IT-ARKITEKTROLLER 2020

LANSERING: Nytt rolldokument för IT-arkitekter


2012 var den sista stora revideringen av Iasa:s rekommenderade IT-arkitektroller och nu lanserar IASA en uppdaterad version. 

En stor undersökning som genomfördes 2019 visade att 9 av 10 IT-arkitekter i Sverige känner till rolldokumentet och att 4 av 10 har använt det vid skapade av en arkitekturorganisation. Nu har en grupp på fem personer under ledning av Johanna Värild samt en granskningskommitté på 25 personer arbetat fram en uppdatering. 

TIPS: INNAN DU LADDAR NER:
Passa på kontrollera att du finns med på IASAs medlemslista så att du får uppdateringar kring IT-arkitektrollerna.

Material:
IASA IT-ARKITEKTROLLER 2020
Powerpointpresentation från lanseringen
– Video av lanseringen (se nedan)

Video från lanseringen
https://dfkompetens.solidtango.com/video/lansering-2020-arkitektroller-17-feb-17-26-18-36–2

Föreläsare:
Johanna Värild, Architect and SAFe® Program Consultant (SPC). Johanna verkar som Thought leader och senior konsult inom Enterprise Architecture. Hon har lång praktisk erfarenhet av affärs- och IT utveckling från en mängd olika branscher