IASA 2013

2012 var ett händelserikt år för IASA i Sverige.

image

I april genomförde vi den största ITARC konferensen hittills i Sverige (och faktiskt i HELA Europa) på Moderna museet (vilken slutade lite snöpligt med bombhot). Konstutställningar berör! Trots det (eller kanske på grund av) så fick konferensen det högsta betyget hitintills.

Under året fick vi ett par nya CITA-P certifierade arkitekter (varav hälften tog sig in på IDG’s topp 100 listan över de skickligaste arkitekterna i Sverige). I maj gav vi ut en nyutgåva av de rekommenderade IT-arkitektrollerna i Sverige – vilket resulterade i flera tusen nerladdningar samt en het debatt. Låt oss inte heller glömma de nätverksträffar som vi har genomfört i Stockholm och Göteborg. Sist men inte minst så lanserade vi också efter flera års förberedelser både en UTBILDNING och certifiering för IASA’s basnivå tillsammans med Dataföreningen (IASA Architect Core).

Ett minst sagt händelserikt år och vi hoppas att 2013 kommer bli minst lika spännande. Vi ser bland annat fram emot en ytterligare en ITARC konferens den 16:e april  med ett antal workshops i samband med detta. Flera andra initiativ kommer ni höra om framöver.

Vi i styrelsen skulle vilja passa på att tacka alla er engagerade medlemmar som gjort resan under 2012 möjlig och ser fram emot att mötas igen under 2013.

Call-for-speakers: ITARC 2013

imageÅrets ITARC är planerad till den 16-17 april 2013. Platsen är preliminärt Elite Hotel Marina Tower i Nacka. Arrangörer är som tidigare år Iasa Sweden och Dataföreningen Kompetens.
Planen i år är en större heldagskonferens den 16 april i Marina Towers stora konferenssal – som är rejält stor med tre skärmar.
Den 17 april kör vi workshops på tre timmar vardera, två per dag i tre parallella spår. Marina Towers har bra lokaler för detta.
Marina Towers är också ett högklassigt hotell, varför de som deltar båda dagarna kan stanna över natten. Vi planerar att ha en kvällsaktivitet den 16 april som kan samla både deltagare och föreläsare.
Årets tema är: DESIGN.
Filosofier, metoder, modeller, processer och verktyg. Vad är en bra design av en arkitektur och hur ser processen ut för nå dit? Hur kommuniceras en bra design?
IT-arkitekter har hämtat mycket inspiration från arkitekter som skapar hus. Vad kan vi lära av andra typer av designers? Vad kännetecknar bra design över huvud taget?

INBJUDAN ATT LÄMNA FÖRSLAG
===============================
Vi välkomnar nu dig att komma in med ett förslag på ett föredrag, case studies eller en workshop.
Det finns två format för föredragen: 45-60 min och 20 min. För att hålla det längre formatet behöver du vara ett etablerat namn bland IT-arkitekter i Sverige. Case studies är normalt 20 min.
Formatet på workshops är tre timmar – inkluderande en kaffepaus på 30 min. Workshops är arvoderade.

EXEMPEL PÅ ÄMNEN
=======================

 • Case Studies, verkliga arkitekturprojekt. Hur gick det till? Hur tänkte ni?
 • Designfilosofier, designstrategier
 • Arkitekturella krav på design
 • Metoder, modeller, ramverk, standarder
 • Verktyg, visualiseringsteknik
 • Designmönster för arkitekturer
 • Emergent design, Domain-driven design
 • Best practice, benchmarking av arkitekturer
 • Mognad, nyckeltal, uppföljning
 • Kravfångst, kravanalys
 • Agile, Kanban
 • Relevanta tekniktrender och teknikutmaningar

Ditt förslag behöver vara inne till senast 8 februari. Vi planerar att lansera programmet i mitten av februari.

LÄS MER OCH GE DITT BIDRAG HÄR : http://bit.ly/Xeeslq

Är det någon som ni skulle vilja höra eller som borde stå på scen ? Svensk som internationell. Maila info@iasa.se  med tips !

Spelar det någon roll vad vi säger?

image

Spelar det någon roll vad vi säger? Spelar det någon roll vilka ord vi använder? Det gör det förstås. Men om olika ord betyder samma sak? Vilka egenskaper är det då som avgör om vi skall använda det ena eller det andra ordet? Jonas Öhrn på Länsförsäkringar, frågade IASA varför vi använder ordet  ’arkitekturell’ och inte ’arkitektonisk’ i ’Arkitektroller 2012’. IASAs styrelse funderade över frågan, offrade lite bandbredd och relaterar här vad vi kom fram till.

