Årsmöte 2018

Hej,

Välkommen till årsmöte för IASA Sweden den 20:e mars. På årsmötet presenteras verksamhetsberättelsen för det gångna året samt att det sker val till styrelseposter. Det är här du kan påverka föreningens verksamhet.

Smörgås eller liknande serveras. Passa på att skicka in frågor eller motioner innan mötet till: info@iasa.se

Fullt medlemskap krävs för rösträtt.

Anmäl dig här.

Med vänlig hälsning
Styrelsen för IASA Sweden