ITARC 2021

Last year we looked at the future of architecture – this year we will ask what kind of architect you want to be in the future.

For the fourteenth year in a row, on October 18-19 2021, we will host ITARC – A conference for IT architects.

Architecture today is a patchwork of ideas, formed across decades with underlying assumptions often hidden or obscured, or buried deep in the past. Fads and trends compete with vendor marketing for attention, academia is largely absent from the development of new approaches, and scientific rigor is seldom present . There is still no agreement on what architecture or an architect actually is.

The patchwork of ideas and lack of formalism creates the Rorschach architect: each and every architect is free to see their own vision in the mess of frameworks and ideas that is the current state of the profession. Despite having spent several decades on this problem we still offer architects nothing more than the same blotted Rorschach picture and implicitly ask them to become whatever they see.

The way to solve this is not through certification, MBA’s, or standardization. The way to solve this is to make sure that every architect is capable of understanding that this is happening and making sure that they have the tools to navigate this.

This year’s conference will focus on presenting cutting edge ideas, forcing attendees to constantly reflect about where these ideas fit or don’t fit with their own personal view of architecture. This year’s conference asks architects to think about where they’ve been, where they want to go, and how they are going to get there. Rather than arguing for one particular approach or methodology, architects should be agnostic, capable of assessing different ways of solving problems and acting on these assessments, aware of many methodologies and capable of choosing different approaches for different problems.

The Rorschach architect* is something to be embraced, not reduced, restricted, or standardized to fit in a certain box – but the architect should be capable of seeing many different things in every image, not just their favorite framework or approach.

Read more at www.itarc.nu

*The concept Rorschach architect is inspired by Black Tulip’s research about complexity.

Sara Danius konfirmerad för ITARC 2019

ÅRETS TEMA – FÖRTROENDE Användare av digitala tjänster får ta emot ständiga larmrapporter om stölder av personuppgifter, hackade betalsystem och falska nyheter. Senaste exemplet är 1177.

Iasa är väldigt glada att kunna annonsera att Sara Danius tackat ja till att hålla inledningsanförandet på årets ITARC konferens kring begreppet förtroende. Missa inte det!

Programteamet, ITARC 2019

Uppdatering 2019-04-29: Föreläsningen med Sara Danius har blivit inställd men missa inte Emma Frans som ersätter Sara på ITARC 2019.

ANNOUNCING – ITARC 2019

ÅRETS TEMA – FÖRTROENDE

Användare av digitala tjänster får ta emot ständiga larmrapporter om stölder av personuppgifter, dold övervakning av kommunikation, hackade betalsystem och falska nyheter. Inte ens välrenommerade och etablerade aktörer upplevs längre tillförlitliga. Vem vill ha en kamera från en global IT-aktör installerad i sitt hem? Lagstiftarna svarar med allt hårdare lagar och regleringar.

En konsekvens av utvecklingen är att drabbade och myndigheter letar efter skyldiga. Det räcker inte längre med att ett företag är skyldigt, rättssystemen vill ha fram skyldiga individer. I det här fallet är det  yrkesverksamma som kan anses ha agerat försumligt eller vårdslöst vid design av digitala lösningar. Mot vem tror du blickarna riktas?

Förtroende och etik har blivit en allt större fråga vid utveckling av digitala tjänster. Det handlar om förtroendet hos kunder och användare, mellan medarbetare i team och inom organisation samt inte minst tilliten till dig själv i din yrkesroll. Är förtroende på väg att bli ett nytt icke-funktionellt krav?

Under två dagar har vi samlat svenska och internationella tankeledare som belyser förtroende ur olika infallsvinklar som berör it-arkitekter. Det är en konferensdag och en dag med fördjupande workshopar. Välkommen till nästa utmaning inom din yrkesroll.

Programteamet, ITARC 2019

LÄS MER OCH ANMÄL DIG PÅ: www.itarc2019.se

ITARC 2019 – Call for papers

Årets tema:
TRUST
Förtroende

Digitaliseringen befinner sig i en fas där teknikens möjligheter ifrågasätts allt mer. Nyligen lanserade Facebook sin första hårdvara: Portal+, en liten kommunikationsterminal med video. Wall Street Journal-kolumnisten Joanna Sterns reaktion: aldrig i mitt hem! När hon fick testa den under en vecka för att recensera, förvarades den i källaren med en duk över.

Litar vi på tekniken? Facebook är inte ensamt ifrågasatta. De hamnade i fokus när skandalen med Cambridge Analytica uppdagades, men det är bara en i raden liknande incidenter som involverar många aktörer. Mest skrämmande är kanske alla rykten om vad som händer med informationen om oss.

