Om IASA Sverige

NEWS: ITARC 2020 ONLINE – ANMÄL DIG NU PÅ www.itarc.nu 

Varje år i mars-april arrangerar IASA Sveriges största konferens för IT-arkitekter ITARC tillsammans med Dataföreningen Sverige. Vi arbetar med att ta fram de svenska rekommenderade IT-arkitektrollerna samt arrangerar meetups och stöttar framtagandet av böcker och handledningar.

IASA Sverige samarbetar med Dataföreningen kring utbildning i IT-arkitektur samt är ansvariga för att peer-review certifiera IT-arkitekter på nivån CITA-Professional.

Välkommen att bli gratis medlem i Sverige eller fullt betalande genom vår internationella moderförening IASA Global.

Möten och nyheter

ITARC 2020

Nu vet vi alla att en ny framtid kan bli verklighet snabbare än vi anar. Globalt står vi inför en annorlunda framtid där både arbete och privatliv påverkas i det stora hela – och det snabbare än vad vi någonsin kunnat tänka oss. Pandemin har drivit på digitaliseringen, vilket gör att många av Sveriges IT-arkitekter …

Sociala kanaler

Vill du delta i våra sociala kanaler så finns IASA Sverige på LinkedIn för allmänna diskussioner om IT-arkitektur i Sverige samt på Twitter för frågor och nyheter.

Böcker och handledningar

En av Iasa:s uppgifter är att ta fram och stötta framtagande av intellektuellt kapital inom arkitekturområdet.

Detta gör vi genom att:

– Ta fram de rekommenderade IT-arkitektrollerna i Sverige
– Certifiera arkitekter och utbilda i samarbete med DF Kompetens
– Stötta framtagande av böcker och olika handledningar

Rekommenderade IT-arkitektroller i Sverige

Idag använder de flesta större svenska företag IASA Sveriges rekommenderade IT-arkitektroller. Dokumentet har varit vägledande i hur man anställer IT-arkitekter, organiserar olika IT-arkitektroller och hur man kompetensutvecklar både inom privat sektor såväl som i offentlig sektor. Första utgåvan kom ut 2007 och den senaste reviderade upplagan är från 2020.

INNAN DU LADDAR NER:
Passa på att registrera dig gratis på IASAs medlemslista så att du får uppdateringar kring IT-arkitektrollerna.

Ladda ner:
IT-relaterade arkitektroller i Sverige ..>

Böcker

IASA Sverige stöttar framtagandet av böcker inom IT-arkitektur dels genom mindre bidrag för produktion samt spridning genom våra nätverk. Böckerna ska inte ses som IASAs officiella riktlinjer utan som en hjälp i ditt IT-arkitekturarbete.

Lista över aktuella bokprojekt som vi stöttar:

2015: Boken om IT-arkitektur

Boken om IT-arkitektur är Sveriges mest sålda IT bok inom sin genre.

Boken har sålt i tusentals exemplar och används idag av både stora organisationer som Ericsson, ABB och Svenska Försvaret såväl som mindre företag och konsultorganisationer. Det pågår flera studiecirklar kring boken på flera ställen i Sverige och IASA Sverige kan hjälpa till att leverera flera sådana studiecirklar kring boken vid intresse, kontakta info@iasa.se.

– Läs mer på bokens egen webbsajt:  http://www.thearchitectbook.com
– Vid större beställningar kontakta oss för rabatter

2016: Arkitektuell förmåga – Handboken

Det ligger i tiden att varje organisation ska arbeta med “Enterprisearkitektur”, men VAD är det? VARFÖR ska man arbeta med det? HUR skapar man förutsättningar för detta arbete, och till slut vad ska man göra?

