Årsmöte 2019

ÅRSMÖTE FÖR IASA MEDLEMMAR 2019

Hej,

Välkommen till årsmöte för IASA Sweden den 25:e mars kl. 16.30-18.00. På årsmötet presenteras verksamhetsberättelsen för det gångna året samt att det sker val till styrelseposter. Det är här du kan påverka föreningens verksamhet.

Smörgås eller liknande serveras. Passa på att skicka in frågor eller motioner innan mötet till: info@iasa.se

Fullt medlemskap krävs för rösträtt.

Anmälan till årsmötet görs på : https://www.eventbrite.com/e/arsmote-iasa-2019-tickets-58252825770

Med vänlig hälsning
Styrelsen för IASA Sweden

Årsmöte 2018

Hej,

Välkommen till årsmöte för IASA Sweden den 20:e mars. På årsmötet presenteras verksamhetsberättelsen för det gångna året samt att det sker val till styrelseposter. Det är här du kan påverka föreningens verksamhet.

Smörgås eller liknande serveras. Passa på att skicka in frågor eller motioner innan mötet till: info@iasa.se

Fullt medlemskap krävs för rösträtt.

Anmäl dig här.

Med vänlig hälsning
Styrelsen för IASA Sweden

Välkommen till årsmöte 22/3 2017

ÅRSMÖTE FÖR IASA MEDLEMMAR  2017-03-22

Hej,

Välkommen till årsmöte för IASA Sweden. På årsmötet presenteras verksamhetsberättelsen för det gångna året samt att det sker val till styrelseposter. Det är här du kan påverka föreningens verksamhet.

Anmälan och mer info om agendan och lokal finns här.

Smörgås eller liknande serveras.Passa på att skicka in frågor eller motioner innan mötet till: info@iasa.se

Med vänlig hälsning
Styrelsen för IASA Sweden

Välkommen till Årsmöte 2016

ÅRSMÖTE FÖR IASA MEDLEMMAR

Anmälan på : https://www.eventbrite.com/e/iasa-arsmote-2016-tickets-22400738211

Hej,

Välkommen till årsmöte för IASA Sweden. På årsmötet presenteras verksamhetsberättelsen för det gångna året samt att det sker val till styrelseposter. Kom och var aktiv medlem! Det är här du kan påverka föreningens verksamhet.

Smörgås eller liknande serveras.

Passa på att skicka in frågor eller motioner innan mötet till: info@iasa.se

mvh
Styrelsen för IASA Sweden

============ Agenda: ============

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
3. Val av kombinerad protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av dagordning.
6.
a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhets- /räkenskapsåret.
7. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets- / räkenskapsåret.
11. Val av ordförande i föreningen
12. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter
13. Val av revisor samt suppleant
14. Fråga om valberedning behövs och i förekommande fall val av sådan.
15. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.
16. Övriga frågor.

Om du inte är medlem eller behöver förnya ditt medlemskap innan mötet så gå till : https://iasahome.site-ym.com/page/standardmembership

Det finns även möjlighet att vara med remote för er som inte kan vara med fysiskt.

För er så använder vi Skype För Företag enligt endan länk.

………………………………………………………………………………………………………………………..

à Join Skype Meeting

This   is an online meeting for Skype for Business, the professional meetings and   communications app formerly known as Lync.

Join by phone +4687522828 (Sweden, Stockholm) , Conference ID: 629489962

When
Where
Connect Hotel City – Alströmergatan 41 Stockholm 112 47 SE –