Nytt bokprojekt – ”Att utvärdera arkitektur – Handboken”

Nu drar vi igång nästa bokprojekt. Iasa Sverige har sedan tidigare varit delaktiga i framtagandet av tre böcker-

 • Boken om IT-arkitektur
 • Arkitekturell förmåga – Handboken
 • Att kommunicera arkitektur – Handboken

Tanken är att nästa bok ska handla om ”Att utvärdera arkitektur – Handboken”. Vi tänkte arbeta på samma sätt som de tidigare. En (eller två personer) skriver ett kapitel per månad. Därefter kommenterar och kvalitetstestar en grupp texten. Om du vill vara med i denna grupp så skicka din intresseanmälan till per-erik.padron@perago.se. Tanken att vi ska kombinera fysiska möten med Skypemöten för att göra det oberoende på var du bor.

Årsmöte 2018

Hej,

Välkommen till årsmöte för IASA Sweden den 20:e mars. På årsmötet presenteras verksamhetsberättelsen för det gångna året samt att det sker val till styrelseposter. Det är här du kan påverka föreningens verksamhet.

Smörgås eller liknande serveras. Passa på att skicka in frågor eller motioner innan mötet till: info@iasa.se

Fullt medlemskap krävs för rösträtt.

Anmäl dig här.

Med vänlig hälsning
Styrelsen för IASA Sweden

Välkommen till ITARC 2018 2-3 maj- The Evolution of Architecture

Välkommen till 2018 års ITARC
================================

Under temat The Evolution of Architecture har vi samlat experter och arkitekter som haft anledning att ifrågasätta, förändra och vidareutveckla arkitekturen och arkitekternas roll. Vilka är de arkitekturdrivande kraven? Vilken roll har arkitekterna för att forma framtiden?
Möt föreläsare från Svenska Spel, H&M, Skatteverket, Försäkringskassan, SenseSmartRegion, University of Luxembourg, Luleå tekniska universitet, Forefront, IRM, One Agency, Eniga, Iasa och Dataföreningen. Den första dagen, 2 maj, är en gemensam konferens. Den andra dagen, 3 maj, består av workshopar i tre parallella spår.
Välkommen!

Läs mer om programmet och anmäl dig på www.itarc2018.se

Call-for-speakers ITARC 2018

DEADLINE 31/12- 2017

ITARC 2018
The Evolution of Architecture
2-3 maj i Stockholm

Digitaliseringen av Sverige har tagit fart på allvar. Vi går från effektivisering till förändring i handel, tjänstesektor, tillverkande industri och offentliga verksamheter. Med automation fortsätter vi att förändra våra organisationer. Under nästa år är den nya Digitaliseringsmyndigheten igång, då skruvas tempot upp i det offentliga Sverige.

Varför gör vi det här? Har vi verkligen en tydlig bild av vart vi vill komma? Med ny teknik är vi på väg mot det självkörande samhället. Vem sitter vid ratten? Blir det en ny nivå av välstånd och frihet eller slaveri under överlägsna robotar?

AI, machine learning, chatbotar, AR, VR, IoT, edge computing, blockchain, kryptovalutor är exempel på teknik som driver förändringen. Vi interagerar med tekniken på helt nya sätt, på helt nya marknader. Förväntningarna är stora. Har du med röststyrda gränssnitt i planen för 2018? Finansierar du ditt nästa projekt med en kryptovaluta?

Med plattformsekonomin kommer en våg av specialiserade aktörer som samverkar i värdenätverk. Kunder blir delägare, producenter, distributörer och investerare — alla roller blir möjliga för alla.

Nu överträffar dock tongivande tankeledare varandra i dystopier. Samtidigt varnade nyligen över 15.000 forskare för att planetens ekosystem är farligt nära en kollaps. Hållbarhet, klimatpåverkan, cybersäkerhet och riskerna med AI landar också på IT-arkitekternas skrivbord.

Arkitekternas roll är att förstå vart utvecklingen är på väg och vilka de arkitekturdrivande kraven är för att möta framtiden. Vilken betydelse har arkitekturer för att forma framtiden?


Under temat The Evolution of Architecture bjuder vi nu in att komma med förslag till presentationer och workshops för ITARC 2018, 2-3 maj i Stockholm.

Vi söker utmanande och ifrågasättande presentationer som stresstestar nutiden. Eller som berör temat ur andra perspektiv. Det får gärna vara erfarenheter i skarpa projekt.

Exempel på ämnesområden;

– Trender
Hur förändras arkitekturarbetet?

– Hur digitaliseringen påverkar samhällsutvecklingen
Är hållbarhet och klimatpåverkan nya icke funktionella krav?

