”Iasa Sverige skriver vidare – vill du vara med?

Iasa Sverige bedriver ett intensivt arbete med att ta fram IP (Intellectual property) för arkitekturarbete i Sverige. Detta gör vi genom att:
* Hålla konferenser
* Skriva vitpapper
* Skriva böcker
* Genomför lean coffe
* …
Hittills har vi tagit fram böckerna;
* Arkitekturell förmåga
* Att kommunicera arkitektur
* Att utvärdera arkitektur

Du kan läsa mer om böckerna och beställa dom på https://www.iasa.se/projekt/

Vitpappren har handlat om
* Arkitektroller för den digitala organisationen
* Arkitektens ansvar
* Arkitekturarbete under corona
De första två vitpapprena kan du ladda ner från www.iasa.se.

Vill du vara med att ta fram nästa bok eller vitpapper? Vi arbetar i grupp. Vi börjar med att diskutera temat för boken och vilka frågeställningar som ska behandlas. När vi har satt denna struktur så tar en person texten för ett kapitel. Denna text diskuteras sedan på ett skypemöte. Detta upprepas till hela boken är skriven. Arbetet kan ta cirka 1,5 år. Har du en idé vilka tema vi ska behandla eller vill du också vara med i framtagandet av boken hör av dig till per-erik.padron@perago.se.