ÅRSMÖTE FÖR IASA MEDLEMMAR 2024

Välkommen till årsmöte för IASA Sweden.

På årsmötet presenteras verksamhetsberättelsen för det gångna året samt att det sker val till styrelseposter. Det är här du kan påverka föreningens verksamhet.

Passa på att skicka in frågor eller motioner innan mötet till: info@iasa.se

Medlemskap krävs för rösträtt.

TID: Onsdag den 27 mars 17:00 – 18:00
PLATS: Mötet kommer ske online (länk skickas ut innan mötet)

Med vänlig hälsning
Styrelsen för IASA Sweden

Anmäl dig här

ITARC 2024

Den 14-15 oktober arrangeras året höjdpunkt för IT-arkitekter. ITARC är den perfekta mötesplatsen för dig och alla andra som befinner sig inom IT-arkitekturens värld! Två dagar fullspäckade med utbyte av erfarenheter, inspiration, kunskap och energi. 

För att läsa mer se här

ÅRSMÖTE FÖR IASA MEDLEMMAR 2023

Välkommen till årsmöte för IASA Sweden. 
På årsmötet presenteras verksamhetsberättelsen för det gångna året samt att det sker val till styrelseposter. Det är här du kan påverka föreningens verksamhet. 
Passa på att skicka in frågor eller motioner innan mötet till: info@iasa.se 
Medlemskap krävs för rösträtt. 
TID: Torsdagen den 23 februari 17:00 – 18:00 
PLATS: Mötet kommer ske online (länk skickas ut innan mötet) 

Med vänlig hälsning 
Styrelsen för IASA Sweden 

Anmäl dig här

ITARC 2022


I år riktar vi fokus på det nätverket som vi tillsammans utgör!

Den 18-19 oktober arrangerar vi ITARC – en konferens för IT-arkitekter!

Årets ITARC går inte under ett specifikt tema. Istället för att fokusera på ett enskilt ämne riktar vi i år fokuset på just nätverket. Hur gör vi vårt nätverk starkare? Hur ökar vi möjligheterna till att diskutera, arbeta med och lära av varandra?

I år kommer vi att presentera idén om memo-sessioner. Mindre, informella grupper samlas kring ett ämne för aktiv diskussion och debatt. Detta kommer ge dig chansen att få träffa fler människor, göra din egen röst hörd och samla olika perspektiv på ett problem som är direkt relevant. Detta kommer också ge dig som arkitekt en chans att, om man vill, presentera på en mindre scen och bygga upp din förmåga att tala inför publik i en säkrare och mindre miljö.

Naturligtvis kommer vi fortfarande att ha talare i världsklass med intressanta och lärorika ämnen som du kan lyssna till!

För att läsa mer, se www.itarc.nu

Vi ser fram emot att se dig på ITARC 2022!

ÅRSMÖTE FÖR IASA MEDLEMMAR 2022

Välkommen till årsmöte för Iasa Sweden.

På årsmötet presenteras verksamhetsberättelsen för det gångna året samt att det sker val till styrelseposter. Det är här du kan påverka föreningens verksamhet. Passa på att skicka in frågor eller motioner innan mötet till: info@iasa.se Medlemskap krävs för rösträtt. TID: Torsdagen den 31 mars 17:00 – 18:30 PLATS: Mötet kommer ske online (länk skickas ut innan mötet) Med vänlig hälsning Styrelsen för Iasa Sweden Anmäl dig här

ÅRSMÖTE FÖR IASA MEDLEMMAR 2021

Välkommen till årsmöte för IASA Sweden.

På årsmötet presenteras verksamhetsberättelsen för det gångna året samt att det sker val till styrelseposter. Det är här du kan påverka föreningens verksamhet.

Passa på att skicka in frågor eller motioner innan mötet till: info@iasa.se

Medlemskap krävs för rösträtt.

TID: Torsdagen den 25 mars 17:00 – 18:30
PLATS: Mötet kommer ske online (länk skickas ut innan mötet)

Med vänlig hälsning
Styrelsen för IASA Sweden

Anmäl dig här..

Erbjudande: Utgåva 2 av ”Verksamhetsarkitektur – Strategi och praktik för effektivare företag”

Verksamhetsarkitektur handlar om att beskriva de komplexa samband som en verksamhet består av för att få insikter, kunna fatta bra beslut och genomföra förändringar på ett effektivt och säkert sätt.

Precis som i den första utgåvan är fokus på processer och information, av den enkla anledningen att den kunskap och de insikter som modeller i dessa perspektiv ger, är nödvändiga vid genomförande av förändringar.

Förutom de beskrivningar av hur många utmaningar kan hanteras med hjälp av verksamhetsarkitektur som finns i utgåva 1, innehåller utgåva 2 förklaringar till hur verksamhetsarkitektur kan verka som ‘enabler’ för t ex, ’Business agility’ (förmågan att snabbt ändra verksamheten) och digitalisering, möjliggöra datadrivet beslutsfattande och AI, samt säkerställa konsekvent informationssäkerhet och regelverksefterlevnad.