– Ny teknik
AI, AR, VR, IoT, edge, blockchain, industry 4.0

– Nya modeller, metoder och artefakter
Design Thinking for Architects, MVA (Minimum Viable Architectures), är det möjligt att experimentera med arkitekturer?

– Nya digitala infrastrukturer
Gemensamma arkitekturer för branscher och offentlig sektor

– Cybersäkerhet.
Hur mycket får det kosta?

Den första dagen, 2 maj, är en gemensam konferens. Där söker presentationer på 20-45 min. Den andra dagen, 3 maj, består av tretimmars workshopar i parallella spår. För en workshop ger vi ett arvode på 1.000 euro.

Lämna ditt förslag här. https://iasaswe.wufoo.com/forms/callforspeakers-itarc-2018/

Välkommen!
Programteamet för ITARC 2018

Erbjudande: Verksamhetsarkitektur – Strategi och praktik för effektivare företag

Verksamhetsarkitektur handlar om att beskriva de komplexa samband som en verksamhet består av för att få insikter, kunna fatta bra beslut och genomföra förändringar på ett effektivt och säkert sätt.

Detta arbete sker med hjälp av en mängd olika modeller, grafiska bilder, som visar verksamheten ur olika perspektiv. Dessa modeller kan användas på många olika sätt, i oändligt många olika situationer, för att tydliggöra ett utgångsläge eller problembild, det mål som man vill uppnå, samt vägen dit.

Denna bok beskriver övergripande hur detta kan gå till och riktar sig till dem som ännu inte vet så mycket om verksamhetsarkitektur. Den beskriver en mängd olika användningsområden för den grund som verksamhetsarkitekturen skapar, samt går in mer detaljerat på några typer av modeller – Informations- och processmodeller – efter önskemål från många läsare.

Om du arbetar som verksamhetsarkitekt kan du använda boken för att förklara vad verksamhetsarkitektur kan bidra med, för de beställare, beslutsfattare och deltagare du arbetar med.

Arbetar du som lösningsarkitekt och inte redan känner till hur du kan nyttja de strukturer som verksamhetsarkitekturen bidrar med, kan du få hjälp med idéer i denna bok.

Om du arbetar som lärare eller är student fungerar boken som studielitteratur och ger en översikt över vad verksamhetsarkitektur är och vilka effekter som kan uppnås när insikter skapas på detta sätt.

Som medlem i IASA kan du köpa boken till rabatterat pris 308 SEK (ordinarie pris 394 SEK) genom att skicka ett mail till kundtjanst@sanomautbildning.se. Skriv “IASA Verksamhetsarkitektur” i ämnesraden och ange antal, leverans- och faktureringsadress i mailet. 

Studiecirkel kring Boken om IT-arkitektur

Runt i landet så har det startats upp ett stort antal studiecirklar kring Boken om IT-arkitektur (thearchitectbook.com) .

Vissa cirklar drivs helt på egen regi men för de som vill ha stöd med studiecirkeln så har IASA paketerat en studiecirkel på 6 ggr där varje tillfälle gästas av redaktören för aktuellt kapitel.

Erbjudande – Hjälp med studiecirkel. 

 • 6 studiecirkeltillfällen med 5-20 deltagare
 • Varje tillfälle gästas av aktuell redaktör för kapitlet (fysiskt eller via Skype beroende på ort) som går igenom kapitlet och faciliterar en diskussion.
 • Tillfällena bör ligga mellan 2-3 veckor emellan vilket innebär c:a 3-4 månaders studiecirkel
 • Kostnad: Fast kostnad 25.000 kr + moms (kan delas på av deltagarna)

Kontakta: info@iasa.se för förfrågningar.

Har du förslag på ny bok?

Som en del i Iasa:s arbete med intellektuellt kapital så tar vi fram böcker. Den första var en “bibel” om IT-arkitektur, den andra handlade om arkitekturell förmåga. Vi är strax klar med en bok om “Att kommunicera arkitektur”. Men vad ska nästa bok handla om?

Kom med förslag. Om du dessutom vill vara med att ta fram nästa bok så skicka ett brev till per-erik.padron@perago.se  

Välkommen till årsmöte 22/3 2017

ÅRSMÖTE FÖR IASA MEDLEMMAR  2017-03-22

Hej,

Välkommen till årsmöte för IASA Sweden. På årsmötet presenteras verksamhetsberättelsen för det gångna året samt att det sker val till styrelseposter. Det är här du kan påverka föreningens verksamhet.

Anmälan och mer info om agendan och lokal finns här.

Smörgås eller liknande serveras.Passa på att skicka in frågor eller motioner innan mötet till: info@iasa.se

Med vänlig hälsning
Styrelsen för IASA Sweden

ITARC 2017 – öppen för anmälan

ITARC 2017 – 10 års jubileum!

