Studiecirkel kring Boken om IT-arkitektur

Runt i landet så har det startats upp ett stort antal studiecirklar kring Boken om IT-arkitektur (thearchitectbook.com) .

Vissa cirklar drivs helt på egen regi men för de som vill ha stöd med studiecirkeln så har IASA paketerat en studiecirkel på 6 ggr där varje tillfälle gästas av redaktören för aktuellt kapitel.

Erbjudande – Hjälp med studiecirkel. 

 • 6 studiecirkeltillfällen med 5-20 deltagare
 • Varje tillfälle gästas av aktuell redaktör för kapitlet (fysiskt eller via Skype beroende på ort) som går igenom kapitlet och faciliterar en diskussion.
 • Tillfällena bör ligga mellan 2-3 veckor emellan vilket innebär c:a 3-4 månaders studiecirkel
 • Kostnad: Fast kostnad 25.000 kr + moms (kan delas på av deltagarna)

Kontakta: info@iasa.se för förfrågningar.

Har du förslag på ny bok?

Som en del i Iasa:s arbete med intellektuellt kapital så tar vi fram böcker. Den första var en “bibel” om IT-arkitektur, den andra handlade om arkitekturell förmåga. Vi är strax klar med en bok om “Att kommunicera arkitektur”. Men vad ska nästa bok handla om?

Kom med förslag. Om du dessutom vill vara med att ta fram nästa bok så skicka ett brev till per-erik.padron@perago.se  

Välkommen till årsmöte 22/3 2017

ÅRSMÖTE FÖR IASA MEDLEMMAR  2017-03-22

Hej,

Välkommen till årsmöte för IASA Sweden. På årsmötet presenteras verksamhetsberättelsen för det gångna året samt att det sker val till styrelseposter. Det är här du kan påverka föreningens verksamhet.

Anmälan och mer info om agendan och lokal finns här.

Smörgås eller liknande serveras.Passa på att skicka in frågor eller motioner innan mötet till: info@iasa.se

Med vänlig hälsning
Styrelsen för IASA Sweden

ITARC 2017 – öppen för anmälan

ITARC 2017 – 10 års jubileum!

Politik för IT-arkitekter
Arkitekten som roll är i ständig utveckling. Det värde som it-arkitekter skapar har gradvis blivit allt mer uppskattat. Det har inneburit både fler arkitektroller och att arkitekter kommit närmare högre beslutsnivåer.

Men mer makt kräver också nya förmågor. Du behöver kunna övertyga på olika sätt i olika sammanhang till olika intressenter. Du behöver också kunna prioritera. Vilka aspekter av en arkitekturfråga är viktigast att du får igenom?

Ibland är det inte bästa idén eller bästa designen som vinner. Avgörande är ofta vem som driver en idé eller en agenda. Vad är det som gör att vissa personer alltid får igenom sina idéer?

ITARC 2017 genomförs under två dagar. En konferensdag 26 april med presentationer och aktiviteter samt en workshopdag 27 april.

Keynote:


SÅ HÄR FÅR DU IGENOM BESLUT

Göran Persson, fd statsminister

Göran Persson är en ledarprofil som personifierar framgångsrikt beslutsfattande. Han har befunnit sig i roller där många har försökt påverka de beslut han fattat.

ANMÄL DIG PÅ www.itarc2017.com

Vi lanserar idag nya iasa.se

IASA Sveriges nyårslöfte är att vara mer aktiv på digitala kanaler och vi lanserar idag officiellt vår nya sajt med helt ny design, uppdaterat innehåll och anpassad bättre för mobiler.

För er som vill komma i kontakt med IASA eller följa vad som händer inom området IT-arkitektur så följ också vårt återuppväckta twitterkonto på https://twitter.com/iasaswe (som tidigare så finns naturligtvis också vår LinkedIn grupp med 2.500 medlemmar). På vårt twitterkonto kommer vi lägga ut länkar både till globala diskussioner som lokala.

Har ni tips om saker ni vill dela via dessa kanaler så maila till vår sociala media redaktör.

Handbok – kommunicera arkitektur

Ett av syftena med Iasa är att tillföra branschen intellektuellt kapital. Detta görs bland annat genom att stödja framtagandet av olika handböcker. Temat för årets bok är “Att kommunicera arkitektur -Handboken”. I arbetet med att ta fram denna bok är yrkesverksamma arkitekter engagerade. Vi har konstaterat att en av de främsta orsakerna till att man inte lyckas med arkitekturarbetet är att man inte lyckas kommunicera arkitekturen och inte lyckas få till stånd ett konstruktivt arkitektoniskt samtal.

De frågor som bland annat behandlas i boken är:

Continue reading “Handbok – kommunicera arkitektur”

Studiecirkel kring Boken om IT-arkitektur

Är du nyfiken på boken om IT-arkitektur? Vill du träffa författarna till de olika avsnitten? Har du inte hunnit läsa igenom boken, men vill ta del av den? Har du läst boken men är sugen på att samtala om  innehållet?

Nu startar IASA en studiecirkel i Stockholm kring Boken om IT-arkitektur!