Det flesta har nog stött på ordet arkitekturell, förmodligen i IT-sammanhang och förmodligen innan det dök upp i Arkitektroll-dokumentet. Svenska Språkrådet fick samma fråga som Jonas ställde redan 20031. I sin tidskrift ’Språkvård’ svarade de sammanfattningsvis att ’arkitektonisk’ är det enda etablerade adjektivet till arkitektur och därför bör användas. Bör användas, alltså. Språk förändras och Språkrådet motiverar därför sitt svar genom att redogöra för flera aspekter av de två orden. De konstaterar att arkitektur har överförts från traditionell byggarkitektur till många andra områden, däribland IT-världen och att ord som arkitektur och arkitektonisk kan användas brett och med många nyanser. Användbara ord alltså. Varför det nya ordet finns går Språkrådet inte in på, de konstaterar bara att det inte finns något starkt skäl att frångå det etablerade ’arkitektonisk’.

I svenskan är ’arkitekturell’ än så länge ett inofficiellt ord och finns varken med i SAOL eller SAOB2. Inte ännu. ’Arkitektonisk’ finns däremot med och SAOB anger när det debuterade i svenska språket, vilket var år 1818, i boken ’Minnen från Tyskland och Italien’ en reseskildring av Per Daniel Amadeus Atterbom3. Grundordet, ’architekton’ är mycket äldre, från antikens grekiska och betyder ungefär ’mästerbyggare’. Det visste nog Atterbom när han färdades genom Europa och beundrar arkitektur med referenser till antikens Athen och tar med sig ordet hem till Sverige. SAOB anger också att ordet kolmmer från franska, tyska och även engelskans ’architectonic’. ’Arkitektonisk’ användes från början , liksom Atterbom gjorde, för att skildra kvaliteter kring byggnader och byggnadskonst men mot mitten och slutet av 1800-talet antog ordet de mera abstrakta nyanser som Språkrådet också var inne på, för att beskriva kvaliteter kring exempelvis litteratur.

Så var kommer då ’arkitekturell’ ifrån? Ganska säkert är det en direktöversättning av engelskans ’architectural’ och ganska säkert är det vi inom IT som hittat på det. Som vanligt aldrig riktigt nöjda med vad som finns och så här långt också de enda som verkar använda det. I engelskan används ’architectural’ både i traditionell betydelse och inom IT-sammanhang. En snabb sökning visar också att det ordet är mycket vanligare förekommande än det ursprungliga ’architectonic’, utvecklingen i engelskan verkar alltså gå mot att detta ord av någon anledning minskar i betydelse. Kanske för att det har en mera teknisk nyans medan ’architectural’ handlar mera om ’design and art’. Skillnaden mellan de två orden på engelska är dock diffus, så den svenska direktöversättningen reflekterar nog bara hur ordet används inom engelskan, utan värdering av innebörd.

Behövs det då ett nytt ord? Ja, skall språket förändas så bör det finnas ett värde och ett syfte med att lyfta in ett nytt ord. Särskilt när det redan finns ett etablerat begrepp.  Ordet ’messa’ 4, som är en annan försvenskning, har förmodligen vunnit spridning eftersom det är ett enkelt och bra ord som växt fram ur ett naturligt behov. Andra ord behövs inte. Trots ihärdiga försök från vissa håll har exempelvis ordet ’mikrostyrkrets’ aldrig vunnit någon större spridning. Tur är väl det, eller kanske är det mera sunt förnuft. Direktöversättningar som fungerar överlever förmodligen av egen kraft, som ordet hårddisk. I andra fall kan det fungera att översätta halvvägs, som med ’cloudlösning’ eller så används både den engelska och svenska varianten jämsides, som ’directory’ och ’katalog’.

Men det kan också finnas djupare aspekter. Språkrådet nämner mot slutet av sitt svar en intressant sak. Den går ut på att om vi inom IT använder ’arkitekturell’, så klingar det förmodligen underligt i öronen på alla andra, utanför branschen. Det låter ju som en motsägelse, men kanske finns det en mening just i ovanan av ordet? Genom att använda ord och begrepp kan vi närma oss eller fjärma oss från andra grupper eller företeelser. Genom att använda ’arkitekturell’ så skulle vi därför kunna uppnå ett syfte; att fjärma oss från rötterna inom byggnadsarkitektur och bilda en egen definition på vad arkitektur är. Vi skulle isåfall behålla den grundläggande betydelsen och den positiva värdeladdningen av ordet, men markera att det berör ett eget område, IT-arkitektur.

En annan aspekt, ännu mera diffus, rör stilnivå. ’Arkitektonisk’ kanske är alltför stramt för oss i branschen. ’Arkitektonisk’ är ett ord för att beundra höga valv och strikta kolonner, ett ord som skall eka när det uttalas. ’Arkitekturell’ passar kanske helt enkelt bättre på Powerpoints i en dämpad sal på en IT-konferens.

Med det sagt tar IASA inte ställning för det ena eller det andra ordet. I arkitekturbeskrivningarna kommer dock ordet ’arkitekturell’ att stå kvar. Nästan hundra år efter ’arkitektonisk’ är det kanske också  läge för ordet att få komma med i SAOB. Kanske blir då också den officiella debuten just IASAs ’Svenska Arkitektroller’.