Utgåva 2 har också större fokus på förvaltning, ägarskap och styrning, med exempel på hur principer kan formas, hur ansvarsfördelning, processer och uppföljning kan etableras, samt metoder och verktyg väljas.

Som gratis medlem i IASA kan du köpa boken till rabatterat pris 309 SEK exkl moms och frakt (ordinarie pris 447 SEK. Du lägger ordern genom att skicka ett mejl till staffan.augustsson@sanoma.com. Skriv “IASA Verksamhetsarkitektur 2 upp” i ämnesraden och ange antal, leverans- och faktureringsadress i mailet.

”Iasa Sverige skriver vidare – vill du vara med?

Iasa Sverige bedriver ett intensivt arbete med att ta fram IP (Intellectual property) för arkitekturarbete i Sverige. Detta gör vi genom att:
* Hålla konferenser
* Skriva vitpapper
* Skriva böcker
* Genomför lean coffe
* …
Hittills har vi tagit fram böckerna;
* Arkitekturell förmåga
* Att kommunicera arkitektur
* Att utvärdera arkitektur

Du kan läsa mer om böckerna och beställa dom på https://www.iasa.se/projekt/

Vitpappren har handlat om
* Arkitektroller för den digitala organisationen
* Arkitektens ansvar
* Arkitekturarbete under corona
De första två vitpapprena kan du ladda ner från www.iasa.se.

Vill du vara med att ta fram nästa bok eller vitpapper? Vi arbetar i grupp. Vi börjar med att diskutera temat för boken och vilka frågeställningar som ska behandlas. När vi har satt denna struktur så tar en person texten för ett kapitel. Denna text diskuteras sedan på ett skypemöte. Detta upprepas till hela boken är skriven. Arbetet kan ta cirka 1,5 år. Har du en idé vilka tema vi ska behandla eller vill du också vara med i framtagandet av boken hör av dig till per-erik.padron@perago.se.

Ny bok: Att utvärdera arkitektur

Alice:

Kan du snälla tala om vilken väg jag ska ta härifrån?

Katten:

Det beror till stor del på vart du vill gå

I en tid när alla ska “digitalisera” och förändras behöver vi veta vart vi står och vart vi vill.

Kan du inte utvärdera de olika vägarna framåt och hur det påverkar er nuvarande och framtida arkitektur så blir det likadant som för Alice; du vet inte VAD och HUR du ska förändra för att nå organisationens mål.

Denna bok går igenom VARFÖR arkitekturen bör utvärderas, NÄR man bör utvärdera och HUR man väljer metod för utvärderingen. VILKA som behöver engageras och hur resultatet av utvärderingen kan hanteras diskuteras också samt ett antal frågeställningar som är till hjälp för att mäta vilka utvärderingsförmåga som finns i organisationen.

Boken har skrivits av en grupp yrkesverksamma IT-arkitekter inom Iasa som under lång tid arbetat inom området. Deras erfarenheter återspeglas i boken. Boken vänder sig främst till de som har viss erfarenhet av att arbeta med arkitektur inom IT-området.

ITARC 2020

Nu vet vi alla att en ny framtid kan bli verklighet snabbare än vi anar. Globalt står vi inför en annorlunda framtid där både arbete och privatliv påverkas i det stora hela – och det snabbare än vad vi någonsin kunnat tänka oss.

Pandemin har drivit på digitaliseringen, vilket gör att många av Sveriges IT-arkitekter fortsatt sitter i avgörande nyckelroller men hur länge till egentligen?

Och samtidigt är det än mer utmanande att samverka och påverka ute i våra organisationer när så många jobbar på distans.

Hur ser egentligen framtiden ut för världens och Sveriges IT-arkitekter?

Vi har samlat en rad experter för att inspirera er kring denna fråga.

Iasa Sverige är stolt medarrangör av ITARC, Sveriges största konferens för it-arkitekter.

Läs mer om programmet på https://itarc.nu/ så möts vi där i oktober – IRL eller Online.

Call-for-speakers ITARC 2018

DEADLINE 31/12- 2017

ITARC 2018
The Evolution of Architecture
2-3 maj i Stockholm

Digitaliseringen av Sverige har tagit fart på allvar. Vi går från effektivisering till förändring i handel, tjänstesektor, tillverkande industri och offentliga verksamheter. Med automation fortsätter vi att förändra våra organisationer. Under nästa år är den nya Digitaliseringsmyndigheten igång, då skruvas tempot upp i det offentliga Sverige.

Varför gör vi det här? Har vi verkligen en tydlig bild av vart vi vill komma? Med ny teknik är vi på väg mot det självkörande samhället. Vem sitter vid ratten? Blir det en ny nivå av välstånd och frihet eller slaveri under överlägsna robotar?

AI, machine learning, chatbotar, AR, VR, IoT, edge computing, blockchain, kryptovalutor är exempel på teknik som driver förändringen. Vi interagerar med tekniken på helt nya sätt, på helt nya marknader. Förväntningarna är stora. Har du med röststyrda gränssnitt i planen för 2018? Finansierar du ditt nästa projekt med en kryptovaluta?

