IT-ARKITEKTROLLER 2020

LANSERING: Nytt rolldokument för IT-arkitekter


2012 var den sista stora revideringen av Iasa:s rekommenderade IT-arkitektroller och nu lanserar IASA en uppdaterad version. 

En stor undersökning som genomfördes 2019 visade att 9 av 10 IT-arkitekter i Sverige känner till rolldokumentet och att 4 av 10 har använt det vid skapade av en arkitekturorganisation. Nu har en grupp på fem personer under ledning av Johanna Värild samt en granskningskommitté på 25 personer arbetat fram en uppdatering. 

TIPS: INNAN DU LADDAR NER:
Passa på kontrollera att du finns med på IASAs medlemslista så att du får uppdateringar kring IT-arkitektrollerna.

Material:
IASA IT-ARKITEKTROLLER 2020
Powerpointpresentation från lanseringen
– Video av lanseringen (se nedan)

Video från lanseringen
https://dfkompetens.solidtango.com/video/lansering-2020-arkitektroller-17-feb-17-26-18-36–2

Föreläsare:
Johanna Värild, Architect and SAFe® Program Consultant (SPC). Johanna verkar som Thought leader och senior konsult inom Enterprise Architecture. Hon har lång praktisk erfarenhet av affärs- och IT utveckling från en mängd olika branscher
 

Årsmöte 2020

ÅRSMÖTE FÖR IASA MEDLEMMAR 2020 17:e mars kl. 17.30

Hej,

Välkommen till årsmöte för IASA Sweden. På årsmötet presenteras verksamhetsberättelsen för det gångna året samt att det sker val till styrelseposter. Det är här du kan påverka föreningens verksamhet.

Smörgås eller liknande serveras. Passa på att skicka in frågor eller motioner innan mötet till: info@iasa.se

Fullt medlemskap krävs för rösträtt.

Tid: 17:e mars kl. 17.30 -19.00
Plats: Regeringsgatan 25

ANMÄLAN HÄR: https://www.eventbrite.com/e/arsmote-iasa-2020-registrering-95092619585

Med vänlig hälsning
Styrelsen för IASA Sweden

P.S Behöver du vara med remote så kommer det gå att delta via Microsoft Teams.

Välkommen på boksläpp!

Vi kan vara hur bra som helst på IT-arkitektur men det spelar ingen roll om vi inte kan kommunicera den.

Under de senaste 1,5 åren har en grupp yrkesverksamma IT-arkitekter i Iasa’s regi tagit fram en handbok hur man kan utforma kommunikationen av IT-arkitektur på ett bra sätt.

Ambitionen med boken är att skapa en praktisk handbok som baserar sig på de erfarenheter som finns av lyckade och misslyckade försök att kommunicera arkitektur. Detta innebär att boken innehåller praktiska tips och förslag på hur man kan kartlägga kommunikationsbehovet och hur man stimulerar ett konstruktivt, ömsesidigt samtal om arkitektur inom den egna organisationen och med parter utanför organisationen.

Kom och fira med oss!

Välj:

Boksläpps-frukost
hos Cybercom tisdag 24/4 från 07:45 – info och anmälan på http://bit.ly/2oT05L9

Boksläpps-AW 
hos Tieto torsdag 26/4 från 17:00 – info anmäl på www.tieto.se/boksläpp

Välkommen till ITARC 2018 2-3 maj- The Evolution of Architecture

Välkommen till 2018 års ITARC
================================

Under temat The Evolution of Architecture har vi samlat experter och arkitekter som haft anledning att ifrågasätta, förändra och vidareutveckla arkitekturen och arkitekternas roll. Vilka är de arkitekturdrivande kraven? Vilken roll har arkitekterna för att forma framtiden?
Möt föreläsare från Svenska Spel, H&M, Skatteverket, Försäkringskassan, SenseSmartRegion, University of Luxembourg, Luleå tekniska universitet, Forefront, IRM, One Agency, Eniga, Iasa och Dataföreningen. Den första dagen, 2 maj, är en gemensam konferens. Den andra dagen, 3 maj, består av workshopar i tre parallella spår.
Välkommen!

Läs mer om programmet och anmäl dig på www.itarc2018.se

Studiecirkel kring Boken om IT-arkitektur

Är du nyfiken på boken om IT-arkitektur? Vill du träffa författarna till de olika avsnitten? Har du inte hunnit läsa igenom boken, men vill ta del av den? Har du läst boken men är sugen på att samtala om  innehållet?

Nu startar IASA en studiecirkel i Stockholm kring Boken om IT-arkitektur!

Studiecirkeln arrangeras i form av frukostmöten var sjätte vecka där vi i tur och ordning går igenom och samtalar kring ett avsnitt i boken. Inför varje träff läser deltagarna igenom aktuellt avsnitt. Vi bjuder in författarna till respektive avsnitt som berättar lite om innehållet och deltar i samtalet. Frukostmötena leds av Eva Kammerfors och Johanna Värild som båda medverkat som författare i bokens avsnitt om verksamhetsarkitektur.
Boken erbjuder följande teman och vi har satt upp nedanstående tider för våra frukostmöten kl 7:45 – 9:15:

1. Uppstart med enterprisearkitektur vecka 14, den 5 april
2. Verksamhetsarkitektur vecka 19, den 10 maj
3. Lösningsarkitektur vecka 24, den 13 juni
4. Mjukvaruarkitektur vecka 33, den 19 augusti
5. Kompetens vecka 37, 16 september

Plats: Dataföreningens lokaler på Fleminggatan 7 eller annan lokal i City
Kostnad: Självkostnadspris för lokal och frukost, 500 kr per person. Alla deltagare tar med sitt eget exemplar av boken, ett antal utlåningsexemplar kommer också att finnas.

Anmälan till eva.kammerfors@teamaab.se senast fredag 29/3. Vi har begränsat antal platser för att få igång en bra diskussion i gruppen så först till kvarn!

Vi ser fram emot givande lässtunder och diskussioner tillsammans med er!

IASA Sverige genom Eva Kammerfors och Johanna Värild

Boken om Arkitektuell Förmåga färdig.

Under de senaste åren har företag och myndigheter utsett olika typer av arkitekter såsom verksamhetsarkitekter, lösningsarkitekter och systemarkitekter. Dessa har arbetat i utvecklingsprojekt, i linjen och i staber. Iasa har standardisera olika typer av arkitektroller.

Problemet är dock att företagen och organisationerna inte ”får till det”. I Iasa´s handbok ”Arkitekturell förmåga” beskrivs hur man i en organisation kan ta ett helhetsgrepp för att öka sin arkitekturella förmåga.

Boken är framtagen av en grupp som består av 12 yrkes­verksamma arkitekter. I boken beskrivs hävstänger och fallgropar i arbetet med att förbättra en organisations arkitekturella förmåga. Dessutom beskrivs en metod att värdera organisationens förutsättningar och skicklighet i detta arbete.

  • Morgonmingel är på Knowit AB Klarabergsgatan 60,  Stockholm, måndagen  den 16 november kl 07:30 – 09:30. Boken går att köpa på plats och en enkel frukost serveras.
  • Anmäl dig här redan idag. (kontaktperson är per-erik.padron@perago.se)

Iasa Think Tank 2015

Varje år samlas Iasa’s styrelse för att diskutera trender som påverkar oss IT-arkitekter. I år samlades styrelsen på Marstrand och diskuterade kring följande trender. Trender som vi kommer ta oss med in i nästa ITARC konferens under 2016.