Vem vill ha en kamera installerad i sitt hem? Det behöver inte vara uppsåtligt från leverantören, det räcker med försumligt säkerhetsarbete. Många IoT-prylar har visat sig vara enkla att hacka. Hur många känner du som har en tejpbit över kameran på laptopen? Och varför har de det?

Användare och konsumenter får ta emot ständiga larmrapporter om stölder av personuppgifter, dold övervakning av kommunikation, hackade betalsystem och falska nyheter. Inte ens välrenommerade och etablerade aktörer upplevs längre tillförlitliga. Lagstiftarna svarar med allt hårdare lagar och regleringar, GDPR är bara början. Nu debatteras också vilket ansvar aktörer bakom digitala tjänster har för spridning av extremism och hatbrott.

På vems bord hamnar problemet? Förtroende och etik blir en allt större fråga vid utveckling av digitala tjänster.

Är förtroende på väg att bli ett nytt icke-funktionellt krav?

En konsekvens av utvecklingen är att drabbade och myndigheter letar efter skyldiga. Det räcker inte längre med att ett företag är skyldigt, rättssystemen vill ha fram skyldiga individer. I det här fallet är det yrkesverksamma som har agerat försumligt eller vårdslöst vid design av digitala lösningar. Mot vem tror du blickarna riktas?

Förslag på innehåll

ITARC arrangeras för 12:e året i rad. Formatet är en konferensdag med presentationer och paneler och en dag med workshopar. Presentationerna kan vara 20-45 min och workshopar 3 tim.

Vi efterlyser nu förslag som tar upp:

• Arkitektens roll i att skapa förtroende för en verksamhet
• Arkitektens roll vid incidenter
• Hur arkitekter kommunicerar och samspelar med intressenter
• Hur arkitekter bygger förtroende internt, med till exempel ledningar
• Nya lagar och regelverk som arkitekter behöver förhålla sig till
• Hur nya krav på säkerhet inkluderas i arkitekturarbetet
• Arkitekters ansvar vid estimeringar och budgetarbeten

Vi behöver ditt förslag senast 18:e december 2018.

Anmäl det här: https://iasaswe.wufoo.com/forms/callforspeakers-itarc-2019/

 

Välkommen till ITARC 2018 2-3 maj- The Evolution of Architecture

Välkommen till 2018 års ITARC
================================

Under temat The Evolution of Architecture har vi samlat experter och arkitekter som haft anledning att ifrågasätta, förändra och vidareutveckla arkitekturen och arkitekternas roll. Vilka är de arkitekturdrivande kraven? Vilken roll har arkitekterna för att forma framtiden?
Möt föreläsare från Svenska Spel, H&M, Skatteverket, Försäkringskassan, SenseSmartRegion, University of Luxembourg, Luleå tekniska universitet, Forefront, IRM, One Agency, Eniga, Iasa och Dataföreningen. Den första dagen, 2 maj, är en gemensam konferens. Den andra dagen, 3 maj, består av workshopar i tre parallella spår.
Välkommen!

Läs mer om programmet och anmäl dig på www.itarc2018.se

Call-for-speakers ITARC 2018

DEADLINE 31/12- 2017

ITARC 2018
The Evolution of Architecture
2-3 maj i Stockholm

Digitaliseringen av Sverige har tagit fart på allvar. Vi går från effektivisering till förändring i handel, tjänstesektor, tillverkande industri och offentliga verksamheter. Med automation fortsätter vi att förändra våra organisationer. Under nästa år är den nya Digitaliseringsmyndigheten igång, då skruvas tempot upp i det offentliga Sverige.

Varför gör vi det här? Har vi verkligen en tydlig bild av vart vi vill komma? Med ny teknik är vi på väg mot det självkörande samhället. Vem sitter vid ratten? Blir det en ny nivå av välstånd och frihet eller slaveri under överlägsna robotar?

AI, machine learning, chatbotar, AR, VR, IoT, edge computing, blockchain, kryptovalutor är exempel på teknik som driver förändringen. Vi interagerar med tekniken på helt nya sätt, på helt nya marknader. Förväntningarna är stora. Har du med röststyrda gränssnitt i planen för 2018? Finansierar du ditt nästa projekt med en kryptovaluta?

Med plattformsekonomin kommer en våg av specialiserade aktörer som samverkar i värdenätverk. Kunder blir delägare, producenter, distributörer och investerare — alla roller blir möjliga för alla.

Nu överträffar dock tongivande tankeledare varandra i dystopier. Samtidigt varnade nyligen över 15.000 forskare för att planetens ekosystem är farligt nära en kollaps. Hållbarhet, klimatpåverkan, cybersäkerhet och riskerna med AI landar också på IT-arkitekternas skrivbord.