Med plattformsekonomin kommer en våg av specialiserade aktörer som samverkar i värdenätverk. Kunder blir delägare, producenter, distributörer och investerare — alla roller blir möjliga för alla.

Nu överträffar dock tongivande tankeledare varandra i dystopier. Samtidigt varnade nyligen över 15.000 forskare för att planetens ekosystem är farligt nära en kollaps. Hållbarhet, klimatpåverkan, cybersäkerhet och riskerna med AI landar också på IT-arkitekternas skrivbord.

Arkitekternas roll är att förstå vart utvecklingen är på väg och vilka de arkitekturdrivande kraven är för att möta framtiden. Vilken betydelse har arkitekturer för att forma framtiden?


Under temat The Evolution of Architecture bjuder vi nu in att komma med förslag till presentationer och workshops för ITARC 2018, 2-3 maj i Stockholm.

Vi söker utmanande och ifrågasättande presentationer som stresstestar nutiden. Eller som berör temat ur andra perspektiv. Det får gärna vara erfarenheter i skarpa projekt.

Exempel på ämnesområden;

– Trender
Hur förändras arkitekturarbetet?

– Hur digitaliseringen påverkar samhällsutvecklingen
Är hållbarhet och klimatpåverkan nya icke funktionella krav?

– Ny teknik
AI, AR, VR, IoT, edge, blockchain, industry 4.0

– Nya modeller, metoder och artefakter
Design Thinking for Architects, MVA (Minimum Viable Architectures), är det möjligt att experimentera med arkitekturer?

– Nya digitala infrastrukturer
Gemensamma arkitekturer för branscher och offentlig sektor

– Cybersäkerhet.
Hur mycket får det kosta?

Den första dagen, 2 maj, är en gemensam konferens. Där söker presentationer på 20-45 min. Den andra dagen, 3 maj, består av tretimmars workshopar i parallella spår. För en workshop ger vi ett arvode på 1.000 euro.

Lämna ditt förslag här. https://iasaswe.wufoo.com/forms/callforspeakers-itarc-2018/

Välkommen!
Programteamet för ITARC 2018

Har du förslag på ny bok?

Som en del i Iasa:s arbete med intellektuellt kapital så tar vi fram böcker. Den första var en “bibel” om IT-arkitektur, den andra handlade om arkitekturell förmåga. Vi är strax klar med en bok om “Att kommunicera arkitektur”. Men vad ska nästa bok handla om?

Kom med förslag. Om du dessutom vill vara med att ta fram nästa bok så skicka ett brev till per-erik.padron@perago.se  

ITARC 2017 – öppen för anmälan

ITARC 2017 – 10 års jubileum!

Politik för IT-arkitekter
Arkitekten som roll är i ständig utveckling. Det värde som it-arkitekter skapar har gradvis blivit allt mer uppskattat. Det har inneburit både fler arkitektroller och att arkitekter kommit närmare högre beslutsnivåer.

Men mer makt kräver också nya förmågor. Du behöver kunna övertyga på olika sätt i olika sammanhang till olika intressenter. Du behöver också kunna prioritera. Vilka aspekter av en arkitekturfråga är viktigast att du får igenom?

Ibland är det inte bästa idén eller bästa designen som vinner. Avgörande är ofta vem som driver en idé eller en agenda. Vad är det som gör att vissa personer alltid får igenom sina idéer?

ITARC 2017 genomförs under två dagar. En konferensdag 26 april med presentationer och aktiviteter samt en workshopdag 27 april.

Keynote:


SÅ HÄR FÅR DU IGENOM BESLUT

Göran Persson, fd statsminister

Göran Persson är en ledarprofil som personifierar framgångsrikt beslutsfattande. Han har befunnit sig i roller där många har försökt påverka de beslut han fattat.

ANMÄL DIG PÅ www.itarc2017.com

Vi lanserar idag nya iasa.se

IASA Sveriges nyårslöfte är att vara mer aktiv på digitala kanaler och vi lanserar idag officiellt vår nya sajt med helt ny design, uppdaterat innehåll och anpassad bättre för mobiler.

För er som vill komma i kontakt med IASA eller följa vad som händer inom området IT-arkitektur så följ också vårt återuppväckta twitterkonto på https://twitter.com/iasaswe (som tidigare så finns naturligtvis också vår LinkedIn grupp med 2.500 medlemmar). På vårt twitterkonto kommer vi lägga ut länkar både till globala diskussioner som lokala.

Har ni tips om saker ni vill dela via dessa kanaler så maila till vår sociala media redaktör.

Iasa Think Tank 2015

Varje år samlas Iasa’s styrelse för att diskutera trender som påverkar oss IT-arkitekter. I år samlades styrelsen på Marstrand och diskuterade kring följande trender. Trender som vi kommer ta oss med in i nästa ITARC konferens under 2016.