Politik för IT-arkitekter
Arkitekten som roll är i ständig utveckling. Det värde som it-arkitekter skapar har gradvis blivit allt mer uppskattat. Det har inneburit både fler arkitektroller och att arkitekter kommit närmare högre beslutsnivåer.

Men mer makt kräver också nya förmågor. Du behöver kunna övertyga på olika sätt i olika sammanhang till olika intressenter. Du behöver också kunna prioritera. Vilka aspekter av en arkitekturfråga är viktigast att du får igenom?

Ibland är det inte bästa idén eller bästa designen som vinner. Avgörande är ofta vem som driver en idé eller en agenda. Vad är det som gör att vissa personer alltid får igenom sina idéer?

ITARC 2017 genomförs under två dagar. En konferensdag 26 april med presentationer och aktiviteter samt en workshopdag 27 april.

Keynote:


SÅ HÄR FÅR DU IGENOM BESLUT

Göran Persson, fd statsminister

Göran Persson är en ledarprofil som personifierar framgångsrikt beslutsfattande. Han har befunnit sig i roller där många har försökt påverka de beslut han fattat.

ANMÄL DIG PÅ www.itarc2017.com

Vi lanserar idag nya iasa.se

IASA Sveriges nyårslöfte är att vara mer aktiv på digitala kanaler och vi lanserar idag officiellt vår nya sajt med helt ny design, uppdaterat innehåll och anpassad bättre för mobiler.

För er som vill komma i kontakt med IASA eller följa vad som händer inom området IT-arkitektur så följ också vårt återuppväckta twitterkonto på https://twitter.com/iasaswe (som tidigare så finns naturligtvis också vår LinkedIn grupp med 2.500 medlemmar). På vårt twitterkonto kommer vi lägga ut länkar både till globala diskussioner som lokala.

Har ni tips om saker ni vill dela via dessa kanaler så maila till vår sociala media redaktör.

Handbok – kommunicera arkitektur

Ett av syftena med Iasa är att tillföra branschen intellektuellt kapital. Detta görs bland annat genom att stödja framtagandet av olika handböcker. Temat för årets bok är “Att kommunicera arkitektur -Handboken”. I arbetet med att ta fram denna bok är yrkesverksamma arkitekter engagerade. Vi har konstaterat att en av de främsta orsakerna till att man inte lyckas med arkitekturarbetet är att man inte lyckas kommunicera arkitekturen och inte lyckas få till stånd ett konstruktivt arkitektoniskt samtal.

De frågor som bland annat behandlas i boken är:

Continue reading “Handbok – kommunicera arkitektur”

Studiecirkel kring Boken om IT-arkitektur

Är du nyfiken på boken om IT-arkitektur? Vill du träffa författarna till de olika avsnitten? Har du inte hunnit läsa igenom boken, men vill ta del av den? Har du läst boken men är sugen på att samtala om  innehållet?

Nu startar IASA en studiecirkel i Stockholm kring Boken om IT-arkitektur!

Studiecirkeln arrangeras i form av frukostmöten var sjätte vecka där vi i tur och ordning går igenom och samtalar kring ett avsnitt i boken. Inför varje träff läser deltagarna igenom aktuellt avsnitt. Vi bjuder in författarna till respektive avsnitt som berättar lite om innehållet och deltar i samtalet. Frukostmötena leds av Eva Kammerfors och Johanna Värild som båda medverkat som författare i bokens avsnitt om verksamhetsarkitektur.
Boken erbjuder följande teman och vi har satt upp nedanstående tider för våra frukostmöten kl 7:45 – 9:15:

1. Uppstart med enterprisearkitektur vecka 14, den 5 april
2. Verksamhetsarkitektur vecka 19, den 10 maj
3. Lösningsarkitektur vecka 24, den 13 juni
4. Mjukvaruarkitektur vecka 33, den 19 augusti
5. Kompetens vecka 37, 16 september

Plats: Dataföreningens lokaler på Fleminggatan 7 eller annan lokal i City
Kostnad: Självkostnadspris för lokal och frukost, 500 kr per person. Alla deltagare tar med sitt eget exemplar av boken, ett antal utlåningsexemplar kommer också att finnas.

Anmälan till eva.kammerfors@teamaab.se senast fredag 29/3. Vi har begränsat antal platser för att få igång en bra diskussion i gruppen så först till kvarn!

Vi ser fram emot givande lässtunder och diskussioner tillsammans med er!