IASA Sverige via Mats Andreasen 

 

Referenser:

– (1) Språkvård, nummer 2/2003 sid 20.

– (2) SAOB var 2010 mot slutet av bokstaven ’T’ och beräknade vara klara med hela alfabetet runt 2017. http://www.biblioteksforeningen.org/fakta-om-bibliotek/manadens-uppsats/manadens-uppsats-oktober-2011/

– (3) Atterbom, ’Minnen från Tyskland och Italien’: http://www.svenskaakademien.se/publikationer/svenska_klassiker/b835d098-e5a9-49f1-a352-670f1b92a130

– (4) Om vardagsord, nyord och protologism: http://sv.wikipedia.org/wiki/Fickla

IASA Sverige erbjuder nu utbildning och certifiering i samarbete med Dataföreningen

Som många säkert känner till har IASA under många år arbetat med att ta fram en internationell utbildning för IT arkitekter. Det handlar om utbildningsmaterial, kurser och kompetenstrappor som sträcker sig ifrån IASA Foundation, vidare till IASA Associate nivå och i toppen IASA Professional.

IASA Sverige och Dataföreningen Sverige kan nu presentera ett samarbete där vi tillsammans – som ett första steg – kan erbjuda utbildning och certifiering i både IASA Foundation Certification samt delar av IASA Associate nivå (Business Technology Strategy)

IASA International har nu certifierat över 3000 arkitekter på den internationella nivån och nu finns det möjlighet för dig att tillsammans med Dataföreningen få en internationell IT-arkitekt certifiering.

Läs mer om detta på : http://su.pr/1XkeSr

Eva Kammerfors ny community manager

Vi hälsar Eva Kammerfors välkommen både som ny styrelsemedlem och som ansvarig för IASA’s community på nätet. Eva arbetar idag på Cordial. Vi vill samtidigt passa på att tacka Peter Tallungs ifrån IRM som varit med att driva vårt community på nätet från noll till att idag omfatta 1451 medlemmar och som bidragit med många intressanta debatter. Är du inte medlem i vårt online community?

Gå till IASA på LinkedIn och delta i debatten.

Nya IT-arkitektroller ifrån IASA Sverige

2007 publicerade IASA Sverige de svenska rekommenderade IT-arkitektrollerna. Dessa roller har med tiden blivit någon av en de-facto standard på många svenska företag och används t.ex. av arbetsförmedlingen för att klassificera IT-arkitektroller. Det har nu gått 5 år sedan den första versionen och IASA Sverige har arbetat en lång tid med att ta fram nya omarbetade roller och det är otroligt roligt att vi idag kan publicera resultatet av en nästan två år lång process.

Som alla förstår så är det ingen enkel uppgift – det finns många olika synsätt på vad som skall ingå i rollerna och det går aldrig att hitta en beskrivning som kommer passa alla. Ambitionen har dock varit att hitta de roller som bäst beskriver verkligheten, tar höjd för framtiden och samtidigt hamnar närmare de internationella IASA rollerna. Vilket vi tror att vi lyckats med.

På många sätt har det varit en unik process och vi vill passa på att ge lite bakgrund till hur arbetet gått till.

Under 2010 så påbörjde vi ett tjugotal öppna diskussioner på LinkedIn för att samla in feedback inför de nya rollerna. Diskussionerna pågick under många månader och blev input till en arbetsgrupp öppen för intressenter och som började sitt arbete under 2011 under ledning av Dick Klingemo (då vid ForeFront) och som senare togs över av Jonas Toftefors ifrån Centiro. Under 2011 till 2012 pågick det ett antal arbetsmöten för att få fram grunden till de nya arkitektrollerna som nu finns den nya rekommendationen och dessa gick under 2012 ut på remissrunda till olika intressenter i Sverige som Dataföreningen, KTH etc..

En draft publicerades sedan i April 2012 inför ITARC konferensen och det slutliga dokumentet publicerar vi alltså idag.

IASA vill passa på att tacka alla de personer som lagt ner en mycket stor tid på möten, reviews, underlag och diskussioner för att få fram detta dokument och speciellt vill vi passa på att tacka:

 • Jonas Toftefors, Centiro, certifierad CITA-P
 • Anders Larsson, Softronic
 • Annelie Wiberg, IRM
 • Eva Kammerfors, Cordial
 • Kerstin Jonsson, IRM
 • Per-Erik Padrón, Perago, certifierad CITA-P

Dokumentet finns nu publicerat här

//IASA Styrelsen

Draft av IASA arkitektroller 2.0

imagePå ITARC 2012 kommer vi presentera de nya rekommenderade IT-arkitektrollerna i Sverige.

Vi är glada att redan nu kunna publicera en draft av det uppdaterade dokumentet ifrån 2007.

