Covid-19´s påverkan på IT-arkitekten

Hur får du den kreativa processen att fungera utan whiteboardtavlan?
Har du varit tvungen att ta flera snabba beslut utan fullständigt
underlag? Är detta utmaningar som du ställts inför under Covid-19?
Läs Iasas senaste whitepaper där flertalet IT-arkitekter delar med
sig av sina observationer och reflektioner.

Ladda ner här: Covid-19´s påverkan på IT-arkitekten