Erbjudande: Utgåva 2 av ”Verksamhetsarkitektur – Strategi och praktik för effektivare företag”

Verksamhetsarkitektur handlar om att beskriva de komplexa samband som en verksamhet består av för att få insikter, kunna fatta bra beslut och genomföra förändringar på ett effektivt och säkert sätt.

Precis som i den första utgåvan är fokus på processer och information, av den enkla anledningen att den kunskap och de insikter som modeller i dessa perspektiv ger, är nödvändiga vid genomförande av förändringar.

Förutom de beskrivningar av hur många utmaningar kan hanteras med hjälp av verksamhetsarkitektur som finns i utgåva 1, innehåller utgåva 2 förklaringar till hur verksamhetsarkitektur kan verka som ‘enabler’ för t ex, ’Business agility’ (förmågan att snabbt ändra verksamheten) och digitalisering, möjliggöra datadrivet beslutsfattande och AI, samt säkerställa konsekvent informationssäkerhet och regelverksefterlevnad.

Utgåva 2 har också större fokus på förvaltning, ägarskap och styrning, med exempel på hur principer kan formas, hur ansvarsfördelning, processer och uppföljning kan etableras, samt metoder och verktyg väljas.

Som gratis medlem i IASA kan du köpa boken till rabatterat pris 309 SEK exkl moms och frakt (ordinarie pris 447 SEK. Du lägger ordern genom att skicka ett mejl till staffan.augustsson@sanoma.com. Skriv “IASA Verksamhetsarkitektur 2 upp” i ämnesraden och ange antal, leverans- och faktureringsadress i mailet.

”Iasa Sverige skriver vidare – vill du vara med?

Iasa Sverige bedriver ett intensivt arbete med att ta fram IP (Intellectual property) för arkitekturarbete i Sverige. Detta gör vi genom att:
* Hålla konferenser
* Skriva vitpapper
* Skriva böcker
* Genomför lean coffe
* …
Hittills har vi tagit fram böckerna;
* Arkitekturell förmåga
* Att kommunicera arkitektur
* Att utvärdera arkitektur

Du kan läsa mer om böckerna och beställa dom på https://www.iasa.se/projekt/

Vitpappren har handlat om
* Arkitektroller för den digitala organisationen
* Arkitektens ansvar
* Arkitekturarbete under corona
De första två vitpapprena kan du ladda ner från www.iasa.se.

Vill du vara med att ta fram nästa bok eller vitpapper? Vi arbetar i grupp. Vi börjar med att diskutera temat för boken och vilka frågeställningar som ska behandlas. När vi har satt denna struktur så tar en person texten för ett kapitel. Denna text diskuteras sedan på ett skypemöte. Detta upprepas till hela boken är skriven. Arbetet kan ta cirka 1,5 år. Har du en idé vilka tema vi ska behandla eller vill du också vara med i framtagandet av boken hör av dig till per-erik.padron@perago.se.

Välkommen på boksläpp!

Vi kan vara hur bra som helst på IT-arkitektur men det spelar ingen roll om vi inte kan kommunicera den.

Under de senaste 1,5 åren har en grupp yrkesverksamma IT-arkitekter i Iasa’s regi tagit fram en handbok hur man kan utforma kommunikationen av IT-arkitektur på ett bra sätt.

Ambitionen med boken är att skapa en praktisk handbok som baserar sig på de erfarenheter som finns av lyckade och misslyckade försök att kommunicera arkitektur. Detta innebär att boken innehåller praktiska tips och förslag på hur man kan kartlägga kommunikationsbehovet och hur man stimulerar ett konstruktivt, ömsesidigt samtal om arkitektur inom den egna organisationen och med parter utanför organisationen.

Kom och fira med oss!

Välj:

Boksläpps-frukost
hos Cybercom tisdag 24/4 från 07:45 – info och anmälan på http://bit.ly/2oT05L9

Boksläpps-AW 
hos Tieto torsdag 26/4 från 17:00 – info anmäl på www.tieto.se/boksläpp

Nytt bokprojekt – ”Att utvärdera arkitektur – Handboken”

Nu drar vi igång nästa bokprojekt. Iasa Sverige har sedan tidigare varit delaktiga i framtagandet av tre böcker-

  • Boken om IT-arkitektur
  • Arkitekturell förmåga – Handboken
  • Att kommunicera arkitektur – Handboken

Tanken är att nästa bok ska handla om ”Att utvärdera arkitektur – Handboken”. Vi tänkte arbeta på samma sätt som de tidigare. En (eller två personer) skriver ett kapitel per månad. Därefter kommenterar och kvalitetstestar en grupp texten. Om du vill vara med i denna grupp så skicka din intresseanmälan till per-erik.padron@perago.se. Tanken att vi ska kombinera fysiska möten med Skypemöten för att göra det oberoende på var du bor.