Denna bok har tagits fram av en grupp inom Iasa. Denna grupp har bestått av personer som under lång tid har arbetat inom området och dagligen har arbetat med frågeställningar inom området. Detta har medför att boken både belyser området från en teoretisk utgångspunkt samt utifrån de praktiska erfarenheter som finns inom området i Sverige. Dessutom innehåller boken en beskrivning av en metod för att analysera den egna organisationens förutsättningar och skicklighet att hantera arkitekturella frågeställningar.

Boken vänder sig till de som har viss erfarenhet att arbeta med arkitektur inom IT-områden men som har bestämt sig för att vidare utveckla organisationens arkitekturella förmåga.

Boken har tagits fram i samarbete med en grupp bestående av Per Carlsson, Robert Ciborowski, Mathias Ekstedt, Caroline Hallin, Joakim Jerbrant, Olle Mulmo, Jens Mårtensson, Per-Erik Padrón (Red), Jens Rotenhem, Henrik Waxell, Henrik Wirlee och  Mathias Zetterfeldt.

2017: “Att Kommunicera Arkitektur – Handboken”

Vi kan vara hur bra som helst på IT-arkitektur men det spelar ingen roll om vi inte kan kommunicera den. Under ett års arbete så har har en grupp yrkesverksamma IT-arkitekter i Iasa;s regi tagit fram en handbok hur man kan utforma kommunikationen av IT-arkitektur på ett bra sätt. I boken behandlas frågeställningar såsom;

– VARFÖR kommunicera arkitektur eller vad är problemet?
– VAD ska vi kommunicera?
– Med VEM ska vi kommunicera?
– HUR kommunicerar man?
– VILKA är utmaningarna?
– Ramverk och metoder för arkitekturbeskrivningar

Ambitionen med boken  är att skapa en praktisk handbok som baserar sig på de erfarenheter som finns av lyckade och misslyckade försök att kommunicera arkitektur.

Detta innebär att boken innehåller praktiska tips och förslag på hur man kan kartlägga kommunikationsbehovet och hur man stimulerar ett konstruktivt ömsesidigt samtal om arkitektur inom den egna organisationen och med parter utanför organisationen. I boken beskrivs också en metod för att analysera den egna organisationens förutsättningar och skicklighet att kommunicera arkitektur. Boken vänder sig till arkitekter i samtliga arkitekturdiscipliner som Iasa har beskrivit. Dessutom kan personer som inte är arkitekter men deltar i samtalet om arkitektur ha behållning av boken.

2020: Att utvärdera arkitektur

Alice:

Kan du snälla tala om vilken väg jag ska ta härifrån?

Katten:

Det beror till stor del på vart du vill gå

I en tid när alla ska “digitalisera” och förändras behöver vi veta vart vi står och vart vi vill.

Kan du inte utvärdera de olika vägarna framåt och hur det påverkar er nuvarande och framtida arkitektur så blir det likadant som för Alice; du vet inte VAD och HUR du ska förändra för att nå organisationens mål.

Denna bok går igenom VARFÖR arkitekturen bör utvärderas, NÄR man bör utvärdera och HUR man väljer metod för utvärderingen. VILKA som behöver engageras och hur resultatet av utvärderingen kan hanteras diskuteras också samt ett antal frågeställningar som är till hjälp för att mäta vilka utvärderingsförmåga som finns i organisationen.

Boken har skrivits av en grupp yrkesverksamma IT-arkitekter inom Iasa som under lång tid arbetat inom området. Deras erfarenheter återspeglas i boken. Boken vänder sig främst till de som har viss erfarenhet av att arbeta med arkitektur inom IT-området.
.

Rapporter och rekommendationer.

URVERK

När något går fel hör man ibland frågan ”Vem är arkitekten bakom detta?”. Ja, vilket ansvar har arkitekten och vilket stöd måste arkitekten ha för att kunna ta detta ansvar?

URVERK-modellen beskriver ett antal områden som faller inom en IT-arkitekts ansvar, varför det faller inom ansvaret och vilket stöd som behövs för att kunna ta detta ansvar.

Ladda ner URVERK här: Urverk Ver 1.0