Arkitekternas roll är att förstå vart utvecklingen är på väg och vilka de arkitekturdrivande kraven är för att möta framtiden. Vilken betydelse har arkitekturer för att forma framtiden?


Under temat The Evolution of Architecture bjuder vi nu in att komma med förslag till presentationer och workshops för ITARC 2018, 2-3 maj i Stockholm.

Vi söker utmanande och ifrågasättande presentationer som stresstestar nutiden. Eller som berör temat ur andra perspektiv. Det får gärna vara erfarenheter i skarpa projekt.

Exempel på ämnesområden;

– Trender
Hur förändras arkitekturarbetet?

– Hur digitaliseringen påverkar samhällsutvecklingen
Är hållbarhet och klimatpåverkan nya icke funktionella krav?

– Ny teknik
AI, AR, VR, IoT, edge, blockchain, industry 4.0

– Nya modeller, metoder och artefakter
Design Thinking for Architects, MVA (Minimum Viable Architectures), är det möjligt att experimentera med arkitekturer?

– Nya digitala infrastrukturer
Gemensamma arkitekturer för branscher och offentlig sektor

– Cybersäkerhet.
Hur mycket får det kosta?

Den första dagen, 2 maj, är en gemensam konferens. Där söker presentationer på 20-45 min. Den andra dagen, 3 maj, består av tretimmars workshopar i parallella spår. För en workshop ger vi ett arvode på 1.000 euro.

Lämna ditt förslag här. https://iasaswe.wufoo.com/forms/callforspeakers-itarc-2018/

Välkommen!
Programteamet för ITARC 2018

ITARC 2017 – öppen för anmälan

ITARC 2017 – 10 års jubileum!

Politik för IT-arkitekter
Arkitekten som roll är i ständig utveckling. Det värde som it-arkitekter skapar har gradvis blivit allt mer uppskattat. Det har inneburit både fler arkitektroller och att arkitekter kommit närmare högre beslutsnivåer.

Men mer makt kräver också nya förmågor. Du behöver kunna övertyga på olika sätt i olika sammanhang till olika intressenter. Du behöver också kunna prioritera. Vilka aspekter av en arkitekturfråga är viktigast att du får igenom?

Ibland är det inte bästa idén eller bästa designen som vinner. Avgörande är ofta vem som driver en idé eller en agenda. Vad är det som gör att vissa personer alltid får igenom sina idéer?

ITARC 2017 genomförs under två dagar. En konferensdag 26 april med presentationer och aktiviteter samt en workshopdag 27 april.

Keynote:


SÅ HÄR FÅR DU IGENOM BESLUT

Göran Persson, fd statsminister

Göran Persson är en ledarprofil som personifierar framgångsrikt beslutsfattande. Han har befunnit sig i roller där många har försökt påverka de beslut han fattat.

ANMÄL DIG PÅ www.itarc2017.com

ITARC 2016

Moderatorer Daniel Akenine, ordförande Iasa Sweden och Annika Klyver, IRM

09:00

Keynote – Designing the post-digital enterprise

Chris Potts, Corporate Strategist and Author, London, England

The world never stands still.  While some enterprises are still treating digital business as today’s reality (or even tomorrow’s vision), markets and consumers are already post-digital.

 Designing the post-digital enterprise, and investing in the changes that drive success, are the strategic challenges now facing executives and managers.

With a legacy structure, processes, technologies and culture, and an inertia still rooted in what worked in the past, how can our organization keep pace with the world out there?  Can we turn these apparent constraints to our advantage, and quickly enough?

The enterprise’s architects are vital for success in meeting these challenges.  There has never been a more important time for them to use their talents and techniques in ways that guide innovation, influence investments, and shape the change portfolio.

  • Welcome to the post-digital world!
  • Key characteristics of the post-digital enterprise
  • Enterprise inertia – friend or foe?
  • Guiding the key decisions, shaping the change portfolio
  • Organizing for success

Chris is a world-leading specialist and mentor in corporate strategies for Enterprise Architecture, Investment in Change, and Enterprise Investment which is the combination of the two.  He works with executives and managers on achieving breakthroughs in business and personal performance, with a goals-led strategy, innovative enterprise architecture, and an efficient portfolio of investments in change.

Chris is also a renowned speaker, delivering inspirational keynotes, masterclasses and workshops around the world.  He is the author of the world’s only trilogy of business novels, The FruITion Trilogy:  “FruITion”, “RecrEAtion” and “DefrICtion”.

Read more…

Continue reading “ITARC 2016”

Iasa Think Tank 2015

Varje år samlas Iasa’s styrelse för att diskutera trender som påverkar oss IT-arkitekter. I år samlades styrelsen på Marstrand och diskuterade kring följande trender. Trender som vi kommer ta oss med in i nästa ITARC konferens under 2016.