Välkommen på boksläpp!

Vi kan vara hur bra som helst på IT-arkitektur men det spelar ingen roll om vi inte kan kommunicera den.

Under de senaste 1,5 åren har en grupp yrkesverksamma IT-arkitekter i Iasa’s regi tagit fram en handbok hur man kan utforma kommunikationen av IT-arkitektur på ett bra sätt.

Ambitionen med boken är att skapa en praktisk handbok som baserar sig på de erfarenheter som finns av lyckade och misslyckade försök att kommunicera arkitektur. Detta innebär att boken innehåller praktiska tips och förslag på hur man kan kartlägga kommunikationsbehovet och hur man stimulerar ett konstruktivt, ömsesidigt samtal om arkitektur inom den egna organisationen och med parter utanför organisationen.

Kom och fira med oss!

Välj:

Boksläpps-frukost
hos Cybercom tisdag 24/4 från 07:45 – info och anmälan på http://bit.ly/2oT05L9

Boksläpps-AW 
hos Tieto torsdag 26/4 från 17:00 – info anmäl på www.tieto.se/boksläpp