Certifiera arkitekter och utbilda i samarbete med DF Kompetens
– Stötta framtagande av böcker och olika handledningar

Rekommenderade IT-arkitektroller i Sverige

Idag använder de flesta större svenska företag IASA Sveriges rekommenderade IT-arkitektroller. Dokumentet har varit vägledande i hur man anställer IT-arkitekter, organiserar olika IT-arkitektroller och hur man kompetensutvecklar både inom privat sektor såväl som i offentlig sektor. Första utgåvan kom ut 2007 och den senaste reviderade upplagan är från 2020.

INNAN DU LADDAR NER:
Passa på att registrera dig gratis på IASAs medlemslista så att du får uppdateringar kring IT-arkitektrollerna.

Ladda ner:
IT-relaterade arkitektroller i Sverige ..>

Rapporter och rekommendationer.

Covid-19:s påverkan på
IT-arkitekten

Hur har du som IT-arkitekt och ditt arkitekturarbete påverkats av
Covid-19? Hur får du den kreativa processen att fungera utan
whiteboardtavlan? Har du varit tvungen att ta flera snabba beslut utan
fullständigt underlag?

Detta whitepaper ger några observationer och reflektioner från ett
flertal IT-arkitekter med utgångspunkt från IT-arkitekten och
arkitekturen men även från ett mer generellt perspektiv.

Ladda ner: Covid-19:s påverkan på IT-arkitekten

URVERK

När något går fel hör man ibland frågan ”Vem är arkitekten bakom detta?”. Ja, vilket ansvar har arkitekten och vilket stöd måste arkitekten ha för att kunna ta detta ansvar?

URVERK-modellen beskriver ett antal områden som faller inom en IT-arkitekts ansvar, varför det faller inom ansvaret och vilket stöd som behövs för att kunna ta detta ansvar.

Ladda ner URVERK här: Urverk Ver 1.0

Böcker

IASA Sverige stöttar framtagandet av böcker inom IT-arkitektur dels genom mindre bidrag för produktion samt spridning genom våra nätverk. Böckerna ska inte ses som IASAs officiella riktlinjer utan som en hjälp i ditt IT-arkitekturarbete.

Lista över aktuella bokprojekt som vi stöttar:

2020: Att utvärdera arkitektur

Alice:

Kan du snälla tala om vilken väg jag ska ta härifrån?

Katten:

Det beror till stor del på vart du vill gå

I en tid när alla ska “digitalisera” och förändras behöver vi veta vart vi står och vart vi vill.

Kan du inte utvärdera de olika vägarna framåt och hur det påverkar er nuvarande och framtida arkitektur så blir det likadant som för Alice; du vet inte VAD och HUR du ska förändra för att nå organisationens mål.

Denna bok går igenom VARFÖR arkitekturen bör utvärderas, NÄR man bör utvärdera och HUR man väljer metod för utvärderingen. VILKA som behöver engageras och hur resultatet av utvärderingen kan hanteras diskuteras också samt ett antal frågeställningar som är till hjälp för att mäta vilka utvärderingsförmåga som finns i organisationen.

Boken har skrivits av en grupp yrkesverksamma IT-arkitekter inom Iasa som under lång tid arbetat inom området. Deras erfarenheter återspeglas i boken. Boken vänder sig främst till de som har viss erfarenhet av att arbeta med arkitektur inom IT-området.
.

2017: “Att Kommunicera Arkitektur – Handboken”

Vi kan vara hur bra som helst på IT-arkitektur men det spelar ingen roll om vi inte kan kommunicera den. Under ett års arbete så har har en grupp yrkesverksamma IT-arkitekter i Iasa;s regi tagit fram en handbok hur man kan utforma kommunikationen av IT-arkitektur på ett bra sätt. I boken behandlas frågeställningar såsom;

– VARFÖR kommunicera arkitektur eller vad är problemet?
– VAD ska vi kommunicera?
– Med VEM ska vi kommunicera?
– HUR kommunicerar man?
– VILKA är utmaningarna?
– Ramverk och metoder för arkitekturbeskrivningar

Ambitionen med boken  är att skapa en praktisk handbok som baserar sig på de erfarenheter som finns av lyckade och misslyckade försök att kommunicera arkitektur.

Detta innebär att boken innehåller praktiska tips och förslag på hur man kan kartlägga kommunikationsbehovet och hur man stimulerar ett konstruktivt ömsesidigt samtal om arkitektur inom den egna organisationen och med parter utanför organisationen. I boken beskrivs också en metod för att analysera den egna organisationens förutsättningar och skicklighet att kommunicera arkitektur. Boken vänder sig till arkitekter i samtliga arkitekturdiscipliner som Iasa har beskrivit. Dessutom kan personer som inte är arkitekter men deltar i samtalet om arkitektur ha behållning av boken.

2016: Arkitektuell förmåga – Handboken

Det ligger i tiden att varje organisation ska arbeta med “Enterprisearkitektur”, men VAD är det? VARFÖR ska man arbeta med det? HUR skapar man förutsättningar för detta arbete, och till slut vad ska man göra?

Denna bok har tagits fram av en grupp inom Iasa. Denna grupp har bestått av personer som under lång tid har arbetat inom området och dagligen har arbetat med frågeställningar inom området. Detta har medför att boken både belyser området från en teoretisk utgångspunkt samt utifrån de praktiska erfarenheter som finns inom området i Sverige. Dessutom innehåller boken en beskrivning av en metod för att analysera den egna organisationens förutsättningar och skicklighet att hantera arkitekturella frågeställningar.

Boken vänder sig till de som har viss erfarenhet att arbeta med arkitektur inom IT-områden men som har bestämt sig för att vidare utveckla organisationens arkitekturella förmåga.

Boken har tagits fram i samarbete med en grupp bestående av Per Carlsson, Robert Ciborowski, Mathias Ekstedt, Caroline Hallin, Joakim Jerbrant, Olle Mulmo, Jens Mårtensson, Per-Erik Padrón (Red), Jens Rotenhem, Henrik Waxell, Henrik Wirlee och  Mathias Zetterfeldt.

2015: Boken om IT-arkitektur

Boken om IT-arkitektur är Sveriges mest sålda IT bok inom sin genre.

Boken har sålt i tusentals exemplar och används idag av både stora organisationer som Ericsson, ABB och Svenska Försvaret såväl som mindre företag och konsultorganisationer. Det pågår flera studiecirklar kring boken på flera ställen i Sverige och IASA Sverige kan hjälpa till att leverera flera sådana studiecirklar kring boken vid intresse, kontakta info@iasa.se.

– Läs mer på bokens egen webbsajt:  http://www.thearchitectbook.com
– Vid större beställningar kontakta oss för rabatter