 

 • Läs igenom
 • Kommentera på LinkedIn eller kom till ITARC och kommentera

På ITARC 2012 kommer vi ha en öppen stol i den avslutande debatten som vem som helst kan gå och sätta sig i.


Arkitektroller 2.0 – draft

http://www.iasa.se/wp-content/uploads/2012/04/Draft-Arkitektroller-20121.pdf

19:e April – Studiegrupp CITA-P 5 Behörighetshantering

Den 19 april är det dags för en träff med självstudiegruppen IASA CITA-P. Denna gång är ämnet ämnet Behörighet och föreläsare är Pekka Hagströmer.

Ämnet är alltså behörighetshantering – behörighet har ju konsekvenser för helhetsarkitekturen, då all autentisering, auktorisering och administration av behörigheter externaliseras ur applikationer till en centraliserad tjänst … vilket är en förutsättning för SOA (oberoende tjänster som ‘orkestreras’ enligt användarens behörigheter).

Alla välkomna även de som inte har deltagit tidigare!

OBS! Träffen är på Arbetslöshetskassornas Samorganisation på Klara Norra Kyrkogata 33, 6 tr.

Om du har frågor ring Caisa 070-60 511 60.

Bekräfta på Eventbrite http://citap5.eventbrite.com om du kommer!

Boka redan nu in nästa träff 6 Business Technology Strategy – 24 maj!

Kommande teman på träffarna är:
7 Human Dynamics
8 IT environment
9 Quality Attributes
10 Design

Bakgrund till träffen:

För er som är intresserade av IASAs CITA-P-certifiering, men som känner att ni inte är riktigt redo för certifieringen så har IASA nu en självstudiegrupp.

 

Studiegrupp CITA-P 4 ITABoK – 8:e Mars

Direkt efter sportlovet den 8 mars är det dags för en träff med självstudiegruppen IASA CITA-P. Denna gång är ämnet ITABoK.

Patrik Servin har tagit fram förslag på studiematrial:

Till nästa möte läser vi Module One och sidorna 1-35 i Module Two (http://www.iasaglobal.org/Document.asp?DocID=487)

På mötet så diskuterar vi frågorna i Module Two som finns på sidorna 27, 31 och 35. Det finns även en del frågor att diskutera i "CITA-P Proficiency and Knowledge Assessment Manual" kopplat till de olika modulerna (http://www.iasaglobal.org/Document.asp?MODE=DOWNLOAD&DocID=477).

Jag skulle även vilja föreslå att alla som inte gjort det går igenom självskattningsformuläret för CITA-P (http://www.iasa.se/wp-content/uploads/2010/12/Candidate-Skills-Assessment.rtf). På så sätt kan vi se om det är något område som vi behöver fokusera extra mycket på och se vem som kan bidra med vad.

Alla välkomna även de som inte har deltagit tidigare!

OBS! Träffen är i en ny lokal denna gång, Arbetslöshetskassornas Samorganisation på Klara Norra Kyrkogata 33, 6 tr.

Om du har frågor ring Caisa 070-60 511 60.

Bekräfta på Eventbrite http://citap4.eventbrite.com om du kommer!

Bakgrund till träffen:

För er som är intresserade av IASAs CITA-P-certifiering, men som känner att ni inte är riktigt redo för certifieringen så har IASA nu en självstudiegrupp.

ÅRSMÖTE 2012 IASA – 22:e mars

ÅRSMÖTE FÖR IASA MEDLEMMAR
=====================================

Hej,

Den 22:e mars kl 16:30 är det årsmöte i IASA Sweden för 2012.
På årsmötet presenteras verksamhetsberättelsen för det gångna året samt att det sker val till styrelseposter. Kom och var aktiv medlem! Det är här du kan påverka föreningens verksamhet.

Passa på att skicka in övriga frågor innan mötet till: info@iasa.se

ANMÄLAN SKER PÅ: http://iasarsmote2012.eventbrite.com/

mvh
Styrelsen för IASA Sweden

============
Agenda:
============

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
3. Val av kombinerad protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av dagordning.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det
senaste verksamhets- /räkenskapsåret.
7. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det
kommande verksamhets- / räkenskapsåret.
11. Val av ordförande i föreningen
12. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter
13. Val av revisor samt suppleant
14. Fråga om valberedning behövs och i förekommande fall val av sådan.
15. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.
16. Övriga frågor.

Om du inte är medlem eller behöver förnya ditt medlemskap innan mötet så gå till : https://www.iasaglobal.org/assnfe/enrollme.asp?SnID=2146980663

ITARC 2012– 17:e April på Moderna Museet

Architecture as art
Konferensen är avslutad.

ITARC2012 hade c:a 250 deltagare på Moderna Museet i Stockholm. 


Den 17 april arrangerade vi ITARC – Sveriges årliga konferens för IT-arkitekter – för femte året i rad. Årets tema var “Architecture as art”.

