Erbjudande: Utgåva 2 av ”Verksamhetsarkitektur – Strategi och praktik för effektivare företag”

Verksamhetsarkitektur handlar om att beskriva de komplexa samband som en verksamhet består av för att få insikter, kunna fatta bra beslut och genomföra förändringar på ett effektivt och säkert sätt.

Precis som i den första utgåvan är fokus på processer och information, av den enkla anledningen att den kunskap och de insikter som modeller i dessa perspektiv ger, är nödvändiga vid genomförande av förändringar.

Förutom de beskrivningar av hur många utmaningar kan hanteras med hjälp av verksamhetsarkitektur som finns i utgåva 1, innehåller utgåva 2 förklaringar till hur verksamhetsarkitektur kan verka som ‘enabler’ för t ex, ’Business agility’ (förmågan att snabbt ändra verksamheten) och digitalisering, möjliggöra datadrivet beslutsfattande och AI, samt säkerställa konsekvent informationssäkerhet och regelverksefterlevnad.

Utgåva 2 har också större fokus på förvaltning, ägarskap och styrning, med exempel på hur principer kan formas, hur ansvarsfördelning, processer och uppföljning kan etableras, samt metoder och verktyg väljas.

Som gratis medlem i IASA kan du köpa boken till rabatterat pris 309 SEK exkl moms och frakt (ordinarie pris 447 SEK. Du lägger ordern genom att skicka ett mejl till staffan.augustsson@sanoma.com. Skriv “IASA Verksamhetsarkitektur 2 upp” i ämnesraden och ange antal, leverans- och faktureringsadress i mailet.