ÅRSMÖTE FÖR IASA MEDLEMMAR 2023

Välkommen till årsmöte för IASA Sweden. 
På årsmötet presenteras verksamhetsberättelsen för det gångna året samt att det sker val till styrelseposter. Det är här du kan påverka föreningens verksamhet. 
Passa på att skicka in frågor eller motioner innan mötet till: info@iasa.se 
Medlemskap krävs för rösträtt. 
TID: Torsdagen den 23 februari 17:00 – 18:00 
PLATS: Mötet kommer ske online (länk skickas ut innan mötet) 

Med vänlig hälsning 
Styrelsen för IASA Sweden 

Anmäl dig här