IASA publicerar URVERK – en rekommendation om arkitektens ansvar

När något går fel hör man ibland frågan ”Vem är arkitekten bakom detta?”. Ja, vilket ansvar har arkitekten och vilket stöd måste arkitekten ha för att kunna ta detta ansvar?

URVERK-modellen beskriver ett antal områden som faller inom en IT-arkitekts ansvar, varför det faller inom ansvaret och vilket stöd som behövs för att kunna ta detta ansvar.

IASA vill tacka Per-Erik Padrón , Ulrika Thor , Johanna Värild och Stefan Asanin för denna rapport.

Samt, Anders Larsson, Marika Wasserman och Mats Andreasen för värdefulla kommentarer.

Ladda ner URVERK här: Urverk Ver 1.0