Handbok – kommunicera arkitektur

Ett av syftena med Iasa är att tillföra branschen intellektuellt kapital. Detta görs bland annat genom att stödja framtagandet av olika handböcker. Temat för årets bok är “Att kommunicera arkitektur -Handboken”. I arbetet med att ta fram denna bok är yrkesverksamma arkitekter engagerade. Vi har konstaterat att en av de främsta orsakerna till att man inte lyckas med arkitekturarbetet är att man inte lyckas kommunicera arkitekturen och inte lyckas få till stånd ett konstruktivt arkitektoniskt samtal.

De frågor som bland annat behandlas i boken är:

 • VARFÖR kommunicera arkitektur och vad är problemet?
 • VAD ska vi kommunicera
 • Med VEM ska vi kommunicera
 • HUR kommunicerar man
 • VILKA är utmaningarna
 • Ramverk och metoder för arkitekturbeskrivningar
 • Verktyg för arkitekturbeskrivningar
 • Att vårda gemensam arkitektur
 • Metod att MÄTA kommunikationsbarhet
 • Hävstänger och fallgropar
 • Praktiska råd på en sida

För att ha en förankring i det praktiska arbetet med att kommunicera arkitektur så genomför vi ett flertal fallstudier. De frågor som vi ställer är tex:

 • Vilken information hanterar man
 • Vilka är mottagarna av informationen
 • Hur kommunicerar man den
 • Vad använder man informationen till

Vår ambition är att boken ska presenteras på ITARC 2017. För mer information ta kontakt med per-erik.padron@perago.se