Erbjudande: Verksamhetsarkitektur – Strategi och praktik för effektivare företag

Verksamhetsarkitektur handlar om att beskriva de komplexa samband som en verksamhet består av för att få insikter, kunna fatta bra beslut och genomföra förändringar på ett effektivt och säkert sätt.

Detta arbete sker med hjälp av en mängd olika modeller, grafiska bilder, som visar verksamheten ur olika perspektiv. Dessa modeller kan användas på många olika sätt, i oändligt många olika situationer, för att tydliggöra ett utgångsläge eller problembild, det mål som man vill uppnå, samt vägen dit.

Denna bok beskriver övergripande hur detta kan gå till och riktar sig till dem som ännu inte vet så mycket om verksamhetsarkitektur. Den beskriver en mängd olika användningsområden för den grund som verksamhetsarkitekturen skapar, samt går in mer detaljerat på några typer av modeller – Informations- och processmodeller – efter önskemål från många läsare.

Om du arbetar som verksamhetsarkitekt kan du använda boken för att förklara vad verksamhetsarkitektur kan bidra med, för de beställare, beslutsfattare och deltagare du arbetar med.

Arbetar du som lösningsarkitekt och inte redan känner till hur du kan nyttja de strukturer som verksamhetsarkitekturen bidrar med, kan du få hjälp med idéer i denna bok.

Om du arbetar som lärare eller är student fungerar boken som studielitteratur och ger en översikt över vad verksamhetsarkitektur är och vilka effekter som kan uppnås när insikter skapas på detta sätt.

Som medlem i IASA kan du köpa boken till rabatterat pris 308 SEK (ordinarie pris 394 SEK) genom att skicka ett mail till kundtjanst@sanomautbildning.se. Skriv “IASA Verksamhetsarkitektur” i ämnesraden och ange antal, leverans- och faktureringsadress i mailet. 

Studiecirkel kring Boken om IT-arkitektur

Runt i landet så har det startats upp ett stort antal studiecirklar kring Boken om IT-arkitektur (thearchitectbook.com) .

Vissa cirklar drivs helt på egen regi men för de som vill ha stöd med studiecirkeln så har IASA paketerat en studiecirkel på 6 ggr där varje tillfälle gästas av redaktören för aktuellt kapitel.

Erbjudande – Hjälp med studiecirkel. 

  • 6 studiecirkeltillfällen med 5-20 deltagare
  • Varje tillfälle gästas av aktuell redaktör för kapitlet (fysiskt eller via Skype beroende på ort) som går igenom kapitlet och faciliterar en diskussion.
  • Tillfällena bör ligga mellan 2-3 veckor emellan vilket innebär c:a 3-4 månaders studiecirkel
  • Kostnad: Fast kostnad 25.000 kr + moms (kan delas på av deltagarna)

Kontakta: info@iasa.se för förfrågningar.

Handbok – kommunicera arkitektur

Ett av syftena med Iasa är att tillföra branschen intellektuellt kapital. Detta görs bland annat genom att stödja framtagandet av olika handböcker. Temat för årets bok är “Att kommunicera arkitektur -Handboken”. I arbetet med att ta fram denna bok är yrkesverksamma arkitekter engagerade. Vi har konstaterat att en av de främsta orsakerna till att man inte lyckas med arkitekturarbetet är att man inte lyckas kommunicera arkitekturen och inte lyckas få till stånd ett konstruktivt arkitektoniskt samtal.

De frågor som bland annat behandlas i boken är:

Continue reading “Handbok – kommunicera arkitektur”

Boken om Arkitektuell Förmåga färdig.

Under de senaste åren har företag och myndigheter utsett olika typer av arkitekter såsom verksamhetsarkitekter, lösningsarkitekter och systemarkitekter. Dessa har arbetat i utvecklingsprojekt, i linjen och i staber. Iasa har standardisera olika typer av arkitektroller.

Problemet är dock att företagen och organisationerna inte ”får till det”. I Iasa´s handbok ”Arkitekturell förmåga” beskrivs hur man i en organisation kan ta ett helhetsgrepp för att öka sin arkitekturella förmåga.

Boken är framtagen av en grupp som består av 12 yrkes­verksamma arkitekter. I boken beskrivs hävstänger och fallgropar i arbetet med att förbättra en organisations arkitekturella förmåga. Dessutom beskrivs en metod att värdera organisationens förutsättningar och skicklighet i detta arbete.

  • Morgonmingel är på Knowit AB Klarabergsgatan 60,  Stockholm, måndagen  den 16 november kl 07:30 – 09:30. Boken går att köpa på plats och en enkel frukost serveras.
  • Anmäl dig här redan idag. (kontaktperson är per-erik.padron@perago.se)