Kurser

IASA Sverige rekommenderade kurser

IASA Global – Education

Dataföreningen Kompetens i samarbete med IASA

Övriga leverantörer på den svenska marknaden med kursutbud som är kompatibel med ett eller flera pelare av IASA Foundation – Body of Knowledge och/eller av IASA definitioner av arkitektroller

2xSundblad – Certified Professional Architect

Addskills – Arkitektur

Astrakan – Ledarskap och kommunikation

Astrakan – Affärs- och verksamhetsutveckling

Astrakan – Utveckling av system

Biner Academy – från teori till praktik

Cordial – School of Management

Informator – IT Arkitektur

IRM – Utbildningar