IASA Sverige genom Eva Kammerfors och Johanna Värild

Välkommen till Årsmöte 2016

ÅRSMÖTE FÖR IASA MEDLEMMAR

Anmälan på : https://www.eventbrite.com/e/iasa-arsmote-2016-tickets-22400738211

Hej,

Välkommen till årsmöte för IASA Sweden. På årsmötet presenteras verksamhetsberättelsen för det gångna året samt att det sker val till styrelseposter. Kom och var aktiv medlem! Det är här du kan påverka föreningens verksamhet.

Smörgås eller liknande serveras.

Passa på att skicka in frågor eller motioner innan mötet till: info@iasa.se

mvh
Styrelsen för IASA Sweden

============ Agenda: ============

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
3. Val av kombinerad protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av dagordning.
6.
a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhets- /räkenskapsåret.
7. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets- / räkenskapsåret.
11. Val av ordförande i föreningen
12. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter
13. Val av revisor samt suppleant
14. Fråga om valberedning behövs och i förekommande fall val av sådan.
15. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.
16. Övriga frågor.

Om du inte är medlem eller behöver förnya ditt medlemskap innan mötet så gå till : https://iasahome.site-ym.com/page/standardmembership

Det finns även möjlighet att vara med remote för er som inte kan vara med fysiskt.

För er så använder vi Skype För Företag enligt endan länk.

………………………………………………………………………………………………………………………..

à Join Skype Meeting

This   is an online meeting for Skype for Business, the professional meetings and   communications app formerly known as Lync.

Join by phone +4687522828 (Sweden, Stockholm) , Conference ID: 629489962

When
Where
Connect Hotel City – Alströmergatan 41 Stockholm 112 47 SE –

 

ITARC 2016

Moderatorer Daniel Akenine, ordförande Iasa Sweden och Annika Klyver, IRM

09:00

Keynote – Designing the post-digital enterprise

Chris Potts, Corporate Strategist and Author, London, England

The world never stands still.  While some enterprises are still treating digital business as today’s reality (or even tomorrow’s vision), markets and consumers are already post-digital.

 Designing the post-digital enterprise, and investing in the changes that drive success, are the strategic challenges now facing executives and managers.

With a legacy structure, processes, technologies and culture, and an inertia still rooted in what worked in the past, how can our organization keep pace with the world out there?  Can we turn these apparent constraints to our advantage, and quickly enough?

The enterprise’s architects are vital for success in meeting these challenges.  There has never been a more important time for them to use their talents and techniques in ways that guide innovation, influence investments, and shape the change portfolio.

 • Welcome to the post-digital world!
 • Key characteristics of the post-digital enterprise
 • Enterprise inertia – friend or foe?
 • Guiding the key decisions, shaping the change portfolio
 • Organizing for success

Chris is a world-leading specialist and mentor in corporate strategies for Enterprise Architecture, Investment in Change, and Enterprise Investment which is the combination of the two.  He works with executives and managers on achieving breakthroughs in business and personal performance, with a goals-led strategy, innovative enterprise architecture, and an efficient portfolio of investments in change.

Chris is also a renowned speaker, delivering inspirational keynotes, masterclasses and workshops around the world.  He is the author of the world’s only trilogy of business novels, The FruITion Trilogy:  “FruITion”, “RecrEAtion” and “DefrICtion”.

Read more…

Continue reading “ITARC 2016”

Boken om Arkitektuell Förmåga färdig.

Under de senaste åren har företag och myndigheter utsett olika typer av arkitekter såsom verksamhetsarkitekter, lösningsarkitekter och systemarkitekter. Dessa har arbetat i utvecklingsprojekt, i linjen och i staber. Iasa har standardisera olika typer av arkitektroller.

Problemet är dock att företagen och organisationerna inte ”får till det”. I Iasa´s handbok ”Arkitekturell förmåga” beskrivs hur man i en organisation kan ta ett helhetsgrepp för att öka sin arkitekturella förmåga.

Boken är framtagen av en grupp som består av 12 yrkes­verksamma arkitekter. I boken beskrivs hävstänger och fallgropar i arbetet med att förbättra en organisations arkitekturella förmåga. Dessutom beskrivs en metod att värdera organisationens förutsättningar och skicklighet i detta arbete.

 • Morgonmingel är på Knowit AB Klarabergsgatan 60,  Stockholm, måndagen  den 16 november kl 07:30 – 09:30. Boken går att köpa på plats och en enkel frukost serveras.
 • Anmäl dig här redan idag. (kontaktperson är per-erik.padron@perago.se)

Iasa Think Tank 2015

Varje år samlas Iasa’s styrelse för att diskutera trender som påverkar oss IT-arkitekter. I år samlades styrelsen på Marstrand och diskuterade kring följande trender. Trender som vi kommer ta oss med in i nästa ITARC konferens under 2016.