Arkitekturarbete blir en allt mer avancerad ingenjörskonst. Det återspeglar de allt komplexare IT-systemen i kombination med ständigt högre krav på flexibilitet, skalbarhet och integrerbarhet. Det är inte överraskande att IT-arkitektens förmåga och kompetens får allt större betydelse.

Varje år tar vi upp en trend som vi bedömer kommer att påverka arkitekturarbetet. ITARC 2012 ägnar förmiddagen åt Internet of Things. Det är en våg av ny teknik och nya tillämpningar som spänner hela vägen från tung industri till hushåll. Det är också en utveckling som spränger gränsen mellan professionella utvecklare och privatpersoner. Gör-det-själv tar klivet in i den digitala världen på allvar.

Enligt Ericsson är 50 miljarder apparater uppkopplade 2020. Inom bara cirka tre år lär det inte säljas en apparat som inte har ett gränssnitt mot nätet, med kompletterande tjänster. Även vardagliga ting som kläder och heminredningsdetaljer blir nåbara via nätet.

Användarna kommer att lägga sig i och ta för sig på helt nya sätt. Entusiaster kopplar in och ihop allt möjligt väntat och oväntat, inkluderande nya digitala tjänster. Vilka affärsmöjligheter öppnar det? Blir affärssystemen gränslösa? Vilka nya krav ställer det på arkitekturer?

9:00

Open Data and the Internet of Things
Usman Haque, founder and CEO, Pachube

KEY NOTE

The expected massive growth of connected device, appliance and sensor markets in the coming years – often called ‘The Internet of Things’ – will need a more rich concept of ‘open data’ than is currently common.

When data is generated through activities of people doing things inside their homes and outside in public in their cities, the question of who owns the data becomes almost irrelevant next to the questions of who has access to the data, what do they do with it, and how do citizens manage and make sense of their data while retaining the ‘openness’ that we’ve seen drive creativity and business on the web over the last few years.

Usman Haque is the founder of Pachube.com, a real-time data infrastructure for the Internet of Things used by thousands of people and companies around the world (acquired by LogMeIn Inc in 2011). Trained as an architect, he has created responsive environments, interactive installations, digital interface devices and dozens of mass-participation initiatives. His skills include the design and engineering of both physical spaces and the software and systems that bring them to life.
Usman received the 2008 Design of the Year Award (interactive) from the Design Museum, UK, a 2009 World Technology Award (art), a Wellcome Trust Sciart Award, a grant from the Daniel Langlois Foundation for Art, Science and Technology, the Swiss Creation Prize, Belluard Bollwerk International, the Japan Media Arts Festival Excellence prize and the Asia Digital Art Award Grand Prize.

9:45

The evolution of the Internet of Things
Florian Michahelles, director, Auto-ID Lab ETH Zurich/HSG

The Internet of Things represents the most recent evolution of the Internet: It has been founded as a network of computers for sharing data, processing and storage capabilities. Social computing and Web2.0 have created the notion of a network of people. Finally, the Internet of Things facilitates the sharing of data of things, items, devices and places.

As sensor networks, networked appliances and participatory mobile sensing apps are starting to embrace business practice and everyday lifes, this talk derives the requirements of an emerging Internet of Things architecture. Furthermore, this talk discusses emerging trends, presents business drivers and applications. and speculates on how the Internet of Things might further develop.

 • Value of information about the real-world
 • Requirements for an Internet of Things Architectures
 • Current developments and drivers
 • Challenges and Opportunities
 • Speculating on a future IoT architecture facilitating an open and trusted sharing of data and services

Florian Michahelles heads the Auto-ID Lab ETH Zurich/HSG and directs research at the forefront of mobile commerce innovations and global standards for supply-chain optimization. Additionally, he coordinates the research agenda of the global Auto-ID Labs research network.

Michahelles received a PhD from ETH Zurich and holds a M.Sc in computer science and psychology from the Ludwig-Maximilians-University of Munich.  Michahelles has published 50+ papers in international journals, conferences and scientific workshops. He was the program chair of the Internet of Things Conference (IoT2010) in Tokyo, and organizes IoT2012 in Wuxi-Shanghai.

10:30

Kaffe

10:50

Active Digital Identities – The Web of Things in Practice
Vlad Trifa, co-founder, EVRYTHNG

The Web of Things is the intersection of Web technologies and embedded sensing, where tools and techniques commonly used for the Web are leveraged to seamlessly blend the real world with the existing Web infrastructure. Vlad will describe the fundamental building blocks of the Web of Things as an extension of the current Web paradigms and propose practical solutions to compensate the limitations of traditional Web techniques and enable the development of efficient, event-driven, and scalable distributed sensing applications.
Vlad Trifa will also describe the architecture of an end-to-end, fully Web-based, flexible and scalable application for collecting, processing, sharing, and storing real-time sensor data that integrates directly over the Web.
“In the project EVRYTHNG we try to organize the world’s objects with an Active Digital Identity (ADI) for every thing. We have a vision of dynamic digital services and experiences connecting people and things — where every product and other physical objects are part of the Web. This will help manufacturers and developers create brilliant new services, apps and experiences that connect things with people”.

