ITARC 2019 – Call for papers

Årets tema:
TRUST
Förtroende

Digitaliseringen befinner sig i en fas där teknikens möjligheter ifrågasätts allt mer. Nyligen lanserade Facebook sin första hårdvara: Portal+, en liten kommunikationsterminal med video. Wall Street Journal-kolumnisten Joanna Sterns reaktion: aldrig i mitt hem! När hon fick testa den under en vecka för att recensera, förvarades den i källaren med en duk över.

Litar vi på tekniken? Facebook är inte ensamt ifrågasatta. De hamnade i fokus när skandalen med Cambridge Analytica uppdagades, men det är bara en i raden liknande incidenter som involverar många aktörer. Mest skrämmande är kanske alla rykten om vad som händer med informationen om oss.

Vem vill ha en kamera installerad i sitt hem? Det behöver inte vara uppsåtligt från leverantören, det räcker med försumligt säkerhetsarbete. Många IoT-prylar har visat sig vara enkla att hacka. Hur många känner du som har en tejpbit över kameran på laptopen? Och varför har de det?

Användare och konsumenter får ta emot ständiga larmrapporter om stölder av personuppgifter, dold övervakning av kommunikation, hackade betalsystem och falska nyheter. Inte ens välrenommerade och etablerade aktörer upplevs längre tillförlitliga. Lagstiftarna svarar med allt hårdare lagar och regleringar, GDPR är bara början. Nu debatteras också vilket ansvar aktörer bakom digitala tjänster har för spridning av extremism och hatbrott.

På vems bord hamnar problemet? Förtroende och etik blir en allt större fråga vid utveckling av digitala tjänster.

Är förtroende på väg att bli ett nytt icke-funktionellt krav?

En konsekvens av utvecklingen är att drabbade och myndigheter letar efter skyldiga. Det räcker inte längre med att ett företag är skyldigt, rättssystemen vill ha fram skyldiga individer. I det här fallet är det yrkesverksamma som har agerat försumligt eller vårdslöst vid design av digitala lösningar. Mot vem tror du blickarna riktas?

Förslag på innehåll

ITARC arrangeras för 12:e året i rad. Formatet är en konferensdag med presentationer och paneler och en dag med workshopar. Presentationerna kan vara 20-45 min och workshopar 3 tim.

Vi efterlyser nu förslag som tar upp:

• Arkitektens roll i att skapa förtroende för en verksamhet
• Arkitektens roll vid incidenter
• Hur arkitekter kommunicerar och samspelar med intressenter
• Hur arkitekter bygger förtroende internt, med till exempel ledningar
• Nya lagar och regelverk som arkitekter behöver förhålla sig till
• Hur nya krav på säkerhet inkluderas i arkitekturarbetet
• Arkitekters ansvar vid estimeringar och budgetarbeten

Vi behöver ditt förslag senast 18:e december 2018.

Anmäl det här: https://iasaswe.wufoo.com/forms/callforspeakers-itarc-2019/