Studiecirkeln arrangeras i form av frukostmöten var sjätte vecka där vi i tur och ordning går igenom och samtalar kring ett avsnitt i boken. Inför varje träff läser deltagarna igenom aktuellt avsnitt. Vi bjuder in författarna till respektive avsnitt som berättar lite om innehållet och deltar i samtalet. Frukostmötena leds av Eva Kammerfors och Johanna Värild som båda medverkat som författare i bokens avsnitt om verksamhetsarkitektur.
Boken erbjuder följande teman och vi har satt upp nedanstående tider för våra frukostmöten kl 7:45 – 9:15:

1. Uppstart med enterprisearkitektur vecka 14, den 5 april
2. Verksamhetsarkitektur vecka 19, den 10 maj
3. Lösningsarkitektur vecka 24, den 13 juni
4. Mjukvaruarkitektur vecka 33, den 19 augusti
5. Kompetens vecka 37, 16 september

Plats: Dataföreningens lokaler på Fleminggatan 7 eller annan lokal i City
Kostnad: Självkostnadspris för lokal och frukost, 500 kr per person. Alla deltagare tar med sitt eget exemplar av boken, ett antal utlåningsexemplar kommer också att finnas.

Anmälan till eva.kammerfors@teamaab.se senast fredag 29/3. Vi har begränsat antal platser för att få igång en bra diskussion i gruppen så först till kvarn!

Vi ser fram emot givande lässtunder och diskussioner tillsammans med er!

IASA Sverige genom Eva Kammerfors och Johanna Värild

Välkommen till Årsmöte 2016

ÅRSMÖTE FÖR IASA MEDLEMMAR

Anmälan på : https://www.eventbrite.com/e/iasa-arsmote-2016-tickets-22400738211

Hej,

Välkommen till årsmöte för IASA Sweden. På årsmötet presenteras verksamhetsberättelsen för det gångna året samt att det sker val till styrelseposter. Kom och var aktiv medlem! Det är här du kan påverka föreningens verksamhet.

Smörgås eller liknande serveras.

Passa på att skicka in frågor eller motioner innan mötet till: info@iasa.se

mvh
Styrelsen för IASA Sweden

============ Agenda: ============

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
3. Val av kombinerad protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av dagordning.
6.
a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhets- /räkenskapsåret.
7. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets- / räkenskapsåret.
11. Val av ordförande i föreningen
12. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter
13. Val av revisor samt suppleant
14. Fråga om valberedning behövs och i förekommande fall val av sådan.
15. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.
16. Övriga frågor.

Om du inte är medlem eller behöver förnya ditt medlemskap innan mötet så gå till : https://iasahome.site-ym.com/page/standardmembership

Det finns även möjlighet att vara med remote för er som inte kan vara med fysiskt.

För er så använder vi Skype För Företag enligt endan länk.

………………………………………………………………………………………………………………………..

à Join Skype Meeting

This   is an online meeting for Skype for Business, the professional meetings and   communications app formerly known as Lync.

Join by phone +4687522828 (Sweden, Stockholm) , Conference ID: 629489962

When
Where
Connect Hotel City – Alströmergatan 41 Stockholm 112 47 SE –

 

ITARC 2016

Moderatorer Daniel Akenine, ordförande Iasa Sweden och Annika Klyver, IRM

09:00

Keynote – Designing the post-digital enterprise

Chris Potts, Corporate Strategist and Author, London, England

The world never stands still.  While some enterprises are still treating digital business as today’s reality (or even tomorrow’s vision), markets and consumers are already post-digital.

 Designing the post-digital enterprise, and investing in the changes that drive success, are the strategic challenges now facing executives and managers.

With a legacy structure, processes, technologies and culture, and an inertia still rooted in what worked in the past, how can our organization keep pace with the world out there?  Can we turn these apparent constraints to our advantage, and quickly enough?

The enterprise’s architects are vital for success in meeting these challenges.  There has never been a more important time for them to use their talents and techniques in ways that guide innovation, influence investments, and shape the change portfolio.

 • Welcome to the post-digital world!
 • Key characteristics of the post-digital enterprise
 • Enterprise inertia – friend or foe?
 • Guiding the key decisions, shaping the change portfolio
 • Organizing for success

Chris is a world-leading specialist and mentor in corporate strategies for Enterprise Architecture, Investment in Change, and Enterprise Investment which is the combination of the two.  He works with executives and managers on achieving breakthroughs in business and personal performance, with a goals-led strategy, innovative enterprise architecture, and an efficient portfolio of investments in change.

Chris is also a renowned speaker, delivering inspirational keynotes, masterclasses and workshops around the world.  He is the author of the world’s only trilogy of business novels, The FruITion Trilogy:  “FruITion”, “RecrEAtion” and “DefrICtion”.

Read more…

Continue reading “ITARC 2016”

Boken om Arkitektuell Förmåga färdig.

Under de senaste åren har företag och myndigheter utsett olika typer av arkitekter såsom verksamhetsarkitekter, lösningsarkitekter och systemarkitekter. Dessa har arbetat i utvecklingsprojekt, i linjen och i staber. Iasa har standardisera olika typer av arkitektroller.

Problemet är dock att företagen och organisationerna inte ”får till det”. I Iasa´s handbok ”Arkitekturell förmåga” beskrivs hur man i en organisation kan ta ett helhetsgrepp för att öka sin arkitekturella förmåga.

Boken är framtagen av en grupp som består av 12 yrkes­verksamma arkitekter. I boken beskrivs hävstänger och fallgropar i arbetet med att förbättra en organisations arkitekturella förmåga. Dessutom beskrivs en metod att värdera organisationens förutsättningar och skicklighet i detta arbete.

 • Morgonmingel är på Knowit AB Klarabergsgatan 60,  Stockholm, måndagen  den 16 november kl 07:30 – 09:30. Boken går att köpa på plats och en enkel frukost serveras.
 • Anmäl dig här redan idag. (kontaktperson är per-erik.padron@perago.se)

Iasa Think Tank 2015

Varje år samlas Iasa’s styrelse för att diskutera trender som påverkar oss IT-arkitekter. I år samlades styrelsen på Marstrand och diskuterade kring följande trender. Trender som vi kommer ta oss med in i nästa ITARC konferens under 2016.