Erbjudande: Verksamhetsarkitektur – Strategi och praktik för effektivare företag

Verksamhetsarkitektur handlar om att beskriva de komplexa samband som en verksamhet består av för att få insikter, kunna fatta bra beslut och genomföra förändringar på ett effektivt och säkert sätt.

Detta arbete sker med hjälp av en mängd olika modeller, grafiska bilder, som visar verksamheten ur olika perspektiv. Dessa modeller kan användas på många olika sätt, i oändligt många olika situationer, för att tydliggöra ett utgångsläge eller problembild, det mål som man vill uppnå, samt vägen dit.

Denna bok beskriver övergripande hur detta kan gå till och riktar sig till dem som ännu inte vet så mycket om verksamhetsarkitektur. Den beskriver en mängd olika användningsområden för den grund som verksamhetsarkitekturen skapar, samt går in mer detaljerat på några typer av modeller – Informations- och processmodeller – efter önskemål från många läsare.

Om du arbetar som verksamhetsarkitekt kan du använda boken för att förklara vad verksamhetsarkitektur kan bidra med, för de beställare, beslutsfattare och deltagare du arbetar med.

Arbetar du som lösningsarkitekt och inte redan känner till hur du kan nyttja de strukturer som verksamhetsarkitekturen bidrar med, kan du få hjälp med idéer i denna bok.

Om du arbetar som lärare eller är student fungerar boken som studielitteratur och ger en översikt över vad verksamhetsarkitektur är och vilka effekter som kan uppnås när insikter skapas på detta sätt.

Som medlem i IASA kan du köpa boken till rabatterat pris 308 SEK (ordinarie pris 394 SEK) genom att skicka ett mail till kundtjanst@sanomautbildning.se. Skriv “IASA Verksamhetsarkitektur” i ämnesraden och ange antal, leverans- och faktureringsadress i mailet.