 • Context for the Web of Things: Networked Embedded Devices (NEDs)
 • Distributed Sensing Applications (DSAs) Today
 • Problem Statement: Software and Hardware Infrastructures for Web-augmented Things
 • The Web of Things: How and Why?
 • Web-enabling Devices and Gateways
 • Active Digital Identities (ADIs), How and Why ADIs are Useful
 • EVRYTHNG as a storage engine
 • Problem Solved: Connecting People & Products
 • Vision: Every Thing Connected
 • WebofThings.org – open source community around Web-enabling Things

Vlad Trifa is co-founder of EVRYTHNG and WebofThings.org and has a Ph.D. in computer science from the Swiss Federal Institute of Technology (ETH Zurich) and a M.Sc. in computer science with a concentration in robotics and machine learning from the Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL). Widely published, Vlad is a recognized expert in the interconnection of networked embedded devices (sensor networks, robots, mobile phones, RFID, etc.) with higher-level applications using Web technologies. He also worked as a researcher in for example urban and mobile computing at the Senseable City Lab at the Massachusetts Institute of Technology (MIT) in USA and Singapore.

11:40

IVA:s projekt för Internet of things
Östen Frånberg, IVA

Projektet syftar till  att utveckla verksamheten inom IoT i Sverige. IoT möjliggör att styrning och kontroll av industriprocesser och samhällsfunktioner kan digitaliseras. Sverige har goda förutsättningar att ligga långt framme inom vissa delar av IoT. En framskjuten position lägger grunden för ökad svensk konkurrenskraft inom industrin, med ökad BNP och nya arbetstillfällen som resultat. Dessutom skapas nya företag i Sverige.

 • Översikt IoT i Sverige
 • Drivkrafter för IoT inom industri, myndigheter och kommersiellt
 • Teknik, inbyggda enheter och 50 miljarder sensorer i världen 2020
 • Exempel på produktarkitektur med sensorer
 • Exempel på IoT system i vitvaruprodukter

Östen Frånberg är bland annat ansvarig för IVA:s projekt IoT i Sverige och ordförande för ISOC-SE sedan starten 1997.

12:00

Lunch

Standarder, ramverk och modeller för arkitekturarbete har mognat. Hur tillämpbara är de?

13:00

ISO/IEC 42010 angående rekommenderad praksis för arkitekturbeskrivningar
Per-Erik Padrón, arkitekt, Perago

Kan man normera och standardisera IT-arkitektens arbete? Vad ska egentligen en IT-arkitekt producera? ISO har tillsammans med flera andra organisationer arbetat fram  rekommendationer inom detta område. I detta föredrag presenteras dessa rekommendationer och olika sätt att tolka dem. Vidare diskuteras hur man praktiskt kan använda dessa rekommendationer inom ett företag/ en myndighet samt hur man kan använda dem för att kommunicera mellan organisationer. Och, hur vill vi att standardiseringsarbetet inom IT-arkitektur ska fortsätta?

 • Vad ska en IT-arkitekt ta fram?
 • Vad ska man beskriva?
 • Hur ska de olika beskrivningarna förhålla sig till varandra?
 • Hur definieras vissa centrala begrepp inom IT-arkitrektur?

Per-Erik har arbetat med IT-arkitektur de senaste 20 åren. Primärt har han arbetat med att bygga upp arkitekturfunktioner i stora organisationer. I mycket har han fokuserat på ”hantverket” dvs hur arbetar man som IT-arkitekt. Han undervisar i arkitektur hos de flesta utbildningsleverantörer. Per-Erik sitter i IASAs styrelse och arbetar bland annat att certifiera arkitekter på global basis.

13:45

MODEM – verksamhetsarkitektur med semantisk bas
Lars-Olof Kihlström. senior konsult, Generic Systems Sweden

Lars-Olof Kihlström presenterar historien bakom arktekturramverk i form av MODAF (Ministry Of Defence Architecture Framework (UK)), NAF (Nato Architecture Framework) och DoDAF (Department of Defence Architecture Framework (US)), UPDM (Universal Framework for DoDAF and MODAF (OMG)). Han beskriver vidare hur arbetet med en semantisk bas för arkitekturramverk startade som en internationell samarbetsgrupp mellan Storbrittanien, Canada, Australien, USA och Sverige och dess resultat: IDEAS foundation.

De fördelar som en utvidgning av arkitekturramverken baserat på semantisk grund i form av IDEAS foundation beskrivs kortfattat. MODEM ,en integration mellan IDEAS foundation och MODAF presenteras. Några exempel som visar på den ytterligare tydlighet som MODEM tillhandahåller beskrivs. Till sist beskrivs hur MODEM kommer att hanteras i framtiden.

