Välkommen till årsmöte 22/3 2017

ÅRSMÖTE FÖR IASA MEDLEMMAR  2017-03-22

Hej,

Välkommen till årsmöte för IASA Sweden. På årsmötet presenteras verksamhetsberättelsen för det gångna året samt att det sker val till styrelseposter. Det är här du kan påverka föreningens verksamhet.

Anmälan och mer info om agendan och lokal finns här.

Smörgås eller liknande serveras.Passa på att skicka in frågor eller motioner innan mötet till: info@iasa.se

Med vänlig hälsning
Styrelsen för IASA Sweden