 • Arkitekturramverken (MODAF, NAF, DoDAF, UPDM)
 • Semantisk teknologi (IDEAS)
 • MODEM fördelar och exempel
 • Slutsatser och framtida möjligheter

Lars-Olof Kihlström (Civ. Ing Teknisk Fysik, KTH) är seniorkonsult på Generic Systems Sweden AB och har arbetat med utveckling och användning av arkitekturramverk sedan 2003 nationellt och även i hög grad internationellt. Han har arbetat med modellbaserad utveckling av system och mjukvara sedan mitten på 1980-talet och ansvarar för uppdraget att integrera IDEAS foundation med MODAF tillsammans med specialister från England.

14:30

Vad händer med TOGAF?
Jenny Fredriksson, konsult, Forefront Consulting Group

TOGAF har hunnit etablera sig som ett av de största ramverken för enterprisearkitektur. Listan på de över 400 organisationer som är medlemmar i The Open Group, organisationen bakom TOGAF, och antalet certifieringar visar på ett stort intresse. Vad händer inom området idag och hur ser användningen av TOGAF ut? Vi ger en snabb inblick i våra iaktagelser och vad vi tror om framtiden.

 • En snabb översikt !
 • Våra erfarenheter av TOGAF och ramverk
 • Styrkor och svagheter
 • Nytta
 • Framtiden för TOGAF
 • Tips

Jenny Fredriksson är konsult på Forefront Consulting Group med lång och bred erfarenhet som verksamhetsarkitekt från fler branscher. Hon har drivit arkitekturarbete med utgångspunkt från affär och verksamhet, genom alla de skikt som klassiskt ingår i en enterprisearkitektur.

15:00

Kaffe

Är det möjligt att mäta en organisations arkitektuella mognad? Analysbolaget Forrester Research har testat en modell i praktiken.

15:30

Forget EA Maturity Nirvana: A Different Way To Think About EA Maturity
Tim DeGennaro, Analyst, Enterprise Architecture, Forrester Research

Every EA practice is different – reporting at different levels, with different roles, responsibilities, and value propositions. Traditional thinking about maturity suggests a straight-line progression toward doing everything possible, in the best way possible – a state we call “EA Maturity Nirvana.” But this state doesn’t exist. In this session we will discuss:

 • The four “EA Archetypes” that Forrester sees
 • What maturity means in the context of the EA Archetypes
 • How to assess your maturity and build a high performance EA practice

Tim DeGennaro serves Enterprise Architecture professionals. His research focus includes EA practice maturity, evolution, and directions. In addition, he covers IT planning and EA management tools. Tim has been with Forrester for over 4 years.

16:20

Paneldebatt med fishbowl

IASA har i en arbetsgrupp tagit fram ett förslag till hur arkitektroller ska identifieras och benämnas i Sverige. Förslaget är fortfarande under arbete (länk här?). ITARC 2012 avslutas med en diskussion om förlaget.

Vilka arkitektroller vill marknaden ha?

 • Jonas Toftefors
 • Christer Berg, Dataföreningen Kompetens
 • Och tre tomma platser i soffan…

Fiskbowl innebär att det alltid finns plats för två deltagare ur publiken. När den tredje går upp, får den som suttit längst kliva av. Cred till Herbjörn Wilhelmsson, som föreslagit konceptet.

17:00

Konferensen avslutas

Moderator är Daniel Akenine, ordförande IASA Sverige

Möte med CITA-P självstudiegrupp–TOGAF

Direkt efter jul-, nyår- och trettonhelg är det dags igen för en träff med självstudiegruppen IASA CITA-P. Denna gång kommer Inger Sundström som är specialist inom TOGAF9 kommer att föreläsa om vad ramverket "TOGAF" innehåller och hennes erfarenheter av att arbeta med det.

Alla välkomna även de som inte har deltagit tidigare!

Träffen är som vanligt på Comparos kontor på St Göransgatan 63 nära Fridhemsplan i Stockholm. Om du har frågor ring Caisa 070-60 511 60.

Bekräfta på Eventbrite http://citap3.eventbrite.com om du kommer, portkoden mailas till den mailadress du angett två dagar före föreläsningen!

Bakgrund till träffen:

För er som är intresserade av IASAs CITA-P-certifiering, men som känner att ni inte är riktigt redo för certifieringen så har IASA nu en självstudiegrupp.

Standarder – behövs dom?

Onsdagen den 30/11 anordnade IASA ett frukostmöte på temat nyttan med standarder för arkitekturbeskrivningar. Det välbesökta seminariet hölls i konsultbolaget HiQ’s lokaler.

Seminariet inleddes med att Per-Erik Padron presenterade standarderna IEEE 1471 och nyheterna i dess efterföljare ISO 42010. Efter detta vidtod en paneldebatt där nyttan av standarder debatterades. Moderator för debatten var Lars Wiktorin, som bl a under många år varit rektor för Dataföreningens IT-arkitektutbildning.

Paneldebatt

Några av frågeställningarna som togs upp var:

 • Vad menar vi egentligen med en standard?
 • Vad kan standardiseras och vad bör inte standardiseras?
 • Vad behöver man kunna om standarder som praktiserande arkitekt?
 • Vad skall man använda en arkitekturbeskrivning till?
 • Hur formell bör man vara i sina beskrivningar?

De övergripande standarderna diskuterades, såsom ISO/IEEE, samt även olika “de-facto”-standarder, t ex olika arkitekturramverk, där dessa övegripande standarder avspeglas. Nyttan av formalisering i arkitekturbeskrivningar tangerades också, framförallt i sammanhanget att kunna utbyta modeller mellan olika modelleringsverktyg. Många diskussionspunkter landade i hur vi kommunicerar arkitekturen till olika intressenter och vilka krav de ställer på utformandet av beskrivningarna.

Huruvida frågorna besvarades under debatten blir väl upp till åhöraren att avgöra :-) Det flesta var nog överens om att standarder behövs på någon nivå. Däremot gick väl åsikterna isär huruvida vi har så mycket nytta av dem i det konkreta arkitekturarbetet.

Vad tycker du förresten själv? Låt inte debatten sluta här och nu. Kommentera gärna denna post här nedan eller fortsätt diskussionen på vårt LinkedIn-forum.

Presentation ISO 42010

Frukost med IASA–30:e november

Välkommen till frukost med IASA – Sveriges IT arkitekter

Standarder för IT-arkitektur – är det något att ha ?

Vi kommer under detta frukostmöte presentera och debattera i en panel några av de standarder som finns för IT-arkitektur. Vad innhåller de och vad löser de ?

 • Behövs standarder för IT-arkitektur ?
 • Vad finns för andra "best practice"?
 • Är det viktigt med ett gemensammt arkitekturspråk ?

Medverkande:
Lars Wiktorin, IT Plan, Peter Tallungs, IRM, Per Johannisson, FMV, Per-Erik Padron, Perago, Anders Larsson, Softronic.

Tid: 30 november 8.30-9.45 (frukost från kl.8.00)
Plats: HiQ, Regeringsgatan 20
OSA: Senast 25 november

Registrera dig på: http://bit.ly/ucD5Ym

The Other Architect

Härom veckan hade jag nöjet att delta på konferensen Agila Sverige 2011. Inslagen på konferensen var sk Open Space-sessioner samt något som kallas “blixttal”, vilket innebär korta anföranden om 10 minuter av föredragshållaren. Ett av dessa föredrag, som särskilt väckte min uppmärksamhet, hölls av Ulrika Park under rubriken “The Others”.

“The Others” var en grupp människor som återfanns i TV-serien “Lost”, om någon nu kommer ihåg den. Det var en sådan där evighetsserie av såpakaraktär där förvecklingarna bara blir värre och värre för varje avsnitt. Huvudpersonerna var ett gäng skeppsbrutna på en öde ö efter en flygolycka. Nånstans i säsong X av denna serie upptäcktes att det fanns en grupp inneboende på ön. Dessa gick alltså under benämningen “The Others”, eller ännu värre “The Hostiles”. “The Others” hade som huvuduppgift att till varje pris försvara denna öde ö mot inkräktare och andra yttre hot.

Enterprise Architecture Council?

Metaforen “The Others” syftar alltså på arkitekter, projektledare eller andra utomjordiska varelser som inte upplevt “välsignelsen” att få ingå i ett agilt team. Poängen i anförandet var att alla agila förespråkare har ett ansvar att få med dessa avvikande yrkeskategorier i gemenskapen. En anekdot var att hon (Ulrika) gick och knackade på dörren hos en arkitekt (arkitekter har egna arbetsrum) för att fråga om han kunde hjälpa till med informationsmodellering under en workshop för ett visst projekt. Det visade sig att det kunde han. Ett lovvärt initiativ av Ulrika att knyta denna kontakt med arkitekten ifråga. Men har vi inte som arkitekter också ett ansvar att bjuda upp till denna dans?

Arkitekten som en introvert person med sin huvudsakliga uppgift att lägga ut vägspärrar för verksamhetsutveckling utgör ju förstås nidbilden av en arkitekt. Vi har under senare år kommit ganska långt med att tvätta bort stämpeln av denna nidbild. Det finns idag ingen rollbeskrivning för någon arkitekt som antyder detta, eller arkitektutbildning som skulle förespråka något sådant. Men om vi fortfarande delvis uppfattas på detta vis av vår omgivning har vi kanske ännu en bit kvar i vår mission?

Nu är det ju långt ifrån något självandamål att vara alla agila förespråkare till lags. Däremot är ett av våra viktigaste mål att tjäna verksamheten som sådan. Och också att göra det ur ett “bottom-up” perspektiv, såväl som ett “top-down”.

Vem är du i bilden ovan? Eller har du ställt dörren på glänt gentemot verksamheten?….

/Anders Larsson